2020 szeptember 25, péntek
HU RO EN
KERESŐ


Editors
 
Kovács Kiss Gyöngy
 Historian, born in Cluj in 1960. She graduated from the Faculty of History and Philosophy of Babes-Bolyai University in Cluj in 1983, and received her PhD Degree in history at the same institution in 1998. She has been section editor of Korunk journal in Cluj since 1998, editorial chief secretary between 1995 and 2008, and assistant chief editor of the journal since 2008. At the same time, she is executive editor of the Erdélyi Múzeum as of 1999.
Her fields of research: History of Transylvania in the 18th century; cultural history of Transylvania (17th - 18th century).
Member of the foreign Public Body of the Hungarian Academy of Sciences; has been awarded the Count Imre Mikó Memorial Plaquette (2007). Author, co-author and editor of several volumes.
 
Emese Egyed
 University professor, editor, poet. She was born in Cluj, in 1957. She graduated from the Faculty of Letters of Babes-Bolyai University in Cluj in 1980, and received her PhD in literature at the same institution in 1996. She was editor of the journal Utunk (called Helikon since 1990) since 1988, faculty member of the Department of Hungarian Literature of BBU since 1990, as a University Professor since 2002. She was Head of the Department of Hungarian Literature between 1998 and 2007.
Her field of research is Hungarian literary, cultural, and theatrical history in the 18th - 19th century.
Her most important works in literary history: Levevék fejemről Múzsák sisakomat (The Muses took off my helmet, 1998) http://mek.niif.hu/02800/02816/, Kard és penna. Tanulmányok a felvilágosodás irodalmáról. (Sward and pen. Studies on the literature of the Enlightenment, 1998), Olvasó nappal, író este (Reader during the day, writer at night, 2000), Adieu, édes Barcsaym (Adieu, my dear Barcsay, 2001), Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez (1771-1789) (My heavenly friend! Ábrahám Barcsay’s letters to Lőrinc Orczy, 2001).
Her literary works: Délvidék (Southern region, 1988), Három dió (Three nuts, 1998), Himnusz csipkefával (Hymn with a rosehip, 1993), Madárcsontú versek (Bird bone poems, 1993), Mesék (Tales, 1998), Märchen-Mesék (1999), Kacor! És más bábjátékok (Puppet-theatre plays, 2000), Levélajándék (Lettergift, 2002), Élővizek (Live waters, 1995), Csönd (Silence, 1998), Hajnalének (Dawn-song, 2002), Ötven csillag (Fifty stars, 2008), Szabadító versek (Liberating poems, 2009).
Editorial board member: Erdélyi Múzeum (since 1994), Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (since 1997).
 
Edited volumes: Káli István: Vasvirágok (versek) (Iron flowers. Poems) Mentor Kiadó, Marosvásárhely (Târgu Mureş) (1998), Kármán József: Elme és játék. (Mind and game) Kriterion Kincses Könyvtár, Kolozsvár (Cluj) (1998), Magyar felvilágosodás. Antológia. I-II. (Hungarian Enlightenment. An Anthology. I-II.) Remekírók diákkönyvtára (ed.), Polis Kiadó (I 1998 and II 2000) , Álmodónk, Vörösmarty. A kolozsvári konferencia anyaga. (Our dreamer, Vörösmarty. Proceedings of the conference in Cluj) Kolozsvár (2001), Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád tiszteletére. (Perspectives. Studies in literature and linguistics. Festschrift of Árpád Antal) EME, Kolozsvár, (2002 ), Theátrumi könyvecske. Színházi zsebkönyvek és szerepük a régió színházi kultúrájában. (Theatre booklets and their role in the theatrical culture of the region) Scientia kiadó. Kolozsvár (2002) http://mek.niif.hu/01700/01751/01751.pdf, Néző, játék, olvasó. Dráma- és színháztörténeti tanulmányok. (Audience, game, reader. Studies in drama and theatre history) Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2004., Szabadon fordította. Fordítások a magyar színház sikeréért Erdélyben. Tanulmányok (Hungarian theatrical translations in Transylvania. Studies) Scientia Kiadó, Kolozsvár (2004.), Az emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről. (The human-faced institution. Studies on the circle of György Aranka.) EME, Kolozsvár (2004), Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén (XVII–XIX. sz.). (Acquaintance. Intercultural connections through the theatre) Scientia Kiadó Kolozsvár (2005)
 
Szilárd Zoltán Ilyés
 He was born in Sfântu Gheorghe in 1970, graduated from the Faculty of History and Philosophy of Babes-Bolyai University Cluj, Department of Philosophy, currently a doctoral student at the same institution. Research fellow of the Erdélyi Múzeum Egyesület since 1997, executive head and librarian of the Pro Philosophia Foundation since 2006. Editor of Kellék philosophical journal since 1994 and of Erdélyi Múzeum since 1999.
Fields of research: political philosophy, political mentality history. He published studies in these fields in various Transylvanian scholarly journals. Vice-president of the Pro Philosophia Foundation, member of the presidency of Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (Hungarian Philosophical Society of Transylvania).
András Kovács
art historian, born in Tîrgu Mureş in 1946. Graduate of the Faculty of History and Philosophy of Babes-Bolyai University Cluj in 1969, received his PhD Degree in history at the same institution in 1984. Research fellow of the Historical and Archaeological Institute of the Romanian Academy in Cluj since 1971, and of the Archaeological and Art Historical Instiute since 1990. Associate Professor since 1997, and University Professor since 2004 at the Department of Art History of BBU Cluj. His field of research includes Transylvanian Renaissance, Transylvanian medieval and early modern art, especially in the 16th -17th century.
Some of his important works: A radnóti várkastély (The fortified castle of Iernut, 1994), Gyulafehérvár Város Jegyzőkönyvei. I. (Town Registers of Alba Iulia, 1998), Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok (Roman Catholic church visitation registers and documents in Transylvania, 2002), Késő reneszánsz építészet Erdélyben 1541–1720 (Late Renaissance architecture in Transylvania, 2003, 2006), Épületek emlékezete – nevezetes épületek Erdélyben (The memory of buildings – famous buildings in Transylvania, 2007).
Alpár Zoltán Szász
expert in political science and minority research (Cluj, 1966). Studied political science and social theory at the Central European University, Budapest. Received his MA degree in Political Sciences in 1996. Faculty member of the Faculty of Politics, Economy and Communication of the BBU Cluj, executive head of POLITEIA Hungarian Political Science Association from Transylvania and president of the Legal, Economic, and Social Sciences Department of the Erdélyi Múzeum Egyesület, member of several international research groups. His main fields of interest include parties and party systems, as well as the research of political behaviour, focusing primarily on phenomena and processes connected to ethnic and national minorities. Author and editor of several studies and volumes.

 

Vilmos Tánczos
University Professor of the Department of Hungarian Ethnology and Anthropology of the Babeş-Bolyai University, Cluj. He was born in 1959 in Sâncrăieni, Harghita, earned his BA degree in Hungarian and Russian in Cluj in 1983. He defended his doctoral dissertation at the Department of Hungarian Language and Culture in 1999, by the title: Archaic Popular Prayers of the Csángós of Moldavia. Archetypal symbolism and life space. His main field of research is popular religion, focusing on the analysis of the sacred culture of the Csángós of Moldavia. His primary interest has been the sacred genres of Moldavian Csángó folklore, especially the collection and interpretation of archaic apocryphal popular prayers. He has published several volumes in the field of ethnology of religion.
Published works:
Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. (Archaic prayers from Gyimes region and Moldavia) Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 1995. (2nd ed., 1996.); Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. (Essays in ethnology) Kolozsvár, KOMP Press Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 1996. (2nd ed: Csíkszereda (Miercurea Ciuc), Pro Print Kiadó, 2000.); Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. (Moldavian archaic prayers and their life space) Csíkszereda, Pro Print Kiadó, Krónika Könyvek, 1999.; Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Csíkszereda, Pro Print, 1999.; Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. (Images of Moldavian Csángó popular prayers) Csíkszereda, Pro Print Kiadó, Krónika Könyvek, 2000.; Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. (Moldavian Csángó popular prayers. Archetypal symbolism and life space) Budapest, Püski Kiadó, 2001.; Folklórszimbólumok. (Folkloric symbolism) Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, 2006.; Szimbolikus formák a folklórban. (Symbolic forms in folklore) Budapest, Kairosz Kiadó, 2007.; Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. (Dropped words. The language and worldview of a Szekler man from Csík region) Csíkszereda, Bookart, 2008.
 
Károly Veress
professor of philosophy, was born in Sovata in 1953. Graduated from Babeş-Bolyai University, Department of Philosophy, in 1976. Doctor of Philosophy. Has been teaching at BBU Cluj since 1992, University Professor since 2004. Currently he is Head of the Department of Systematic Philosophy.
Field of research: semiotics, epistemology, hermeneutics, language and cultural philosophy.
Membership: President of the Bolyai Society, member of: EME, Hungarian Philosophical Society, Academic Committee of Cluj (KAB) and of the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences (MTA).
Editorial activity: editor of the philosophy section of Erdélyi Múzeum; member of the Scientific Advisory Board of the philosophical journal Kellék and the online periodical Journal for Study of Religions and Ideologies. Author of university notes. Editor of volumes on philosophical subjects. His studies, essays, reviews, articles appeared in journals, periodicals, and conference volumes published in Romania and Hungary.
Major studies: A tényprobléma és megközelítései (The problem of fact and its approaches) (1989); Egy kisebbségi létparadoxon értelmezési szintjei (Interpretational levels of a minority existential paradox) (2002); A módszerprobléma – hermeneutikai megvilágításban (The problem of method – in a hermeneutic approach) (2002); Közelítések az értelmező vizsgálódáshoz (Approaches to interpretive investigation) (2006); A megértés folyamata (The process of understanding) (2006); Szöveg és tapasztalat határán (On the edge of text and experience) (2007); A liberális hagyomány értelmezési horizontjai a két világháború közötti romániai magyar kultúrában (Interpretive horizons of liberal tradition in Hungarian culture from Romania between the two World Wars) (2008).
Books: Paradox (tudat)állapotok (Paradox (consciousness)states) (1996); A nemzedékváltás szerepe a kultúrában (The cultural role of generational change) (1999); Filozófiai szemiotika (Philosophical semiotics) (1999); Kisebbségi létproblémák (Minority existential problems) (2000); Egy létparadoxon színe és visszája (Aspects of an existential paradox) (2003); Az értelem értelméről (On the meaning of meaning) (2003); Fiinţa generaţională şi destinul culturii (The generational being and the destiny of culture) (2003); A megértés csodájáról (On the miracle of understanding) (2006); Bevezetés a hermeneutikába (Introduction to hermeneutics) (2007).
 

2020
1 füzet
2 füzet
2019
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2018
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2017
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2016
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2015
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2014
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2013
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2012
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2011
1 füzet
2 füzet
3-4 összevont füzetek
2010
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2009
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2008
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2007
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2006
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2005
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2004
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2003
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2002
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2001
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
Creative Commons License E-mail