ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Eseménytár »  EME Közgyűlés 
EME Közgyűlés
[ 2009. március 07. szombat 08:00 ]

Eseménytár »
Főtitkári jelentés a 2008 évről (doc)
Főtitkári jelentés a 2008 évről (pdf)


Meghívó


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége tisztelettel meghívja Önt az Egyesület közgyűlésére, amelyet Kolozsvárott tartunk a Protestáns Teológiai Intézet (Bocskai/Avram Iancu tér 13) dísztermében 2009. március 7-én szombaton de. 10 órai kezdettel.
A közgyűlés napirendje:
• elnöki megnyitó
• a főtitkári jelentés szóbeli kiegészítése
• 2009. évi munkaterv bemutatása
• gazdasági tanácsos jelentése a 2008. évről, a 2009. évi költségvetés előterjesztése
• ellenőri jelentés előterjesztése
• jogtanácsos jelentése
• a jelentések vitája, indítványok, javaslatok
• szavazatszámláló bizottság kiküldése
• tisztújítás: a Választmány egyharmadának megújítása (szavazás)
• Mikó Imre plakettek átadása
• a szavazás eredményének kihirdetése
• elnöki zárszó

A közgyűlés elé terjesztendő jelentések február 24-től megtekinthetők az Egyesület titkárságán (Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2).
Az egyéni indítványokat kérjük legkésőbb március 1-ig benyújtani az Egyesület titkárságának.
Vidéki tagtársainknak ebédet biztosítunk.

Ebéd után tisztelgő látogatást teszünk Genersich Antal felújított házsongárdi síremlékénél.

Szervező(k): EME
Kapcsolattartó(k): Csis Ildikó
Helyszín(ek): Protestáns Teológiai Intézet díszterme
Jelleg: Közgyűlés

Beszámoló:
Szombat délelőtt évi közgyűlést tartott Kolozsváron az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME). A Protestáns Teológiai Intézet dísztermében sok olyan gondolat hangzott el az elnöki megnyitóban, a különféle jelentésekben, az idei esztendő munkatervének bemutatásában, vitákban és javaslatokban, ami az intézmény munkájának javítását, eredményesebbé és korszerűbbé tételét szándékszik szolgálni. A hagyományos Mikó Imre-plakettek átadása során, mások mellett, elismerésben részesült Gémesi Ferenc, a Magyar Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára is. A közgyűlés az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának 150. évfordulója ősszel sorra kerülő, gyakorlati értékkel bíró ünnepségsorozata és a jelenlegi gazdasági válság által is támasztott kihívások leküzdésének szellemében, a modernizációs útkeresés jegyében zajlott le.

Elnöki előszavában Egyed Ákos felidézte az 1859-es esztendő körüli állapotokat, amikor az EME megalakulásakor ugyanazok a létfeltételek mutattak hiányosságokat a társadalomban, mint napjainkban: a megfelelő közszellem és az anyagiak. Szerencsére annak idején gróf Mikó Imre, aki volt miniszterelnökként és képviselőként fel tudta mérni a tennivalókat, képes volt megfelelő lépéseket tenni az EME létrehozásához. Most, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után, szintén jelentkeznek ilyen akadályok: az agyelszívási jelenség, a nemzeti intézmények iránti közömbösség, a pénz hiánya. De ezeken a látszatbuktatókon át lehet jutni, és az EME elnökségét olyan kérdések foglalkoztatják, mint a hazai tudományossággal és az MTA-val fenntartott együttműködési kapcsolatok elmélyítésének lehetősége, az őszi jubileumi rendezvénysorozat megfelelő előkészítése Kolozsváron, Budapesten és más településeken stb.

Bitay Enikő főtitkári jelentésében áttekintette az intézmény 2008-as tevékenységének minden fejezetét: fejlesztési stratégiát, beruházásokat, rendezvényeket, tudományterjesztést, a szakosztályokban, a vidéki fiókegyesületekben, a könyvtárban, az Információs és Dokumentációs Központban valamint a kutatóintézetben végzett munkát, a kiadványokat, az EME honlapját, az adományokat, a támogatásokat és más pénzügyi forrásokat. Továbbra is rendezetlen a kommunista rendszerben eltulajdonított, hatalmas értéket képviselő tudományos gyűjtemények státusa, és évek óta folyik a per a kolozsvári Wass Ottilia-ház (Főtér 11.) visszaszerzéséért.

Görömbei András, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, arról beszélt, hogy tudomása szerint az EME-nél igen komoly tudományos munka folyik. Az MTA-nak napjainkban körülbelül ezerháromszáz külső köztestületi tagja van, és tudatosan ápolja kapcsolatait az elszakított nemzetrészek tudományos életével. A globalizációban természetes ösztön, hogy megakadályozzuk saját értékeink eltűnését. Ebben az összefüggésben a diverzitás az önazonosság megőrzését, az összefogás pedig a kötelességet jelenti.

Gémesi Ferenc, a magyar Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára azt hangsúlyozta, hogy az EME a hagyományok ápolása mellett a megújulást is szorgalmazza. Ehhez bátorságra, céltudatosságra, elkötelezettségre van szükség. Kormánya nevében emlékplakettet nyújtott át Egyed Ákos elnöknek, és konkrét kiadvány-támogatást jelentett be.

Ezután a gazdasági tanácsos, az ellenőr és a jogtanácsos jelentése hangzott el, ismertették a 2009-es költségvetési tervet. Az EME munkájának hatékonysága növelése érdekében 200 lej törzstőkével megalapítják a Societas Kft.-t , amely külföldön is értékesítheti az intézmény kiadványait.

A közgyűlésen tudományos teljesítményekért kijáró elismerések leltek gazdákra. Az EME Választmánya tiszteletbeli taggá választotta Dávid Gyula irodalomtörténészt, kutatót, szerkesztőt és kiadót (Egyed Emese laudációját Gaal György olvasta fel). Gróf Mikó Imre-emléklappal jutalmazták Gémesi Ferenc szakállamtitkárt (laudálta Egyed Ákos), Gecsényi Lajost, a Magyar Országos Levéltár főigazgatóját (hiányában köszönőlevelét olvasták fel), Janitsek Jenő helynévkutatót (Csomortáni Magdolna laudációjával) és Murádin Jenő művészettörténészt (Sipos Gábor laudációját Kovács András olvasta fel).

A közgyűlés, a tagság részéről elhangzó észrevételek és javaslatok után, a működési szabályzat értelmében ebben az évben is megújította a választmány egyharmadát.

A közgyűlést követően a résztvevők kisétáltak a Házsongárdi temetőbe, ahol megkoszorúzták Genersich Antal orvosprofesszor sírját.

A síremléket nemrég több erdélyi és magyarországi szervezet és intézmény anyagi támogatásával a kolozsvári Házsongárd Alapítvány állította helyre. A magyarországi adakozók közül kiemelkedik a hódmezővásárhelyi önkormányzat, amelynek nevében dr. Berényi Károly gyermekorvos, települési képviselő szólt az egybegyűltekhez, és méltatta nagynevű elődjét.

Genersich Antal kórboncnok professzor 1870–1895 között a kolozsvári egyetemen oktatott, s egy ideig az egyetem rektora is volt. Később Budapesten tanított, és ott is a rektori tisztségig vitte, hogy aztán saját kérésére mégis Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben helyezzék örök nyugalomra. Fia negyed évszázadon át vezette a hódmezővásárhelyi kórházat, és közel negyven évig a városban élt.

A professzor emlékét ápoló Genersich Antal és a Genersich-leszármazottak – köztük Tankó Attila budapesti urológus adjunktus – közreműködésével 2007 áprilisában az EME kolozsvári székházában felállították a híres korboncnok mellszobrát, Pásztor János szobrászművész alkotását.

Tankó Attila doktor ezúttal is ellátogatott Kolozsvárra, koszorút helyezett felmenője sírjára, és megköszönte a temetői megemlékezésen résztvevő Tőkés Erzsébetnek a Házsongárd Alapítvány munkáját, illetve a támogatóknak a nagylelkű adományokat.

Koszorút helyezett el a felújított síremléknél a Genersich Antal Alapítványon és a hódmezővásárhelyi küldöttségen kívül a Magyar Igazságügyi Orvosok Egyesülete és Genersich Antal leszármazottai.

Kapcsolatfelvétel: Kapcsolatfelvétel

« Vissza az eseménytárhoz
info@eme.ro