Politikai elítéltek életrajzi adattára
Menu sávszélesség

Bevezető
Az adattár
Az adattár névsora
Felhívás - Adatlap

Elérhetőség

Erdélyi Múzeum-Egyesület

© 2006 - Bitay

'56 Erdélyben
szürke csík

56-os emlékmű Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára készülve, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kötelékében egy munkacsoport több, mint egy éve hozzáfogott egy olyan életrajzi adattár anyagának összegyűjtéséhez, amelyben – talán az utolsó órában – megpróbáljuk számba venni a Romániában a magyar forradalom utáni időszakban politikai okokból üldözötteket.
Az anyaggyűjtés több síkon indult el: a személyes kapcsolatok révén, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége helyi szervezeteinek és a magyar történelmi egyházak papjainak segítségét kérve, az írott és nyomtatott források feldolgozása, valamint a sajtó és az elektronikus média nyilvánossága mellett a – ma ugyan még korlátozott – levéltári kutatások lehetőségeit is felhasználva.
A munkánk eredményeként összeálló kötet ez év szeptember végére megjelenik.

Dávid Gyula