ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


 
Erdélyi Múzeum-Egyesület
Természettudományi Szakosztály
Erdélyi Természettudományi Konferencia
 
Helyszín: Apáczai Csere János Líceum, I.C. Brătianu (Király) u. 26, Kolozsvár
2012. november 24, szombat
 
 
Szekciók: Biológia, Kémia, Fizika, Környezettudományok, Földtudományok
 
8.30     Regisztráció
9.30     Megnyitó
9.45     Életek a tudomány és nevelés szolgálatában
 
Plenáris előadás
10.00  Zsigmond Enikő (geológus, földrajzi, turisztikai szakíró, Csíkszereda):
A mesebeli élet vizéről ...székelyföldi borvizek.
 
10.30   KávéSzünet
 
Szekcióelőadások
 
Biológia
Ülésvezető: Bartók Katalin (EME, Kolozsvár)
11.00   Kuhn Thomas, Fodor Enikő, Kondics Emese, Fenesi Annamária, Ruprecht Eszter (BBTE, Biológia-Geológia Kar, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Kolozsvár): Égetés hatása gyepi és gyomfajok magvainak csírázására
11.15   Sándor Dorottya, Gered Júlia, Fenesi Annamária, Ruprecht Eszter (BBTE, Biológia-Geológia Kar, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Kolozsvár): A transzgenerációs plasztikusság szerepe az inváziós növények sikerének növelésében 
11.30   Zelina Konrád, Deák Hilda, Geraj János, Fodorpataki László (BBTE, Biológia-Geológia Kar, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Kolozsvár):Életműködési változások a békalencsénél vízszennyező anyagok hatására
11.45   Bárány Horváth Attila (EME, Kolozsvár), Vitályos Gábor Áron (ELTE TÓK, Természettudományi Tanszék, Budapest): Az élet bioinformatológiai meghatározása
12.00   Patkó Ferenc (tanár, Székelyudvarhely): A fajok kihalása
Kémia 
Ülésvezető: Farkas György (docens, Sapientia EMTE, Kolozsvár)
11.00   Csapó János1,2, György Éva2 (1Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kémiai-Biokémiai Tanszék, 2SAPIENTIA EMTE Kolozsvár, Élelmiszer-tudományi Tanszék, Csíkszereda):Egészségvédő kutatásokat szolgáló laboratóriumi háttér a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán, illetve a Sapientia EMTE Csíkszeredai Élelmiszer-tudományi Tanszékén
11.15   Kelemen Hajnal (Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészeti Kémia Tanszék, Marosvásárhely): Prometazin fotostabilitásának vizsgálata ciklodextrinek jelenlétében
11.30   ifj. VÁRHELYI Csaba1, KUZMANN Ernő2, POKOL György3, GÖMÖRY Ágnes4, SZALAY Roland2, COVACI Enikő1 (1BBTE Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár, 2ELTE, Budapest, 3MKE, Budapest, 4MTA TTK, Budapest):Fe(II)-komplexek a dioximok kémiájában
11.45   Pataki Bernadeth1, Szakmány György2, Bratu Ioan3, Indrea Emil3, Bitay Enikő4, Veress Erzsébet5, Csifó Irma6, Pánczél Szilamér7 ([1]MFA, MTA TTK Budapest, ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Budapest, 3INCDTIM Kolozsvár, 4Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely, 5EME Kutatóintézet, Kolozsvár, 6BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar, Kolozsvár, 7Maros Megyei Múzeum, Görgényszentimrei kastély): Porolissumi római kori kerámialeletek archeometriai vizsgálata
12.00   Vallasek István (EMT, Csíkszereda): A metanolgazdaságról a Nobel-dijas Oláh György kutatásai alapján
 
Környezettudományok  Földtudományok
Ülésvezető: Wanek Ferenc (EME, Kolozsvár)
11.00   Rusz Ottilia (Marosvásárhelyi Meteorlógiai Állomás): A hőmérséklet és a csapadék alakulása a Keleti-Kárpátok néhány hegyközi medencéjében az 1965-2010-es időszakban.
11.15   Wanek Ferenc1,2 (1EME Kolozsvár, 2EMT Kolozsvár): A szarmatakori homokkő-konkréciók az Erdélyi-medencében. Kutatástörténet, jelenkori álláspontok
11,30   György Csaba1, Wanek Ferenc2,3 (1BBTE Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár, 2EME Kolozsvár, 3EMT, Kolozsvár):A Nymphaea alba újabb előfordulása a kolozsvári eocén rétegekben.
11.45   Simon Hedvig, Papp Botond, Begy Róbert-Csaba (BBTE Környezettudományi Kar, Kolozsvár): Földrengések előrejelzése radongáz segítségéve
12.00   Csifó Irma, Réti Kinga-Olga (BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar, Kolozsvár): A dicsőszentmártoni vegyipari kombinát hatása az alkalmazottak egészségi állapotára
 
12.15   Kávészünet, Poszterek
 
Biológia
Ülésvezető: Fodorpataki László (BBTE, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Kolozsvár)
13.00   SZŐCS Katalin (EME, Kolozsvár): A földi szimmetriákról  
13.15   Uray Zoltán (EME - KAB sugárbiológiai munkacsoport, Kolozsvár): Standardizált gyógynövény készítmények és fitokemikáliák pontenciális sugárvédő és terápiás hatásainak vizsgálata
13.30   Virág Piroska (Prof. Ion Chiricuta Onkológiai Intézet, Kolozsvár):Vörös szőlőmag-kivonat védőhatása az UV-B sugarak hatásának kitett humán epidermisz sejttenyészetekre
13.45  KORCSOG Mátyás (EME, Kolozsvár): Új gyógynövénytartalmú kiegészítő termékek az egészség védelmében
 
Fizika
Ülésvezető: Sárközi Zsuzsanna (BBTE Fizika Kar, Kolozsvár)
13.00   Orbán László (Veszprém): Hogyan értelmezhető a gravitációs állandó
13.15   Bakos Katinka, Dombi András, Járai-Szabó Ferenc, Néda Zoltán (BBTE Fizika Kar, Kolozsvár):Festékréteg töredezésének kísérleti és elméleti tanulmányozása
13.30   Kertész Krisztián1, Piszter Gábor1, Jakab Emma2, Bálint Zsolt3, Vértesy Zofia1, Biró László Péter1 (1MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, 2MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet, 3Magyar Természettudományi Múzeum): Boglárkalepkék pikkelyeinek színi változása a gázkörnyezet függvényében
13.45  Tyukodi Botond, Néda Zoltán, Sárközi Zsuzsanna, Tunyagi Arthúr, Györke Emese (BBTE Fizika Kar, Kolozsvár):Párolgás pohárból – egy egyszerű kísérlet és tanulságai.
14.00  Ujvári Szeréna Krisztina, Boda Szilárd, Néda Zoltán (BBTE Fizika Kar, Kolozsvár): Csatolt metronómok spontán szinkronizációja.
 
Poszterek
 
1.  Kacsó Irén, Borodi Gheorghe, Bratu Ioan, Pop Mihaela (INCDTIM Kolozsvár): Új, könnyebben felszívódó, szájon át szedhető szilárd aciclovir fumarát hidrát kifejlesztése és vizsgálata
2.  Horváth Zoltán, Mihai Raluca, Cimpean Maria A., Mândrean Greta, Jónás Miklós (BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar, Kolozsvár): A Nádas folyó mellékfolyói okozta elszennyeződése
3. Horváth Zoltán, Mihai Raluca,Mândrean Greta (BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar, Kolozsvár): Máramarossziget zajszennyeződése és ennek hatása a városlakókra
4.  Jónás Miklós, Horváth Zoltán, Peti Katalin (BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar, Kolozsvár): A Nádas mellékpatakjainak fáscserjés elváltozásai és azok környezeti hatásai

 
 
info@eme.ro