ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Kolozsvári Akadémiai Bizottságról - röviden:
A 2006. októberi rendkívüli közgyűlés elé benyújtott előterjesztés alapján határozat született arról, hogy 2007. január 1-től bővüljön ki az Akadémia Ügyrendje az MTA kolozsvári területi bizottságával.

A Magyar Tudományos Akadémia 2006. október 30-ai rendkívüli közgyűlésének határozatai:

„… 5. A közgyűlés az Akadémia Ügyrendjébe vette a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesület keretén belül megalakult MTA kolozsvári területi bizottságát….”

A hatodik akadémiai területi bizottság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében életrehívó Kolozsvári Akadémiai Bizottság feladata - hasonlóan a magyarországi területi bizottságokéhoz - egyrészt a területéhez tartozó, tehát romániai magyar tudományos közösség munkájának segítése, elismerése, számukra nyilvános fórumok biztosítása, inter- és multidiszciplináris megbeszélések lehetővé tétele, regionális konferenciák támogatása, a tudományos kutatást érintő hazai és nemzetközi információk szolgáltatása, másrészt a tudományos ismeretterjesztés a társadalom minél szélesebb rétegei felé.

Fontos lépés ez a kultúrnemzeti Akadémia szisztematikus építkezésében. 1990 óta - mióta újra vannak külső tagjai az Akadémiának - jelentős eredményeket tud felmutatni az MTA a határon túli magyar tudományosság építésében, támogatásában. Az elmúlt másfél évtized eredményei számottevőek, létrejöttek azok az intézményi bázisok és tudományos eredmények, melyekre méltán lehet építeni a jövőben. Azonban jelentős változásokra is szükség van.

Oldani kell azt az elszigeteltséget, amelyben ezek a műhelyek működnek, sürgősen és közösen ki kell alakítani azokat a stratégiai elképzeléseket, melyek megvalósításában a romániai magyar intézmények egymással és a magyarországi kutatóműhelyekkel, valamint a román kollégákkal együttműködhetnek. Csakis ez a hálózat lehet alapja az Európai Unió K+F forrásaihoz, a területi együttműködés keretében elérhető keretekhez való sikeres hozzájutásnak. Csakis ez a hálózat lehet annak is alapja, hogy az európai egységes felsőoktatási és kutatási térben a megfelelő munkamegosztás létrejöjjön a Kárpát-medence egyetemei és kutatóintézetei között, csakis így lehetséges, hogy a tudományos utánpótlás ne hagyja el se a pályát, se a régiót.

Stratégiára, fejlesztési koncepciókra, magyar-magyar és többségi együttműködésekre, ezekhez koordinációs fórumokra, párbeszédre van szükség. Ezt kell szolgálnia az első határon túli akadémiai területi bizottságnak is, itt Kolozsváron.

info@eme.ro