ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
2017.
 
Erdélyi Múzeum-Egyesület
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Történelem Szekció
 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra
 
9.00     Megnyitó: Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke
9.10     Sófalvi András (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely): A Német Lovagrend várépítő tevékenysége a Barcaságban
9.30     Szász Anikó (EME Kutatóintézet, Kolozsvár): A dési városvezetés 1541–1600 között
 
9.50     Hozzászólások
10.00   Szünet
 
REFORMÁCIÓ 500
Elnök: Szabó András (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest; Selye János Egyetem, Révkomárom)
10.20   Buzogány Dezső (Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár): Félreértett reformáció
10.40   Lupescu Radu (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár): A kolozsvári szerzetesi közösségek felszámolása a reformáció hajnalán
11.00   Ősz Sándor Előd (Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár): Reformátorok saját kezű levelei Szenczi Molnár Albert tulajdonában
 
11.20   Hozzászólások
11.40   Szünet
 
Elnök:  Buzogány Dezső (Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár)
12.00   Szabadi István (Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen): A Szilágyság hovatartozása a kora újkori református egyházkormányzat tükrében
12.20   Kolumbán Vilmos (Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár): Reformátori teológia és Huszti András tévelygése
12.40   Szabó András (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest; Selye János Egyetem, Révkomárom): Erdélyiek a wittenbergi magyar coetusban
 
13.00   Hozzászólások
13.20   Könyvbemutató - Szabó András: Coetus Ungaricus. A wittenbergi magyar diáktársaság, 1555–1613. Balassi Kiadó, Budapest, 2017. A kötetet Ősz Sándor Előd ismerteti.
 
13.40   Ebédszünet
 
AZ OSZTRÁK−MAGYAR KIEGYEZÉS A SZIMBOLIKUS POLITIKA TÜKRÉBEN
A szekció társszervezője a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történettudományi Intézete
 
Elnök:  Sipos Gábor (EME, Kolozsvár)
15.20   Cieger András (MTA BTK, Történettudományi Intézet, Budapest): 1867 szimbolikus világa
15.40   Manhercz Orsolya (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Ferenc József a magyar országgyűlésen. Reprezentáció és politika
16.00   Pál Judit (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Erdély uniójának szimbolikus megjelenítése
16.20   Varga Bálint (MTA BTK, Történettudományi Intézet–Central European University, Budapest): Egy feltalált hagyomány megteremtése: A millennium megünneplése 1896-ban
 
16.40   Hozzászólások
17.00   Szünet
 
Elnök:  Cieger András (MTA BTK, Történettudományi Intézet, Budapest)
17.20   Berecz Ágoston (Central European University, Budapest): Emlékeztető utcanevek a dualizmuskori Erdélyben és Kelet-Magyarországon
17.40   Jakab Albert Zsolt (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Az 1867-es kiegyezés hatása a megemlékezési ünnepségekre Kolozsváron
18.00   Vécsei Hunor (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Nemzetek a piedesztálon. Emlékállítások a dualizmuskori Brassóban
18.20   Eszik Veronika (MTA BTK, Történettudományi Intézet, Budapest): A „magyar tenger” mint szimbólum megalkotása
 
18.40   Hozzászólások
19.00   A konferencia zárása


 
info@eme.ro