ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Kovács András
Kovács András


BBTE
Művészettörténet Tanszék
Cím:
Daicoviciu utca, 2 szám,
Kolozsvár 400023,
Románia
Tel: 40-264-594502
E-mail: email írás

Születési hely: Marosvásárhely
Születési idő: 1946. augusztus 19.
Foglalkozás: egyetemi oktató
Beosztás: Egyetemi tanár (professzor)
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: erdélyi reneszánsz, közép- és koraújkori Erdély művészete
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: A történelemtudományok doktora

Publikációk:  
2008.
Bethlen Gábor fejedelem tiszteletére és örök emlékezetére. Kiállítás a marosillyei Veres-bástyában. Bev. és a kiállítás forgatókönyve Kovács András. Szerk. J. Dankó Katalin–Tamás Edit–Sebestyén József. Déva, 2008.
Az aranyosgyéresi református templom feliratairól és egykori mennyezetéről. In: Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Sipos Gábor. EME, Kolozsvár, 2008. 133–146.
Előszó. In: Marcu Istrate, Daniela et alii: A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása (2000–2002). Teleki László Alapítvány, Budapest, 2008. 11–12.
Egy nagyhatású északolasz építész – Giacomo Resti (aktív 1600 után – megh. 1637) Korunk III. folyam, 2008/7. 52–59. http://89.42.110.12/oldal.php?ev=2008&honap=7&cikk=5096
Szülőház az erdélyi régiségben. A kolozsvári Bocskai István-emléktábla (1606). In: A reneszánsz Kolozsvár, szerk. Kovács András–Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 2008. 146–161.
Luigi Ferdinando Marsigli (1658–1730) térképrajzai erdélyi várakról. In: Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század). Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. 2008. március 28–2008. július 27. (A Magyar Nemzeti Galéria Kiadványai 2008/3. Szerk. Mikó Árpád–Verő Mária. VII–45. 220–221.
Az aranyosgerendi református templom. Erdélyi Református Naptár a 2009. évre. Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület. Kolozsvár, 2008. 91–95.
2007
Épületek emlékezete – nevezetes épületek Erdélyben. Múltidéző-zsebkönyvtár (Szerk. Horn Ildikó) L’ Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. 224 lap.
„Farkas az én nevem...” A gyulafehérvári fejedelmi fegyvertár és ágyúöntés kezdeteinek történetéhez. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából Ú.S. 2(12)/2007.
Prefaţă. In: Veis, Gheorghe: Arhitectura clinicilor universitare din Cluj. 1886-1903. T.T. Press, Cluj-Napoca, 2007. 3–4.
B. Nagy Margit művészettörténész (Gyoma, 1928. május 4–Budapest, 2007. március 4.) Erdélyi Múzeum 69/2007/1–2.
B. Nagy Margit művészettörténész (Gyoma, 1928. május 4–Budapest, 2007. március 4.) Művészettörténeti Értesítő LVI/2007/1–2. 359–366.
Artisti del settentrione italiano in Transilvania nella prima metà del Seicento. In: Maestri ticinesi in Transilvania tra Cinquecento e Settecento. A cura di Nicolae Sabău. Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2007. 29-50.
2006
Szilágysomlyó. Báthory vár (Erdélyi Műemlékek nr. 1). Utilitas Kiadó–Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2006.2 20 lap.
Késő reneszánsz építészet Erdélyben. 1541–1720. TLA–Polis, Budapest–Kolozsvár, 2006.2 215 lap.
Szülőház az erdélyi régiségben. A kolozsvári Bocskai István-emléktábla (1606). Művészettörténeti Értesítő LV/2006, 3–4. sz. 251–257.
Placa comemorativă a Casei Bocskai din Cluj (1606). In: Tudor Sălăgean–Melinda Mitu (coord.): Principele Ştefan Bocskai şi epoca sa. (Bibliotheca Musei Napocensis 23. Seria Argonaut) Cluj-Napoca, 2006. 104–110.
Képfaragók és dekorátorok a 17. századi Erdélyben. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából Ú.S. 1(11)/2006. 163–178.
A humanista plébános, az asztrológus főbíró és a fejedelmi diplomata háza. Korunk 3. folyam 17/2006/10. 11–21. http://www.korunk.org/oldal.php?ev=2006&honap=10&cikk=1840
„kolozsvári Wolphard–Kakas-ház”. Szócikk in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (MAMÜL) Szerk. Kőszeghy Péter. VI. Budapest, 2006. http://www.mamul.hu/
„kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom”. Szócikk in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (MAMÜL) Szerk. Kőszeghy Péter. VI. Budapest, 2006.– http://www.mamul.hu/
2005
(–Hegedűs Csilla): Bonchida. Bánffy-kastély, (Erdélyi Műemlékek 10.) Transilvania Trust Alapítvány–Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005.2 20 lap.
Kolozsvár. A Farkas utcai református templom, (Erdélyi Műemlékek 3.) Transilvania Trust Alapítvány–Kriterion, Kolozsvár, 2005.2 16 lap.
Alvinc. Martinuzzi–Bethlen kastély (Erdélyi Műemlékek 38.) Transilvania Trust Alapítvány–Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005. 16 lap.
Erdélyi reneszánsz kastélyok. Korunk 2005/3. 12. sz. 11–21.– http://www.korunk.org/oldal.php?ev=2005&honap=12&cikk=1179
„gyulafehérvári Lázói-kápolna”. Szócikk in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (MAMÜL) Szerk. Kőszeghy Péter. III. 419–421. – http://www.mamul.hu/
„gyulafehérvári székesegyház”. Szócikk in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (MAMÜL) Szerk. Kőszeghy Péter. III. Budapest, 2005. 423–425. – http://www.mamul.hu
Arta Transilvaniei în epoca principatului. In: Istoria Transilvaniei. II. (de la 1541 până la 1711). Red. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András. Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2005. 329–342.
Transilvaniae civitas primaria In: Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei / Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum: „Oraşul comoară”. Clujul în secolele XVI–XVII (Bibliotheca Musei Napocensis 23.)/ „A kincses város”. Kolozsvár a XVI–XVII. században, [Cluj-Napoca], 2005. 11–14.
Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere a 16. században. In: Idővel paloták… Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó. Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 235–258.
2004
A marosillyei Veres-bástya, (Erdélyi Művelődéstörténeti Források. II. Szerk. Kovács András) Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2004. 114 lap.
Az alvinci kastély és leltárai. In: Erdély XVII–XVIII. századi építészetének forrásaibólSzerk. Kovács Zsolt. (Sapientia Könyvek) Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 9–64.
Malomárka evangélikus templomáról. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk. Vadas Ferenc. Hild–Ybl Alapítvány, Budapest, 2004. 103–107.
Címeríró Pál deák történetéhez. In: Pál Judit–Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2004. 246–257. – www.mek.oszk.hu/06200/06269/06269.pdf
2003
Késő reneszánsz építészet Erdélyben. 1541–1720. TLA–Polis, Budapest–Kolozsvár, 2003. 215 lap.
Kézdiszentlélek templomai. [Kovács András és Tüdős Kinga tanulmányai] Kézdivásárhely, 2003.
„brassói Szűz Mária-plébániatemplom”. Szócikk in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon a 18. századig. Szerk. Kőszeghy Péter. I. Budapest, Balassi, 2003. – http://www.mamul.hu
Gyulafehérvár az erdélyi püspökök középkori székhelye. In: Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. A Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium Évkönyve. Szerk Baróti László-Sándor. [Csíkszereda] 2003. 7–18.
A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház története. In: Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. A Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium Évkönyve. Szerk Baróti László-Sándor. [Csíkszereda] 2003. 37–54.
Kolozsvár, Farkas utca 12. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál-Antal Sándor et alii. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2003. 255–260.
Apafi György almakereki sírkápolnájáról. Református Szemle 96/2003. 625–634.
„besztercei Szent Miklós-plébániatemplom”. Szócikk in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon a 18. századig. Szerk. Kőszeghy Péter. I. Budapest, Balassi, 2003.– http://www.mamul.hu
„bethlenszentmiklósi Bethlen–Brukenthal-kastély”. Szócikk in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon a 18. századig. Szerk. Kőszeghy Péter. I. Budapest, Balassi, 2003. – http://www.mamul.hu
2002
Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok. 1727–1737. Közzéteszi Kovács András és Kovács Zsolt, bev. tan., jegyzetek Kovács András. Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2002. 200 lap.
A marosillyei kastély történetéről. Bethlen Gábor fejedelem címere. Református Szemle 2002. 8–20.
A gyergyószárhegyi Lázár-kastély építéstörténetérő. In: Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Szerk. Pál Judit–Rüsz Fogarasi Enikő. Cluj-Napoca, 2002. 29–40.
Despre tiparele sigilare ale principelui Gabriel Bethlen. In: Artă românească. Artă Europeană. Centenar Virgil Vătăţianu. Coord. M. Porumb–A. Chiriac, Oradea, 2002. 145–152.
Az erdélyi magyar művészettörténeti kutatásokról. 1990–2001. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről. Szerk. Tánczos Vilmos–Tőkés Gyöngyvér. I. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 327–340. – http://mek.oszk.hu/01700/01764
Két könyv az Egyedülvaló Atyaistennek, a Fiúnak és a Szentléleknek hamis és igaz ismeretéről. Gyulafehérvár, 1568. Ford. Péter Lajos, a fordítást az eredetivel összevetette és a bevezető tanulmányt írta Balázs Mihály. (Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 2. Szerk. Kovács Sándor, Molnár B. Lehel). Kiadja az Unitárius Egyház, Kolozs¬vár, 2002. (Könyvismertetés). www.unitarius.com/kermag/magvetok/2002/2002_23/2002_23_konyvszemle.htm
2001
Enikő Budai–[Kovács András], Transylvania Anno Domini MMI (Transylvania Anno Domini MMI: a photo album of Transylvanian ruins) Hungarian-English bilingual edition, Kolozsvár–Cluj, 2001. 93 lap.
Kolozsmonostor. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon – Benedictine Monasteryes in Medieval Hungary. Kiállítás a Pannonhalmi Bencés főapátságban 2001. március 21-től november 11-ig. Exhibition in the Benedictine Archabbey of Pannonhalma. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 2001. 396–399.
Pecsétek vallomása. Bethlen Gábor fejedelem pecséteiről. Korunk III. folyam, 12/2001/7. 27–37. – http://www.korunk.org/7_2001/7_01.htm
Kolozsvár városképe a XVI–XVII. Században. In: Kolozsvár 1000 éve. Szerk. Egyed Ákos et alii, Kolozsvár, 2001. 53–73. – http://www.mek.oszk.hu/02600/02659/index.phtml
2000
Fejezetek az egyetemes művészet történetéből. (Soksz.) Kolozsvár, BBTE, Történelem-Filozófia Kar, Távoktatás, 2000. 59 lap.
Liturgikus megújulás és műemlékvédelem – nem csak a katolikus egyházban. Korunk III. folyam, 11/2000. 111–115.
Szász Károly(1919–1965) és a nagybányai Sz. István templom. In: A nagybányai Sz. István templom. Szász Károly emlékére. (EMKE Füzetek 17–18) Nagybánya, 2000. 7–11.
Rákóczi György fejedelem erdélyi építkezéseiről. In: Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400. évfordulójára. II. Szerk. Tamás Edit (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 41. sz.) Sárospatak, 2000, 63–96.
Gyulafehérvár és székesegyháza. Krónika 2/2000. dec 30–31/306. sz. 10.
1999
A bágyoni régi templomban találtatott ritkaságokról. In: Emlékkönyv Imreh István születésének 80. évfordulójára. Kolozsvár, 1999. 269–278. – http://www.mek.oszk.hu/02600/02643/index.phtml
1998
Gyulafehérvár Város Jegyzőkönyvei. I. (Erdélyi Történeti Adatok. Szerk. Jakó Zsigmond. III/2) EME, Kolozsvár, 1998. 370 lap. – http://www.mek.oszk.hu/02800/02844/index.phtml
A történelem segédtudományai. Vázlatok a Babeş-Bolyai TE Történelem-Filozófia Karának posztgraduális műemlékvédelmi szakmérnök-képző tanfolyamán 1998-ban tartott előadásokhoz (Soksz.)
„Simulált is szegény fejedelem az religio dolgában...”. Bethlen Gábor fejedelem gyulafehérvári szószék- és orgonarendeléséről. In: La civiltà ungherese e il cristianesimo. Atti del IVo Congresso Internazionale di Studi Ungheresi. Roma–Napoli, 9–14 settembre 1996. A cura di István Monok, Péter Sárközy. II. Budapest–Szeged, 1998. 689–697. – http://kovacs.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=64&p=5137
A kolozsvári zodiákus terem. In: A közművelődés szolgálatában. Antológia a Művelődés 1990–1994-es évfolyamaiból. Szerk. Gábor Dénes és Szatmári László, Kolozsvár, 1998. 99–105
1997
Kolozsmonostor. Római katolikus Kálvária templom. (Erdélyi Műemlékek 27.) Kolozsvár, 1997. 16 lap.
Castelul din Someşeni (Cluj). Ars Transsilvaniae 7/1997. 91–102.
Kézdiszentlélek templomai. In: A műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. Nemzetközi Tudományos Ülésszak. Tusnád, 1997. Sf. Gheorghe, 1997. 100–105.
Francesco di Giorgio Martini és a kézdiszentléleki templomvár. Egy olasz reneszánsz építészeti traktátus erdélyi recepciójáról. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 35. Szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter) Szeged, 1997. 299–305.
A gyulafehérvári székesegyházban folyó átalakításokról. Keresztény Szó 8/1997. 1. sz. 16–19.
Erdélyi reneszánsz várkastélyok. In: Erdélyi Református Naptár az 1998. évre, Kolozsvár, 1997. 171–186.
1996
Gyulafehérvár. Szent Mihály székesegyház (Erdélyi Műemlékek 26.) Kolozsvár, 1996. 20 lap.
Fogaras. Várkastély (Erdélyi Műemlékek 13.) Kolozsvár, 1996.
Despre arhitectura medievală a Transilvaniei. Entz Géza, Erdély építészete a 11–13. században (Arhitectura Transilvaniei în secolele XI–XIII), Kolozsvár, 1994. 26o p., 57 il., 2 hărţi; Idem: Erdély építészete a 14–16. században (Arhitectura Transilvaniei în secolele XIV–XVI), Kolozsvár, 1996. (Könyvismertetés) Ars Transsilvaniae 6/1996. 181–184.
Biserica evanghelică din Monariu (Jud. Bistriţa-Năsăud). Ars Transsilvaniae 6/1996. 33–41.
Az építkező Bethlen Gábor és székvárosa. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996. 276–294. – http://www.mek.oszk.hu/02700/02717/index.phtml
L'architetto dell'anno 1570 della fortezza di Oradea. In: Omaggio a Dinu Adameşteanu (Bibliotheca Ephemeris Napocensis) a cura di Marius Porumb. Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 1996. 253–258.
Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök középkori székhelye. In: Márton Áron Emlékkönyv. Születésének 100. évfordulóján. Szerk. Dr. Marton József. Gloria Kiadó, Kolozsvár, 1996. 191–201.
1995
A kolozsvári Farkas utcai templom címerei. Entz Géza és Kovács András tanulmányaival. Szerk. Kovács András, Dani János és W. Kovács András közreműködésével. Balassi Könyvkiadó, Budapest – Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1995, 94 lap.
Bonchida. Bánffy kastély (Erdélyi Műemlékek 10.) Castrum Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 1995. 20 lap.
(Sipos Gábor–Tonk Sándor): Értelmiség és Erdély magyar társadalma a fejedelemség korában. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület budapesti bemutatkozása. 1995. jan. 26. Budapest, 1995.
L'église unitarienne de Dîrjiu – Die Unitarierkirche in Dîrjiu. In: Denkmäler in Rumänien. Vorschläge des Rumänischen Nationalkomitees von ICOMOS zur Ergränzung der Liste des Weltkulturerbes – Monuments en Roumanie. Propositions du Comité National Roumain de l'ICOMOS pour la Liste du Patrimoine Mondial. (Hrsg.-Red.) Christoph Machat, ICOMOS. Cahiers du Comité National Allemand – Hefte des Deutschen Nationalkomitees 15/1995. 38–40.
Castelul din Bonţida. Etape de construcţie în stilul Renaşterii. Ars Transsilvaniae 5/1995. 123–146.
A műemlékkutatás fontosságáról. Partium 2–3. sz./ 1995. okt. 3.
1994
A radnóti várkastély (Erdélyi Tudományos Füzetek 215.) Kolozsvár, 1994. 68 lap.
Bistriţa. Biserica evanghelică (ford. Pap Ferenc) Sf. Gheorghe–Cluj, 1994. 16 lap.
Művészettörténet – Szócikk in: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. III. Szerk. Dávid Gyula. Kriterion, Bukarest, 1994. 695–696. – http://www.mek.oszk.hu/03600/03628/index.phtml
A kolozsvári Zodiákus terem. Művelődés 46/1994. 10. sz. 39–42.
Reneszánsz címeres kandalló Abafáján. Erdélyi Múzeum 56/1994. 83–84. http://epa.oszk.hu/00900/00979/00007/pdf/083-084.pdf
Colegiul academic de la Alba Iulia. Ars Transsilvaniae 4/1994. 35–47.
Oláh Miklós címereslevelei. Korunk III. folyam, 5/1994/4. 103–108. – http://kovacs.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=64&p=5135
A dévai Magna Curia. Családi Tükör 49/1994/5.
Biró József, az építészettörténész. Partium (A Partiumi Közlöny Melléklete. Az Erdélyi Kárpát Egyesület, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság honismereti lapja) 1/1994/3. 5.
1993
Szilágysomlyó. A Báthory vár. (Erdélyi Műemlékek 1.) Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár, 1993. 16 lap.
Beszterce. Evangélikus templom (Erdélyi Műemlékek 2.) Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár, 1993. 16 lap.
Kolozsvár. A Farkas utcai református templom. (Erdélyi Műemlékek 3.) Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár, 1993. 16 lap.
Déva. Ferences kolostor. (Erdélyi Műemlékek 4.) Sepsiszentgyörgy–Kolozsvár, 1993. 16 lap.
Entz Géza (1913–1993) [Nekrológ] Helikon 4/1993/8. 15.
Magna Curia din Deva. Contribuţii la istoria construcţiilor. Ars Transsilvaniae 3/1993. 153–168.
A szászmátéi református templom 16. századi síremlékéről. Művelődés 42/1993/1. 44.
A szászfenesi római katolikus templom. Családi Tükör 48/1993/2.
A magyarvistai református templom. Családi Tükör 48/1993/3.
Az egeresi kastély. Családi Tükör 48/1993/4.
A bonchidai kastély. Családi Tükör 48/1993/5.
A balázsfalvi kastély. Családi Tükör 48/1993/6.
A küküllővári kastély. Családi Tükör 48/1993/7.
Alvinc két várkastélya. Családi Tükör 48/1993/8.
A radnóti kastély. Családi Tükör 48/1993/9.
A Báthoriak szilágysomlyói várkastélya. Családi Tükör 48/1993/10–11.
A Vajda Úr hunyadi várkastélya. Családi Tükör 48/1993/12.
1992
Contribution des épigraphistes humanistes a la topographie de Alba Iulia (Gyulafehérvár) au Moyen Age et au début de l'Ere moderne. In: Szamosközy István: Analecta Lapidum. 1593. Inscriptiones Romanae. 1598. Ed. par István Monok, trad. par Jenő Németh. Szeged, Scriptum Kft, 1992. 25–36.
Humanista epigráfusok adalékai Gyulafehérvár közép- és koraújkori helyrajzához. In: Szamosközy István: Analecta Lapidum. 1593. Inscriptiones Romanae. 1598. Ed. Balázs Mihály, Monok István. Bev. tanulmányok: Mihai Bărbulescu és Kovács András (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. Szerk. Keserű Bálint. 33.) Szeged, 1992. 25–36. – http://kovacs.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=64&p=5138
Observatorul astronomic Batthyaneum de la Alba Iulia: un program decorativ puţin cunoscut. Ars Transsilvaniae 2/1992. 29–48.
A középkori Várad – László király városa. Korunk III. folyam, 3/1992. 113–115.
Az aranyosgerendi református templom. Családi Tükör 47/1992/6.
A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház. Családi Tükör 47/1992/7.
Szászsebes evangélikus temploma. Családi Tükör 47/1992/8.
A magyarvalkói református templom. Családi Tükör 47/1992/9.
A tövisi római katolikus templom. Családi Tükör 47/1992/10.
1991
Castelul din Blaj. Ars Transsilvaniae 1/1991. 107–113.
Csillagképek és épületplasztika. Adalékok a kolozsvári reneszánsz épületplasztika történetéhez. Ars Hungarica 19/1991. 157–165.
Kosmographische Darstellungen in der klausenburger Bauplastik der Renaissancezeit. Forschungen zur Volks- und Landeskunde 34/1991. 49–52.
1990
A gyulafehérvári Collegium Academicum. Korunk ÚF. 1/1990. 1208–1210.
Az aranyosgerendi református templom. Kolozsvár, 1990. 12 lap.
Őrizz meg bennünket békében, Úristen! Helikon 1/1990. jan. 5. 1. sz.
Mátyás király. Családi Tükör 46/1990/4.
Batthyány Ignác, a gyűjtő és műpártoló. Családi Tükör 46/1990/7.
Szűz Mária a képzőművészetben. Keresztény Szó 1/1990. szept. 30.
1989
Subiecte cosmografice în plastica clujeană din ultimul sfert al secolului al XVI-lea. Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie 29/1988–1989. 369–379.
1986
Date noi privind viaţa Zamfirei, fiica lui Moise-vodă. Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie 27/1986. 349–374.
1984
Construcţii patronate de Gabriel Bethlen. Doktori disszertáció tézisei. Cluj-Napoca, 1984. 25 lap.
1983
Amvonul din Bărăbanţ – Alba Iulia. In: Studii de istorie a artei. Red. Mircea Ţoca. Cluj-Napoca, 1982. 162–175.
„Farkas az én nevem...” A Hét 12/1983/7.
1980
Szabályos alaprajzú, olaszbástyás várkastélyok Erdélyben. In: Művelődéstörténeti Tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest, 1980. 77–98, 277–280. – http://kovacs.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=64&p=5136
1979
(Mircea Ţocaval): Adalékok a váradi fejedelmi palota építéstörténetéhez. In: Művelődéstörténeti Tanulmányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest, 1979. 107–115, 228–229.
1978
Stílusok, művek, mesterek. Korunk 37/1978/4. sz.
1977
(Mircea Ţocaval): Contribuţii la cunoaşterea palatului în stil Renaştere de la Oradea: reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea. Biharea 4/1977. 199–222.
1974
Az alvinci kastély építéstörténetéhez. Utunk 19/1974. 1315. sz.
1973
(Mircea Ţocaval): Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. SH 18/1973. 22–30.
1971
Az alvinci kastély. Korunk 30/1971. 1169–1071.
1970
Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténész szemmel. A Hét 1/1970. 2. sz.
1969
Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolaus Olahus. Revista Muzeelor 6/1969. 101–110.


« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro