Elhunyt Feszt György, az EME tiszteleti tagja

[2019.01.22]

 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége és az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya megrendüléssel értesült a szakosztály volt elnöke, prof. dr. FESZT GYÖRGY elhunytáról. Feszt professzor 1990-ben aktívan részt vett az Erdélyi Múzeum-Egyesület újraindításában, 1993-tól választmányi tag, 1998 és 2002 között a szakosztály elnöke volt. Magas színvonalú oktató- és kutatómunkája mellett a szakosztály elnökeként a magyar nyelven művelt tudományos tevékenység megszervezésén fáradozott. Az Orvostudományi Értesítő főszerkesztőjeként az erdélyi orvos- és gyógyszerészkollégák anyanyelven történő publikációs lehetőségeinek bővítését és a magyar tudományos nyelv ápolását tartotta szem előtt. Feszt professzor racionális gondolkodásmódja, nyugalma és segítőkészsége biztonságérzetet adott kollégái számára. Halálával pótolhatatlan hiány érte orvosi közösségünket.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.


Emlékét kegyelettel őrizzük!

 

Feszt György 1925-ben született Kolozsváron. 

Iskoláit szülővárosában végezte, majd ugyanott kezdte meg orvosi tanulmányait is, az egyetemen, ahol édesapja radiológus főorvos és egyetemi tanár volt. Közben a magyar nyelvű orvosi egyetem Marosvásárhelyre költözött, orvosi oklevelét már városunkban vehette át. Doktori szakdolgozatát a bukaresti Teitel professzor irányítása alatt írta meg. 

Egyetemi tanulmányai befejeztével a MOGYE Általános Orvosi Kara Gyógyszertani Tanszékén dolgozott, előbb mint gyakornok, majd bejárva a ranglétrát volt: tanársegéd, adjunktus, docens és végül professzor.  Obál Ferenc professzortól 1953-ban átvette a tanszék vezetését, és ezen funkcióját 42 (!!) éven át, 1995-ig látta el. Több éven át volt az Általános Orvosi Kar dékánja. 

Rendelkezett az akkor úttörőnek számító klinikai farmakológus főorvosi címmel. Nyugdíjba vonulása után tovább oktatott és számos sikeres doktorátust irányított mint emeritus professzor. Sok ezer erdélyi magyar orvost vezetett végig a gyógyszertan útvesztőin, és több tucat kolléga az ő vezetésével védte meg doktori dolgozatát.

Munkáját a magyar kormány a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje magas rangú kitüntetéssel köszönte meg. Tudományos tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-életműdíjjal jutalmazta. 

Egyetemünk emblematikus személyiségétől búcsúzunk. Rendkívüli szakmai tudása és enciklopédikus műveltsége ellenére mindig szerény ember maradt, szellemi frissességét mindvégig megőrizte. Szakmailag és emberileg is óriási űrt hagy maga mögött, de emlékét, logikus gondolkodását, szakmai igényességét és értékrendjét megőrizzük.

A MOGYE magyar oktatói kara nevében

Prof. Dr. Brassai Attila