ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fórum
Emberközpontú tudomány
I. BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY
Nyelvészet, irodalom, néprajz, zenetudományi szekció
Nyelvészeti, irodalom-, színház- és zenetudományi kutatások a jövő emberéért


Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2017. november 25., 8.45 óra
 
8.45     Köszöntés: Sipos Gábor, az EME elnöke
 
I. Interdiszciplináris bölcsészeti kutatások
Elnök: Bányai Éva
9.00     Zopus András (Bukaresti Egyetem): A regionális köznyelv szerepe és hatása a jogi és gazdasági fordítások világában
9.20     Zsemlyei Borbála (BBTE, Kolozsvár): Nyelvhasználati sajátosságok a romániai magyar elektronikus médiában
9.40     vita
 
Elnök: Tapodi Zsuzsa
9.50     Balázs Lajos (Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar): Emberközpontú népi tudás a szülés és születés léthelyzeteiben
10.10   Nagy Katalin (Marosvásárhely): A XIX. századi magyar gyermekirodalom előzményei filantropizmus és polgári értékrend magyar nyelvű gyermekkönyveinkben
10.30   Bartha Katalin Ágnes (Szabédi-ház, Kolozsvár): Francia drámák magyar szalonokban: egy 19. századi színésznői karrier nyomán
10.50   vita
11.00   szünet
 
Elnök: Bartha Katalin Ágnes
11.10   Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE – Csíkszeredai Kar): Történelem posztmodern olvasatban (Péterfy Gergely Halál Budán, Ioan Groșan O sută de ani de zile la Porțile Orientului)
11.30   Bányai Éva (Bukaresti Egyetem): Erdély-re-prezentációk II.
11.50   Pap Levente (Sapientia EMTE – Csíkszeredai Kar): „Valahi, Romanorum posteri” – A románok Lakatos István Siculiájában
12.10   vita
12.20   szünet
 
Elnök: Zopus András
12.30   Máthé Dénes (BBTE Kolozsvár): A reformáció hatása az irodalomra
12.50   Balázs Aletta (BBTE, Kolozsvár): Emblémák a Liliomok völgyében – ikonográfiai vizsgálat
13.10   Csata Adél (BBTE, Kolozsvár): A historia litteraria Benkő József koncepciójában
13.30   Sikó Beáta (BBTE, Kolozsvár) Az utazó és az író képe – korabeli lokális források a Bölöni Farkas Sándor-recepcióhoz
13.50   vita
 
14.00   ebédszünet
 
15.00   Könyvbemutató: Vikár Béla levelei. „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül”. szerk. Varga P. Ildikó. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2017. Bemutatja: Dr. Szíj Enikő (ELTE, Budapest). Moderátor: Biró Annamária
15.50   szünet
 
II. László Ferenc 80 – Emlékülés
Elnök: Angi István
16.00   Németh G. István (MTA BTK, Zenetudományi Intézet, Budapest ): László Ferenc (1937–2010). A hagyaték, és ami mögötte van
16.20   Almási István (ny. kutató, Folklórintézet, Kolozsvár): László Ferenc Bartók-kutatásai
16.40   Biró Viola (MTA BTK, Zenetudományi Intézet, Budapest ): Tanulságok és ösztönzések. Megjegyzések László Ferenc Bartók-kutatásaihoz
17.00   Potyó István (Szent Mihály-plébániatemplom, Kolozsvár): Erdélyben komponált misék (18–19. század)
17. 20  Sófalvi Emese (BBTE, Székelyudvarhely): A tündérsíp kolozsvári játszópéldányai
17.40   vita
18.00  Zenés köszöntő. Ilse L.-Herbert ny. egyetemi tanár köszöntése.  Szallós-Kis Anna (fuvola) és Haáz Bence (oboa)
18.30   Zárszó: Egyed Emese szakosztályi elnök

 
info@eme.ro