ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Közgazdaságtudományi szekció

Társadalomtudományi szekció
Jogtudományi szekcióKözgazdaságtudományi szekció

Az előadások helye: BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Teodor Mihali u. 58–60. sz.
Időpont: 2010. november 20.,


8.30 Regisztráció
9.20 Megnyitó VINCZE Mária szakosztályi elnök

Plenáris előadások
321-es terem


9.30 PETE István, NAGY Ágnes, MATIŞ Dumitru, GYÖRFY Lehel, Benyovszki Annamária, PETRU Petra (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): Kezdő vállalkozói aspirációkat befolyásoló tényezők a hatékonyság-vezérelt gazdaságokban
9.55 SZABÓ Árpád, SZENTES Tünde Zsuzsánna, TÖVISI Attila Dániel(Sapientia EMTE, Csíkszereda): Az épített kulturális és történelmi örökségünk megőrzése- a Keresdi kastély
10.20 ZAKOTA Zoltán (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Trendvonalak az információs társadalom fejlődésében
10.45 HORVÁTH Alpár (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozat): A turizmuskutatás transzdiszciplináris jellege - Székelyföld példáján

11.10 Kávészünet

324-es terem
1. Marketing - Turizmus


11.30 TALPAS János (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Kolozsvár): Románia gyenge pontjai a turizmusban
11.50 BIRÓ András Csaba (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): A faluturizmus jogi szabályozása Romániában
12.10 PAJZOS Csaba (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): A falusi panziós és idegenvezetési szolgáltatások bővítésének lehetőségei Romániában
12.30 SZABÓ Orsolya (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Az ökoturizmus helyzete Romániában
12.50 KÁNYA Hajnalka (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Társadalmilag felelős marketing Romániában
13.10 ALT Mónika-Anetta (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): Okos- és hagyományos telefon használata az erdélyi fiatalok körében

320-as terem
2. Menedzsment - Pénzügy


11.30 SCHOLTZ Béla (Közgazdász, Szatmár): A gazdasági recesszió következményei a romániai piacgazdaságra
11.50 FOGARASI József (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Az árfolyam volatilitás mérésének módszertani problémái
12.10 FLÓRIÁN Gyula (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Rizikó menedzsment
12.30 NAGY Edit (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): A romániai nagyvállalatok társadalmi felelősség tudatossága
12.50 SZÁSZ Erzsébet (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): A vállalati teljesítmény torzított kimutatásának számviteli és etikai aspektusai
13.10 SZÉKELY Imre (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): A költségvetési felelősség keretrendszerének romániai alkalmazása

321-es terem
3. EU-s politikák romániai nézőpontból


11.30 MADARAS Szilárd (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): A regionális munkaerő-foglalkoztatás helyzete Romániában
11.50 BÍRÓ Bíborka-Eszter, BÍRÓ Boróka-Júlia (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): Románia régióinak versenyképessége. Javaslat új regionális felosztásra
12.10 VINCZE Mária, MEZEI Elemér, SZŐCS Emese (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság –és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): A Beszterce-Naszód megyei vidéki térségek klaszter-analízise
12.30 KEREKES Kinga, PAKUCS Bernadett, VERESS Enikő (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): A vidéki foglalkoztatási lehetőségek diverzifikációja Beszterce-Naszód megyében
12.50 BAROK István, GYÖRFY Lehel, LACZKÓ Dénes, VINCZE Tamás (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): Az energiaipar aktuális kihívásai
13.10 Bíró Boróka-Júlia (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): Birtokstruktúra és koncentráció Romániában. Kelet-közép-európai és Európai Uniós összehasonlítás
13.30 Szőcs Emese (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság –és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár): A klímaváltozás hatásainak érzékelése és adaptációs lehetőségek azonosítása a Gyergyói-medence gazdálkodóinak körében
Társadalomtudományi szekció


Helyszín:
  Sapientia EMTE központi épülete (Óváry-terem), Kolozsvár, Mátyás király/ Matei Corvin u. 4. sz.
Időpont: 2010. november 20., 9.30 óra
 
Társszervező:     A Sapientia–EMTE kolozsvári Természettudományi és Művészeti Kara.
Helyszín:             Sapientia–EMTE (Bocskai-ház: Mátyás király/Matei Corvin utca 4. szám) – Óváry-terem
Időpont:              november 20., szombat, 9:30 óra
 
09:30–09:45        Megnyitó, köszöntő. Felszólalnak: Egyed Ákos (az EME elnöke) és Tonk Márton (a Sapientia–EMTE kolozsvári Természettudományi és Művészeti Kar karának a dékánja).
 
 
(Pszichológia, neveléstudomány, szociológia)
09:45–10:15        Ozsváth Judit (BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar): A Római Katolikus Népszövetség Egyetemi és Főiskolai Szakosztályának tevékenysége a két világháború közötti időben.
 
(Politikatudomány és politikai filozófia)
10:15–10:45        Ilyés Szilárd Zoltán (BBTE, Történelem–Filozófia Kar): Forradalom és katarzis a bibói politikaelméletben
10:45–11:15        Szász Alpár Zoltán (BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar): Európai parlamenti választások 2009-ben – romániai perspektívában nemzetközi kitekintéssel.
11:15–11:45        Székely Tünde (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar / Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége): TBA
11:45–12:15        Vita


Jogtudományi szekció

Helyszín: Sapientia EMTE központi épülete, Kolozsvár, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. sz.
Időpont: 2010. december 3., 15 óra

Római jogi hagyomány és modern magánjog konferencia
 
Szervezők:
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Tanszéke
Erdélyi Múzeum-Egyesület IV. Jog, Közgazdaság-, és Társadalomtudományi Szakosztálya

 
Program
15.00   Megnyitó
TONK Márton, Sapientia EMTE, Kolozsvár, dékán
VERESS Emőd, Sapientia EMTE, Jogtudományi Tanszék, tanszékvezető
NÓTÁRI Tamás, Károli Gáspár Egyetem, egyetemi docens, MTA Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs
 
15.20   SZŰCS Magdolna (Újvidéki Egyetem, egyetemi tanár): Vajon miért maradt ki a iustinianusi Digestából a Fragm. Vat. 9 által közvetített papinianusi szöveghely?
15.40   NÓTÁRI Tamás (Károli Gáspár Egyetem, egyetemi docens, MTA Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs): Egyesületek az ókori Rómában a köz- és a magánjog határán
16.00   Kávészünet
16.20   LUPÁN Ernő (Sapientia EMTE, Kolozsvár, egyetemi tanár): A Polgári Törvénykönyv göröngyös útjai
16.40   PAPP Tekla (Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens): Atipikus szerződések a magyar magánjogban
17.00   SZALÓKI Gergely, LLM (Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda): Biztosítéki vételi jog telekkönyvi bejegyzése során felmerülő hitelezői kockázatok
17.20   BÁNYAI József (ügyvéd, Kolozsvár): Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Maria Atanasiu vs. Romania ügyében hozott irányadó határozata
17.40   Kávészünet
 
18.00   AUER Ádám (Szegedi Tudományegyetem, PhD-hallgató): Felelős társaságirányítás - társadalmi felelősségvállalás
18.20   VERESS Emőd (Sapientia EMTE, Kolozsvár, tanszékvezető egyetemi adjunktus, ügyvéd): Magánjogi alapelvek és a fizetésképtelen vállalat
18.40   KOKOLY Zsolt (Sapientia EMTE, Kolozsvár, egyetemi adjunktus, az EME IV. Jog, Közgazdaság-, és Társadalomtudományi Szakosztályának alelnöke): A kereskedelmi társaságok határokon átnyúló székhelyáthelyezésének kérdése az európai és román jogban
19.00   SZTRANYICZKI Szilárd (Sapientia EMTE, Kolozsvár, társult oktató, ügyvéd): A felfolyamodás intézménye az új Polgári eljárási törvénykönyvben
 
19        Zárszó
NÓTÁRI Tamás, Károli Gáspár Egyetem, egyetemi docens, MTA Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs
KOKOLY Zsolt, Sapientia EMTE, Kolozsvár, egyetemi adjunktus, az EME IV. Jog, Közgazdaság-, és Társadalomtudományi Szakosztályának alelnöke
19.30   Állófogadás a konferencia előadóinak és a résztvevőknek


info@eme.ro