ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációA Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fórum
Emberközpontú tudomány

MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET
Maros megye és Marosvásárhely egyháztörténetéből. Emlékkonferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából

Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyi fiókszervezet
Borsos Tamás Egyesület

Helyszín: Kultúrpalota kisterme, Marosvásárhely
Időpont: 2017. november 18., 9.30 óra
 
 
Simon Zsolt: Katolikusok és protestánsok a 16. századi Marosvásárhelyen
Ősz Előd: Adatok a marosvásárhelyi és marosszéki reformátusság 16. századi történetéhez
Bányai Réka: Igazság vagy gazság? Pázmányt olvasó prédikátorok
Farkas Noémi: Szomorú halotti predikátzio: Amaz egy szükséges dologrol valo tanitás.18. századi református halotti beszédek a Teleki Téka állományában
Szekeres Attila István: Az erdőszentgyörgyi református templom címerei
Kimpián Anna: A könyv mint jutalom az egykori Marosvásárhelyi Református Kollégiumban
Tóth Levente: László Gergely erdőszentgyörgyi lelkész feljegyzései – egy 19. századi református pap hétköznapjai
Berekmeri Árpád Róbert: A Marosi Református Egyházmegye papi és mesteri értekezletének korai jegyzőkönyvei
Nemes Gyula: Jenei Sándor (1871–1944) nagyernyei református lelkész élete és munkássága
Szolláth Hunor: Az első szovátai sósfürdő a helyi református egyházközség tulajdonában
Sárándi Tamás: Mezőpanit Gessler kalapja. Adalékok a ’templomrombolás’ jelenségéhez
Pál-Antal Sándor: Képviselő-választások Marosvásárhelyen 1848 júniusában
Spielmann Mihály: Portrévázlat Bürger Albertről
 
 
info@eme.ro