ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációA Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fórum
Emberközpontú tudomány
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Művészettörténet szekcióHelyszín: Erdélyi Református Múzeum előadóterme, Bocskai / Avram Iancu tér 14. sz. II. em.
Időpont: 2017. december 9., 9.00 óra
 
9. 00    A konferencia megnyitója
 
I. blokk. Ülésvezető: Kovács András
9.10     Emődi Tamás (Nagyvárad): Két Bihar megyei Árpád-kori templom kutatása és helyreállítása – Vedresábrány és Köröskisjenő
9.30     Kósa Béla (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda): Adatok a csíkcsicsói plébániatemplom előzményéhez
9.50     Szőke Balázs (Gödöllő): A Farkas utcai templom hajójának második boltozata
10.10   Sarkadi Márton (Budapest): Az alvinci református templom a 17. században
 
10.50   Kávészünet
 
II. blokk. Ülésvezető: Weisz Attila
11.10   Kiss Loránd (Marosvásárhely): A somogyomi evangélikus templom falképei
11.30   Jánó Mihály (Sepsiszentgyörgy): Adalékok a Szent László-legenda ikonográfiájához
11.50   Kónya Anna (Central European University): Ikonográfiai problémák erdélyi késő gótikus falképeken
12.10   Lángi József (Székesfehérvár): Protestáns templomfestés emlékei Erdélyben, Északkelet-Magyarországon és a Dunántúlon
12.30   Mihály Ferenc (Szováta): Észrevételek és tanulságok a bögözi templom festett asztalosmunkáinak restaurálása kapcsán
 
13.10   Ebédszünet
 
III. blokk. Ülésvezető: Kovács Zsolt
14.00   Horváth Iringó (Erdélyi Református Múzeum): Kegyesség és/vagy reprezentáció. Erdély református öröksége. Tárlatvezetés az Erdélyi Református Múzeum időszaki kiállításán
14.30   Sarkadi Nagy Emese (Keresztény Múzeum, Esztergom): Ipolyi Arnold nagyváradi püspök gyűjteménye a Keresztény Múzeumban. Provenienciakérdések
14.50 Hegedűs Enikő (Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség): Szent László király – Erdély védőszentjének ábrázolásai a Gyulafehérvári főegyházmegye területén
15.10   Tóth Boglárka (Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium, Csíkszereda): Sepsiszéki templom-tetőszerkezetek építészettörténeti tanulságai
15.30   Furu Árpád (Unitárius Püspökség, Kolozsvár): Az ereszes ház fejlődéselméleteinek buktatói
 
16.10   Kávészünet
 
IV. blokk. Ülésvezető: Mihály Ferenc
16.30 Weisz Attila (Művészeti és Design Egyetem, Kolozsvár): A bonchidai Bánffy-kastély falkutatásának néhány újabb eredménye
16.50   Bara Júlia (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest): Ünnepek és mulatságok a Károlyi család nagykárolyi kastélyában
17.10   Orbán János (Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): A derekas kőépület. A marosvásárhelyi Kendeffy-palota létrejöttének időrendjéről
17.30 Kovács Zsolt (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Teleki Domokos kolozsvári palotája. Adalékok a kolozsvári palotaépítészet 19. század eleji történetéhez
 
18.10   Kávészünet
 
V. blokk. Ülésvezető: Sarkadi Nagy Emese
18.20   Földi Imelga (Kolozsvár): A szórvány historizáló templomai – Szász Domokos püspök és Alpár Ignác együttműködése
18.40   Jakab-Ladó Ágota (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda): Csíkszereda két főutcája átalakulása a 19–20. század fordulóján
19.00   Fám Erika (Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, Sepsiszentgyörgy): Kortárs művészet a közmédiában
 
19.40   A konferencia zárása
info@eme.ro