2020 február 17, hétfő
HU RO EN
KERESŐ


Colegiul de redactie


Kovács Kiss Gyöngy
Istoric. Născută la Cluj în 1960, în 1983 a obţinut diploma de licenţă la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai“, iar în 1998, titlul de doctor în istorie la aceeaşi universitate. Din 1988, redactor de specialitate la revista Korunk, între 1995–2008 secretarul general al redacţiei aceleiaşi reviste. Din 1999, redactorul responsabil al revistei Erdélyi Múzeum
Domenii de cercetare: istoria Transilvaniei în secolul al XVIII-lea, istorie culturală transilvăneană (secolele XVII-XVIII).
Membru al Corporaţiei Publice a Academiei Maghiare de Ştiinţe, premiată cu Placheta Memorială contele Imre Mikó de Hídvég (2007).
Autorul, coautorul, coordonatorul mai multor volume ştiinţifice.

kovacskiss.gyongy@korunk.org, +40-724-254317
 
Emese Egyed
Profesor universitar, redactor, poet. Născută la Cluj în 1957, în 1980 a obţinut diploma de licenţă la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai“, iar în 1996, titlul de doctor în ştiinţele literaturii la aceeaşi universitate. Din 1988, redactor al revistei Utunk (redenumită Helikon în 1990). Începând din 1990, activitate didactică în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai“, continuată, din anul 2002, în calitatea de profesor universitar. În perioada cuprinsă între 1998–2007, şeful Catedrei de literatura maghiară de la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai“.
Lucrările principalele în domeniul ştiinţei literaturii: Levevék fejemről Múzsák sisakomat [Muzele-mi luară coiful din creştet] (1998) http://mek.niif.hu/02800/02816/, Kard és penna. Tanulmányok a felvilágosodás irodalmáról. [Sabie şi pană de scris. Studii despre literatura Iluminismului] (1998), Olvasó nappal, író este [Seara scriitor, ziua cititor] (2000), Adieu, édes Barcsaym [Adio, dragă Barcsay] (2001), Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez [Prietene celest! Scrisorile lui Ábrahám Barcsay către Lőrinc Orczy] (1771-1789) (2001).
Opere literare: Délvidék [Spaţiu de sud] (1988), Három dió [Trei nuci] (1998), Himnusz csipkefával [Imnuri de măceşe] (1993), Madárcsontú versek [Versuri cu oase de păsări] (1993), Mesék [Poveşti] (1998), Märchen-Mesék [Poveşti] (1999), Kacor! És más bábjátékok [Kacor şi alte piese de teatru de păpuşi pentru copii] (2000), Levélajándék [Scrisoare-cadou] (2002), Élővizek [Ape vii] (1995), Csönd [Tăcere] (1998), Hajnalének [Cântec în zori] (2002), Ötven csillag [Cincizeci de stele] (2008), Szabadító versek [Poeme eliberatoare] (2009).
Membru în comitetele redacţionale ale revistelor de specialitate: Erdélyi Múzeum (din 1994), Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (din 1997).
Volume coordonate: Káli István: Vasvirágok [Flori din fier] (poeme) Mentor, Târgu Mureş (1998), Kármán József: Elme és játék. [Mintea şi jocul] Kriterion Kincses Könyvtár, Cluj-Napoca (1998), Magyar felvilágosodás. Antológia. I-II. [Iluminismul maghiar. Antologie] Polis (I 1998 és II 2000), Álmodónk, Vörösmarty. A kolozsvári konferencia anyaga. [Visătorul nostru, Vörösmarty. Materialul conferinţei clujene] Cluj-Napoca (2001), Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád tiszteletére. [Perspective. Studii din domeniul ştiinţei limbajului şi a literaturii în onorea lui Árpád Antal] EME, Cluj-Napoca, (2002), Theátrumi könyvecske. Színházi zsebkönyvek és szerepük a régió színházi kultúrájában. [Cărtică de teatru. Carnetele de teatru şi rolul acestora în cultura teatrală a regiunii] Scientia. Cluj-Napoca (2002) http://mek.niif.hu/01700/01751/01751.pdf, Néző, játék, olvasó. Dráma- és  színháztörténeti tanulmányok. [Spectatorul, jocul, cititorul. Studii în domeniul istoriei dramaturgiei şi al teatrului] Kriterion, Cluj-Napoca 2004., Szabadon fordította. Fordítások a magyar színház sikeréért Erdélyben. Tanulmányok. [În traducere liberă de... Rolul traducerilor în dezvoltarea teatrului maghiar din Transilvania] Scientia, Cluj-Napoca (2004.), Az emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről. [Instituţia cu faţă umană. Studii despre cercul lui György Aranka] EME, Cluj-Napoca (2004), Ismeretség. Interkulturális kapcsolatok a színház révén (XVII–XIX. sz.). [Cunoştinţe. Relaţii interculturale stabilite prin intermediul teatrului (secolele XVII-XIX)] Scientia, Cluj-Napoca (2005).
 
Szilárd Zoltán Ilyés
Născut la Sfântu Gheorghe în 1970, în 1997 a obţinut diploma de licenţă la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai“, Secţia Filozofie, în prezent este doctorand în cadrul aceleiaşi instituţii. Din 1997, colaboratorul ştiinţific al Societăţii Muzeului Ardelean, iar din 2006, gestionarul şi bibliotecatul Fundaţiei Pro Philosohia. Începând cu 1994, redactor al revistei de filozofie Kellék, iar din 1999, al revistei Erdélyi Múzeum.
Domenii de cercetare: filozofie politică, istoria ideologiilor politice. Studiile sale, apărute în paginile revistelor ştiinţifice în limba maghiară din România, se înscriu în aceste domenii de interes.
Vicepreşedintele Fundaţiei Pro Philosophia, membru în Preşedinţia Societăţii Maghiare de Filosofie din Transilvania.
Kovács András
Istoric al artei, născut la Târgu Mureş în 1946. A obţinut diploma de licenţă la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai“, iar în 1984, titlul de doctor în istorie la aceeaşi facultate. Din 1971, colaborator al Institutului de Istorie şi Arheologie, iar din 1999, al Institutului de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, din Cluj-Napoca. Începând cu 1997, conferenţiar universitar, iar din 2004, profesor la Facultatea de Istoria Artei a Universităţii „Babeş-Bolyai“.
Domenii de cercetare: perioada Renaşterii în Transilvania, arta din Transilvania în epoca medievală şi în perioada modernă timpurie.
Opere principale: A radnóti várkastély [Cetatea Rodnei] (1994), Gyulafehérvár Város Jegyzőkönyvei. [Protocoalele oraşului Alba Iulia] I. (1998), Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok [Protocoaleleşi documentele vizitelor canonice romano-catolice] (2002), Késő reneszánsz építészet Erdélyben 1541–1720 [Arhitectura Renaşterii târzii în Transilvania] (2003, 2006), Épületek emlékezete – nevezetes épületek Erdélyben [Memoria clădirilor – clădiri memorabile în Transilvania] (2007).
 
Alpár Zoltán Szász
Politolog, cercetător al problemelor minorităţilor naţionale, născut la Cluj-Napoca în 1966. A studiat ştiinţele politice şi teoria societăţii la Universitatea Central Europeană. În 1996, a obţinut masteratul în ştiinţele politice. Profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul a Universităţii „Babeş-Bolyai“, preşedintele executiv al Asociaţiei Politologilor Maghiari din România POLITEIA, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Juridice, Economice şi Sociale a Societăţii Muzeului Ardelean, membru în mai multe colective de cercetare internaţionale. Domenii principale de interes: partidele şi sistemele de partide, respectiv cercetarea atitudinilor politice, domenii în cadrul cărora urmăreşte îndeosebi fenomenele şi procesele asociate cu minorităţile etnice şi cele naţionale. Autorul mai multor studii de specialitate, autorul sau coordonatorul mai multor volume.
Vilmos Tánczos
Conferenţiar universitar la Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară a Universităţii „Babeş-Bolyai“. Născut în 1959 la Sâncrăieni, a absolvit secţia de limba şi literatura maghiară şi rusă în 1983. În 1999, a obţinut titlul de doctor cu lucrarea Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér [Rugăciuni arhaice populate ale ceangăilor din Moldova. Simbolizare arhetipală şi spaţiu vital] la Catedra de Limba şi Cultura Maghiară a Universităţii „Babeş-Bolyai“. Domeniul principal de cercetare: religiozitatea populară, în primul rând cultura sacrală a ceangăilor din Moldova. Domeniul de specialitate: genurile literare ale folclorului sacral al ceangăilor din Moldova, în primul rând rugăciunile populare apocrife. Autorul mai multor volume în domeniul etnologiei religiilor.
Volume publicate: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. [Te-ai înrădăcinat cu perle. Rugăciuni arhaice din Valea Ghimeşului şi din Moldova] Miercurea Ciuc, Pro Print, 1995. (ediţia a 2-a, 1996.); Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. [S-au deschis porţile Estului. Eseuri etnologice] Kolozsvár, KOM Press Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, Cluj-Napoca, 1996. (ediţia a 2-a: Miercurea Ciuc, Pro Print, 2000.); Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. [Îngerul ucigaş. Rugăciuni populare ceangăieşti şi contextul lor] Miercurea Ciuc, Pro Print, Krónika Könyvek, 1999.; Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. [S-au deschis porţile Estului. Eseuri etnologice] Miercurea Ciuc, Pro Print, 1999.; Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. [Sacrament viu, floare frumoasă. Imagini în rugăciunile populare ale ceangăilor din Moldova] Miercurea Ciuc, Pro Print Kiadó, Krónika Könyvek, 2000.; Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. [Deschide-ţi poarta, înger! Rugăciuni populare ceangăieşti. Simbolizaţie arhetipală şi context] Budapesta, Püski, 2001.; Folklórszimbólumok. [Simboluri în folclor] Cluj-Napoca, Asociaţia Etnografică „Kriza János “ – Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară a Universităţii „Babeş-Bolyai“, 2006.; Szimbolikus formák a folklórban. [Forme simbolice în folclor] Budapesta, Kairosz, 2007.; Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe. [Cuvinte pierdute. Conceptele despre lume şi limbajul unui om secuiesc din Ciuc] Miercurea Ciuc, Bookart, 2008.
  Varga P. Ildikó (1977) este lector universitar la UBB, Departamentul de Literatura Maghiară. A terminat studiile în 1999 la UBB, Facultatea de Litere, secția maghiară-finlandeză, iar masteratul la Istoria Bisericii Protestante a Facultății de Teologie Reformată, UBB în 2001. Între 2002-2009 a fost doctorand la Școala Doctorală de Hungarologie, UBB. Tema tezei de doctorat a fost Recepţia Kalevalei în literatura maghiară, având subtitlul Traducerile complete în limba maghiară ale epopeii finlandeze.  Domeniile de cercetare sunt: teoria și istoria traducerii, relațiile interculturale și interstatale între Ungaria și Finlanda (1880-1945). Pe aceste teme a publicat numeroase articole și studii. În 2017 a apărut volumul de 600 scrisori scrise de Béla Vikár (1859-1945), al doilea traducător în limba maghiară a epopeii finlandeze, Kalevala. Volumul cuprinde cca. 580 scrisori nepublicate, note și comentarii pentru fiecare scrisoare, traducerile în limba maghiară ale scrisorilor scrise în limba finlandeză, germană și franceză. Aceste scrisori contribuie cu informații noi privind relațiile culturale între Finlanda și Ungaria.
Cu burse ale Centre for International Mobility, Finlanda a avut posibilitatea de a cerceta în arhivele finlandeze, iar cu burse oferite de Academia Maghiară în arhivele din Ungaria. Un semestru a predat la Universitatea din Helsinki, secția maghiară.
Károly Veress
Profesor de filozofie, născut la Sovata în 1953. A obţinut diploma de licenţă în filosofie la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca în 1976. Doctor în filosofie. Începând cu 1992, a desfăşurat activităţi didactice la Universitatea „Babeş-Bolyai“, iar din 2004 este profesor universitar al aceleiaşi universităţi. În prezent, şeful Catedrei de Filosofie Sistematică.
Domenii de specialitate: semiotică, teoria cunoaşterii, hermeneutică, filosofia limbajului şi a culturii.
Membru în comunităţi ştiinţifice: preşedintele Societăţii Bolyai, membru al Societăţii Muzeului Ardelean, al Societăţii Maghiare de Filosofie, al Comitetului Academic din Cluj-Napoca şi al Corporaţiei Publice a Academiei Maghiare de Ştiinţe.
Activitate de redactor: Erdélyi Múzeum, redactor de specialitate pentru domeniul filosofie; membru în comitetul redacţional al revistei de filosofie Kellék şi al revistei online Journal for Study of Religions and Ideologies.
Studiile, eseurile, recenziile şi articolele sale ştiinţifice au apărut în reviste şi volume de conferinţă din România şi Ungaria.
Studii majore: A tényprobléma és megközelítései [Problema faptului ştiinţific şi posibilităţile sale de abordare] (1989); Egy kisebbségi létparadoxon értelmezési szintjei [Nivelele interpretative ale unui paradox existenţial minoritar] (2002); A módszerprobléma – hermeneutikai megvilágításban [Problema metodei în viziune hermeneutică] (2002); Közelítések az értelmező vizsgálódáshoz [Apropieri de investigaţia interpretativă] (2006); A megértés folyamata [Procesul comprehensiunii] (2006); Szöveg és tapasztalat határán [La graniţa dintre text şi experienţă] (2007); A liberális hagyomány értelmezési horizontjai a két világháború közötti romániai magyar kultúrában [Orizonturile de interpretare ale tradiţiei liberale în cultura maghiară din România din perioada interbelică] (2008).
Volume publicate: Paradox (tudat)állapotok [Stări de conştiinţă paradoxale] (1996); A nemzedékváltás szerepe a kultúrában [Rolul schimbului de generaţii în cultură] (1999); Filozófiai szemiotika [Semiotică filosofică] (1999); Kisebbségi létproblémák [Probleme ale condiţiei de minoritar] (2000); Egy létparadoxon színe és visszája [Laturile unui paradox existenţial] (2003); Az értelem értelméről [Despre sensul sensului] (2003); Fiinţa generaţională şi destinul culturii (2003); A megértés csodájáról [Despre miracolul comprehensiunii] (2006); Bevezetés a hermeneutikába [Introducere în hermeneutică] (2007).


2019
1 füzet
2 füzet
2018
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2017
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2016
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2015
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2014
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2013
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2012
1 füzet
2 füzet
3 füzet
4 füzet
2011
1 füzet
2 füzet
3-4 összevont füzetek
2010
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2009
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2008
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2007
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2006
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2005
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2004
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2003
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2002
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
2001
1-2 összevont füzetek
3-4 összevont füzetek
Creative Commons License E-mail