A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2003

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

2003. november 22-23.

Konferencia a régiókutatás időszerűségéről

 

A rendezvény programfüzete letölthető innen (pdf formátumban)

Plenáris ülés

 

9.30-9.35   Megnyitó

9.35-10.05 Meskó Attila, az MTA főtitkárhelyettese: Tudomány és társadalom, beszámoló a World Science Forum konferenciáról

10.05-10.35 Berényi Dénes, az MTA "Magyar tudományosság külföldön" Elnöki Bizottság elnöke: A tudomány távlatai az Európai Unióban

10.35-11.05 Pomogáts Béla, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság elnöke: Regionális irodalom - nemzeti irodalom - európai irodalom

11.05-11.20  KÁVÉSZÜNET

11.20-11.50 Egyed Ákos:  Az Erdélyi Múzeum - Egyesület és Erdély történeti régióinak kutatása

11.50-10.20 Horváth Gyula, az MTA - Regionális Kutatások Központjának főigazgatója, Pécs: A regionális tudomány Magyarországon

12.20-12.30 Díjátadás, könyvbemutató

12.30-13.30  EBÉD                             

Helyszín: Protestáns Teológiai Intézet étterme(udvari alagsor)

 

14.00-14.30 Benedek József, a Babes-Bolyai Tudományegyetem docense, Kolozsvár: Regionális kutatási paradigmák és regionalizálás

14.30-15.00 Kolumbán Gábor, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, Csíkszereda: A régiókutatás módszere

15.00-15.30 Selinger Sándor, a Gábor Dénes Főiskola Erdélyi Konzultációs Központ igazgatója: A térinformatika a régiófejlesztés nélkülözhetetlen eszköze

15.30-15.45  KÁVÉSZÜNET

15.45-16.15 Pozsony Ferenc, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke, Kolozsvár: A népi kultúra táji tagoltságának kutatása Erdélyben és Moldvában

16.15-16.45 Balla Árpád főorvos, Székelyudvarhely: Hargita megye népmozgalmi adatai 1970-2002 között

16.45-17.15 Csávossy György, nyugalmazott egyetemi tanár, Nagyenyed: Az erdélyi borok tájisága és szerepe a régiók életében

18.00-19.00 VACSORA 

Helyszín: Protestáns Teológiai Intézet étterme

 

19:30 Erdélyi Múzeum-Egyesület központi székházában kötetlen megbeszélés

Helyszín: Jókai/Napoca utca 2. szám I. emelet

 

Szakosztályi előadások

 

I .Az Erdélyi Múzeum - Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya

 

2003. november 22., szombat

I.szekció (néprajz, nyelvészet és irodalom)

Helyszín: Erdélyi Múzeum - Egyesület központi székház (Rhédey - ház), Jókai / Napoca utca 2-4 szám , I, emelet, tanácsterem

Időpont: 9:30-18:00

 

II. szekció (történettudomány)

Helyszín: Erdélyi Múzeum - Egyesület központi székház (Rhédey-ház), , Jókai/ Napoca utca 2-4 szám, I. emelet, előadóterem

Időpont: 9.30-18.00

 

II. Az Erdélyi Múzeum - Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztálya

 

2003.november 22., szombat 

Helyszín: Sapientia - EMTE központi épülete (Bocskai - ház)Mátyás király utca 4. szám, nagy előadóterem

Időpont: 9.30-18.00

 

III. Az Erdélyi Múzeum - Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya

 

2003. november 22., szombat

Helyszín: Filantróp Humanitárius Alapítvány, Szentegyház / I. Maniu utca 2. szám

Időpont: 9.30-18.00

Elnök: Dr. Péter Mihály, Dr. Kovács Dezső, Dr. Bódis György

 

IV. Az Erdélyi Múzeum - Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya

 

2003. november 22., szombat

Helyszín: Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Király / I. C. Bratianu utca 26. szám II. emeleti fizikuma

Időpont: 9.30-18.00

 

V. Az Erdélyi Múzeum - Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya

 

2003.november 22., szombat

Helyszín: Sapientia központi épület, Bocskay- ház, kis előadóterme, Mátyás király utca 4. szám

Időpont: 9.30-18.00

 

 

A régiókutatás elméletének és módszerének kérdéskörérôl szóló kétnapos konferenciát szervez az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Kolozsváron. A Protestáns Teológia dísztermében számos hazai és külföldi tudós, oktató jelenlétében Egyed Ákos, az EME elnöke nyitotta meg a rendezvényt. A pénteken kezdôdött rendezvény a Magyar Tudomány Napjához kötôdik.

Az EME elnöke úgy vélte: a régiókutatás időszerűségét nem szükséges indokolni, elég megemlíteni, hogy a regionalizmus Európa-szerte az egyik legtöbbet tárgyalt kérdés, ami a tudósokat is arra inti, hogy nézzenek szembe a nemzetiségi létet, a kultúrát és a tudományt érintô európai integrációs folyamatok következményeivel. Egyed Ákos megköszönte, hogy az EME részesült az MTA költségvetésébôl.

A tegnapi elôadások között Meskó Attila, az MTA főtitkárhelyettese beszámolt a nemrég Budapesten tartott World Science Forum tudományos ülésszak következtetéseirôl, míg Berényi Dénes, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke a tudomány európai vonatkozású távlatait vázolta. Pomogáts Béla irodalomtörténész betegség miatt nem lehetett jelen a rendezvényen, így Sipos Gábor kolozsvári levéltáros olvasta fel a tudós regionális, nemzeti és európai irodalomról szóló dolgozatát.

A délután folyamán Benedek József, a Babes–Bolyai Tudományegyetem docense a regionális kutatási paradigmákról és régiósításról, Kolumbán Gábor, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa a régiókutatás módszeréről, Selinger Sándor, a Gábor Dénes Főiskola Erdélyi Konzultációs Központ igazgatója a térinformatikáról mint a régiófejlesztés nélkülözhetetlen eszközéről, Pozsony Ferenc, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke a népi kultúra táji tagoltságának kutatásáról Erdélyben és Moldovában, Balla Árpád fôorvos az 1970-2002 közötti Hargita megye népmozgalmi adatairól, Csávossy György pedig az erdélyi borok tájiságáról értekezett.

 

 Megjelent a Szabadság napilapban 2003. november 25-én