1. Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, Suky család levéltára, középkori oklevelek (1–180. sz.).
Jelenlegi őrzési helye: A Nemzeti Levéltár Kolozs megyei fiókja Kolozsváron

Vissza...

Fényképmásolatok néhány oklevélről:

(1.) Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I. (1023-1300). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. Bp. 1997. II. (1301-1339). Jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. Bp. 2004. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26, 40). III. (1340-1359). Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Hegyi Géza és W. Kovács András közrem?ködésével Jakó Zsigmond. Bp. 2008., megjelenés el?tt (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II: Forráskiadványok 26, 40, 44.).