ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 15. fórum
Marosvásárhelyi Fiókegyesület
Emlékkonferencia Marosvásárhely szabad királyi városi rangra való emelésének 400. évfordulójára

Szervezők: 
Borsos Tamás Egyesület
Erdélyi Múzeum Egyesület Marosvásárhelyi Fiókegyesület

Helyszín: Kultúrpalota kisterme, Marosvásárhely.
Időpont: 2016. november 26., 9.00 óra

930 • Megnyitó (Simon Zsolt, az EME Marosvásárhelyi Fiókegyesületének titkára, László Lóránt, a Borsos Tamás Egyesület elnöke)
 
945Mihály János: Régi székely szimbólumok Marosvásárhely címerében
 
1005Simon Zsolt: Adatok Fejedelemség kori marosvásárhelyi pecsétekről
 
1025Rüsz Fogarasi Enikő: A Borsos hagyaték
 
1045• Hozzászólások, vita
 
1100• Szünet
 
1120Szekeres Attila István: Címerek a marosvécsi református templomban
 
1140Boér Máté: Cicero, Cellarius, Kovásznai – Egy marosvásárhelyi professzor esete a XVIII. század végének oktatásügyi reformtörekvéseivel
 
1200Süli Attila: Egy marosszéki forradalmár. Jeney József honvéd őrnagy életútja
 
 
1220•Hozzászólások, vita
 
 
1235•Ebédszünet
 
1400Somogyi Gréta: Egy marosvásárhelyi jogtudor és politikus. Dósa Elek
 
1420Petelei Klára: Fejezetek a Marosvásárhelyi Önkéntes Tűzoltóegylet történetéből 
 
1440Nemes Gyula: Európai viszonylatban páratlan nyomda Búzaházán a 19–20. század fordulóján
 
1500• Hozzászólások, vita
 
• 1515Szünet
 
1530Tamási Zsolt: Az 1913-as zsinat szerepe az erdélyi katolikus egyházmegyében. A marosi esperesi kerület előkészítő koronagyűlése
 
1550Pál-Antal Sándor: Az 1916-os menekülés és Marosvásárhely
 
1610Garda Dezső: Az 1916. augusztus 27-i román katonai támadás és Gyergyó
 
1630• Hozzászólások, vita
 
• 1645 Szünet
 
1700  Sebestyén Mihály: Marosvásárhelyi zsidók 1945–1948-ban
 
1720 Lázok Klára: Két tudományos könyvtár Marosvásárhelyen az ötvenes években –  hétköznapok és kihívások
 
1740 •Hozzászólások, vita
 
1755 Pál-Antal Sándor: Zárszó
info@eme.ro