ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Természettudományok Szakosztálya

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN

2007. november 24., szombat

elyszín: Apáczai Csere János Líceum, I.C. Brătieanu (Király) utca


8.30-9.00: Regisztráció

9.00-9.15: Megnyitó, beszédet mond Dr. Egyed Ákos, az EME elnöke

9.15-10.30 Plenáris előadások

Lipták András: Talán a 21. század első harmada a szénhidrátok virágkorát hozza?

Szabó T. Attila: A „bioinformatika” kezdeteiről – a Linné és Kitaibel emlékév (2007) tükrében

10.30-11.00: Szünet

11.00-12.45 Előadások tagozatokban

12.45-13.00: Szünet/Poszter Tagozat

13.00-14.00: Előadások tagozatokban


1. terem Biológia elnök: Fodorpataky László

11.00 Bárány Horváth Attila: Az új “információnális” szemléletmód a tudományokban

11.15 Szőcs Katalin: A fa típusú fogalmak jelentéstartalma és a világ szerkezete

11.30 György Éva, Harai Éva: Mikotoxinogén penészgombák előfordulása és szaporodási feltételei különféle gabonaféléken

11.45 Szabó Anna, Ruprecht Eszter, Balázs Réka: Feketefenyves ültetvények hatása az árvalányhajas gyepek fajkészletére

12.00 Kiss Székely Zoltán: Összehasonlító etnobotanikai jegyzetek - Szőkefalva (Kis-Küküllő mente) és Gyermely (Komárom-Esztergom megye) növényismerete

12.15 Darvasi Jenő: Zöldségek és gyümölcsök minőségének jellemzése CIELab színezeti szögek hisztogramjai alapján

12.30 Demeter László: A levéllábú rákok elterjedése Romániában

124.5-13.00: Szünet/Poszter Tagozat elnök: Wilhelm Sándor

13.00 Wilhelm Sándor: A Bisztra patak hallállományának ökologiai és természetvédelmi értékelése

13.15 Sós Tibor: Új taxonómiai változások az Amphibia és Reptilia osztályokban az új filogenetikai kutatások fényében

13.30 Keresztes Zsolt Gyula, Ágyi Ákos, Vanyovszki József, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos, V.-Balogh Katalin, Fodorpataki László: A vízi környezet egyes fizikai és kémiai paramétereinek hatása mikroalgák fotoszintézisére

13.45 Böjthe Pál: Tanulási folyamatok a csimpánzoknál

2. TEREM kémia elnök: Forizs Edit

11.00 Farkas György: Oltott vinil kopolimerizálás. I. Redox iniciálás

11.15 Muzsnay Csaba: A kicsiny molekulaszámú vízklaszterek (n<4) gráftulajdonságai - invariánsai. II.

11.30 Brem Jürgen, Paizs Csaba: Benzofuranil és benzotiofenil vázú királis vegyületek enantiomértiszta előállítása

11.45 Kis Erika Lilla, Tőkés Béla, Donáth-Nagy Gabriella, Váncsa Szende: A Scott-egyenlet információtartalma a zárványkomplexek stabilitásvizsgálatában

12.00 Sánta Nándor, Tőkés Béla, Donáth-Nagy Gabriella, Váncsa Szende: Bufuralol-analóg beta-blokkolók soft és hard sorozata szerkezeti modelljeinek és fizikai-kémiai-farmakológiai tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata

12.15 ifj. Várhelyi Csaba, Uray Zoltán, Virág Piroska, Farkas György, Várhelyi Csaba: A ciszplatina és a rák

12.45-13.00 Szünet/Poszter Tagozat

Kozma Ágnes, Antal Beáta, Forizs Edit: Átmenetifémek amino-alkoholt tartalmazó komplexei

Zoltáni Tímea, Forizs Edit, Ioan Silaghi-Dumitrescu: Az adenin 3d típusú átmenetifémekkel alkotott vegyes komplexei.

Kubanek Katalin, Szabó András, Pataki Bernadeth, Puskás Szilárd, Culea Eugen, Veress Erzsébet: FeII/FeIII arány vasoxid tartalmú természetes és szintetikus üvegekben

Fizika elnök: Tőkés Béla

13.00 Hegyi Géza, Máté Gabriell, Néda Zoltán: Településnagyság-statisztika-egy fizikus szemlélete

13.15 Molnár Botond, Varga Melinda, Ercsey-Ravasz Mária: Frusztrált skálainvariáns hálózatok klasztereződése

13.30 Horváth Emőke-Ágnes, Járai Szabó Ferencz, Néda Zoltán: Üveglapok törésének számítógépes szimulációja

13.45 Jenei István, Darabont Sándor, Nemes-Incze Péter, Horváth Zsolt, Koós Antal Adolf, Biró László Péter: Szén nanocsövek előállítása xilol-izomérekből injekciós CVD-módszerrel

14.00 Vallasek István, Bárczy Pál, Roósz András, Szőke János, Szirovicza Péter: Termoelektromos félvezető egykristályok előállítása

3. TEREM Környezettudomány elnök: Mócsy Ildikó

11.00 Kékedy-Nagy László, Bartók Katalin: Összehasonlító tanulmány egyes fémek dúsulásának vizsgálatára zuzmókban és falevelekben, biondikátorként való alkalmazásuk céljából

11.15 Pál Zoltán, Bálint Kinga: Települési talajvizek nitrát-szennyezettségi mintázata. Lokális vagy regionális folyamat? Erdővidéki válaszok

11.30 Petrović-Gegić Anita, Vojnović-Miloradov, M., Sabo Cehmajster, S., Dujmovics, F., Stefanovitsné Bányai Éva Fehér, I.: A Tisza hullámterének nehézfémszennyezettsége és azok felhalmozódása a kultúrnövényekben

11.45 Mócsy Ildikó, Hunyadi Ilona, Dezső Zoltán, Baradács Eszter: Az ásványvizek radioaktivitása és fogyasztásából származó belső sugárterhelés

12.00 Pál Zoltán, Czellecz Boglárka Kis Boglárka, Szász Árpád, Székely Borbála: A kalcium – magnézium arány egészségügyi szempontú vizsgálata romániai ásványvizekben és azok regionalizálása

12.15 Uray Zoltán: Sugársérülések mérséklése nemtoxikus, per orálisan adagolható sugarvédő és terápiás anyagokkal

12.30 Virág Piroska, Uray Zoltán: Mikor indokolt a sugár- és kemoterápia okozta neutropenia kezelése növekedési faktorokkal?

12.45-13.00 Szünet/Poszter Tagozat

Begy Róbert Csaba, Cosma Constantin: A talaj Cs-137 szennyezettségének vizsgálata Erdély egyes pontjain. Csernobil hatásai

Horváth Zoltán, Constantin Cosma, Szacsvai Kinga, Begy Robert, Liana Muresan: Lakossági zajterhelés problematikája Kolozsváron

13.00 Szacsvai Kinga, Cosma Constantin, Emil Gurzau, Ovidiu Banciu: Lakások radonkoncentrációjának felmérése Vaskohsziklás és környékén

13.15 Vallasek István, Makfalvi Zoltán: A buziásfürdői ásványvízhasznosítás történeti áttekintése

13.30 Makfalvi Zoltán, Vallasek István, Csige István, Zólya László: A Hargita és Kovászna megyei mofettákkal kapcsolatos kutatások

13.45 Soós Lenke: A környezettudomány új didaktikai megközelitése

4. TEREM földtudomány elnök: Vofkori László

11.00 Vofkori László: Az erdélyi magyarság természettdományi alkotói. Erdély művelődéstörténeti atlaszának előkészitő munkálatai

11.15 Hegyeli Botond: A Buffogó-tőzegláp felmérése

11.30 Kaffai Orsolya: Mikroklima mérések a Zichy-barlangban

11.45 Mátyás Annamária: A Körösfői karsztfennsík

12.00 Ozsváth Gábor Dániel: Víznek-szélnek ereje a Kárpát Medence népéletében

12.15 Ionescu Arthur: A tömegkihalások története

12.30 Szabó Árpád: Kínai utiélmények

info@eme.ro