Meghívott előadó a MTNE 17. fórumán

Sólyom Andrea adjunktusként dolgozik a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi tanszékén. 2012-ben szerzett PhD-oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia és szociálpolitika doktori iskolájában, ahol középiskolás és egyetemista fiatalok politikai kultúrájáról írta disszertációját, amely 2018-ban jelent meg a GlobeEdit Kiadó gondozásában. Érdeklődési területe az ifjúság- és politikai szociológia, 1997 óta végez empirikus vizsgálatokat ezeken a területeken. Tanulmányozta az ifjúsági szubkultúrákat is a helyi társadalomban. A vidékfejlesztéshez kapcsolódó tárgyakat tanít, így egy további érdeklődési területe a gazdálkodás és vidékfejlesztés. Több mint ötven nemzetközi, hazai illetve helyi konferencián adott elő, megközelítőleg ugyanennyi tanulmányt publikált hazai és külföldi folyóiratokban, kötetekben.

 

Sólyom Andrea (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Csíkszereda): A fiatalok elvándorlása mint szakpolitikai kihívás a helyi társadalomban

A fiatalok migrációjáról szóló elemzés a YOUMIG projekt keretében készült, annak egyik részkutatásaként. Előadásomban az eredeti tanulmány szerkezetét, kutatási előzményeit, módszertani vonatkozásait, kihívásait, néhány empirikus eredményét – ezen belül a főbb szakpolitikai kihívásokra, amelyekkel a helyi hatóságoknak szembe kell nézniük, és a fiatalok migrációjának hatásait kezelő szakpolitikáikra koncentrálok – illetve javaslatait ismertetem.

Sepsiszentgyörgyön az elvándorlás a legjelentősebb migrációs trend. Az elvándorlók között beazonosíthatók: rövid távú migránsok – ez a típus elsősorban a roma migránsok jellemzője; hosszú távú migránsok, többségük a jobb megélhetést célozza munkamigrációjával; míg egy kisebb csoport tanul és dolgozik egyidőben külföldön. Vannak visszatérő migránsok is, de arányukat nehéz megbecsülni.

Kutatásunk során statisztikai adatokat elemeztünk, interjúkat készítettünk a migrációban érintett intézmények képviselőivel, fiatal migránsokkal, valamint fókuszcsoportos interjúra hívtuk a visszatérőket, amely során főként az adminisztratív kihívásokra fektettünk hangsúlyt.

 

 

Vissza