Szatmári Szabolcsot Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Szatmári Szabolcsnak

Gr. Mikó Imre-emléklapot adományozott az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályában kifejtett munkássága és az orvostudományok területén végzett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A kitüntetést 2018. november 23-án, Kolozsváron nyújtotta át Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Bitay Enikő, az EME főtitkára a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 17. fórumán.

 

Dr. Szatmári Szabolcs, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ideggyógyászati tanszékének docense fáradhatatlanul dolgozik az Erdélyi Múzeum-Egyesület folyamatos, hatékony működtetésért. 2010 2018 között az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály jegyzője volt, majd 2018-tól alelnöke.

Az ideggyógyászati szakcsoport vezetőjeként, magyarországi jeles neurológus professzorokkal együtt rendszeresen megszervezi az erdélyi magyar ideggyógyászokat összefogó továbbképző konferenciát. Klinikavezetőként a marosvásárhelyi neurológiai iskola színvonalas működésének folytatásán fáradozik. Klinikáján számos magyar rezidens tanul, akik szakorvosi vizsgájuk után Erdély-szerte folytatják orvosi munkájukat. Tanítványaival együtt és az anyaországi mentorokkal együtt is számos cikket közölt szakosztály folyóiratában az Orvostudományi Értesítőben. A Romániai Orvoskollégium felé Szatmári dr. szervezi évente a Szakosztály orvostovábbképző intézményként történő újraakkreditálását, és a hagyományos Tudományos Ülésszak kreditálását.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az erdélyi magyar tudományos élet érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül javasolta a szakosztály Gr. Mikó Imre emléklappal való kitüntetésére. (Prof. dr. Szilágyi Tibor, az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának elnöke)