ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


 
A Magyar Tudomány Napja ErdélybenErdélyi Múzeum Egyesület
AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY
VIII. KONFERENCIÁJA

Időpont: 2012. november 17. (szombat)
Helyszín: Marosvásárhely, Segesvári út, 1/C sz., (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar főépülete)
 
Szervezők:
EME Agrártudományi Szakosztály
EMTE Kertészmérnöki Tanszék

A rendezvény programfüzete letölthető innen (pdf formátumban)

PROGRAM

8.00 – 9.00 Regisztráció (a főépület aulájában)
9.00 Megnyitó (114-es terem)
FARKAS Zoltán a szakosztály elnöke
NYÁRÁDI Imre-István a szakosztály alelnöke
Előadások bemutatása
Elnök: JAKAB Sámuel (Budapesti Corvinus Egyetem Nyárádszeredai Tagozat vezetője; „Pro Facultate Horticulturae” kitüntetett)
9.15 DUDITS Dénes: Zöld géntechnológia és agrárinnováció
9.45 CSAPÓ János, GYÖRGY Éva: A táplálék összetételének és minőségének megállapítására szolgáló kutatások és laboratóriumi háttér a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán, ill. a SAPIENTIA EMTE Csíkszeredai Élemiszer-tudományi tanszékén
10.00 MAKKAI Gergely: A Székelyföld fenntartható fejlesztésének aktuális kérdései
10.15 SZTOJKA Bernadette, THIESZ Rezső, BANDI Attila, FERENCZ László: Vadon termő csipkerózsa (Rosa canina L.) taxonok gyümölcsmorfológiai és beltartalmi sajátosságainak értékelése gyümölcscélú fajták nemesítése érdekében
10.30 FILEP Rita, FARKAS Ágnes, CZAKÓ-VÉR Klára, PÁL Róbert: Baranya megyében található vadcsicsóka (Helianthus tuberosus s. l.) állományok inváziójának vizsgálata
10.45 FARKAS Zoltán: Adalékok a Kolozsvári Agrártudományi és
Állatorvosi Egyetem történetéhez
11.00 PÁSZTOR Judit, FORGÓ Zoltán, VLAD Constantin: A lengőborona
munkaeszközeinek kinematikai modellezése és mozgásának vizsgálata
11.15 – 11.30 Kávészünet
 
11.30 KUPÁN Edith, KEREKES Melinda: Klaszterek a román mezőgazdaságban
11.45 FILEP Kálmán Csaba: A székely ló nyomában
12.00 FAZAKAS Csaba, JAKAB Sámuel: Dombvidékeink talajtakarójának sokszínűsége a lejtődinamika tükrében
12.15 NYÁRÁDI Imre-István: Gyomnövények terméskorlátozó hatása és a gyomszabályozási eljárások hatékonysága kukorica állományban
12.30 FARKAS Zoltán: Farkas Árpád emlékezete
12.45 DÁN Péter, FRISS Zsuzsa, TATÁR Norbert: A szarvasmarha állomány mértéktelen csökkenése Romániában, okai és következményei
13.00 BÁLINT Orsolya, SZILÁGYI Melinda, HORVÁTH Zoltán, VIGH Melinda, JÓNÁS Miklós: A lakosság szennyezettségi kitettsége a Kolozsvár környéki mellékpatakokban
13.15 – 14.00 Ebéd
14.00 LÁZÁR László: Mezőgazdasági gépek fejlesztése a 20–21. században
14.15 JÓNÁS Miklós, HORVÁTH Zoltán, PETI Katalin, VERESS Erzsébet: A Nádas mellékpatakjainak fáscserjés elváltozásai és azok környezeti hatásai
14.30 FRISS Zsuzsa, DÁN Péter, LOBONȚIU Iustina, POP Ioan, OROIAN Ioan, PODAR Cornel: A cirok területhódítása az állattenyésztés takarmányozásában mint szárazságtűrő nővény
14.45 BRENDUS Ede-Zsolt: Klaszteresedés, a vidékfejlesztés új paradigmája a Székelyföldön
Poszter bemutatás
KELEMEN Mihály, SOÓS Orsolya: A Baróti-medencében honos vadkörte (Pyrus pyraster Burgsd.) populáció morfológiai tulajdonságainak tanulmányozása
15.00 Kiértékelés, zárszó
 
15.45 Campus túra (a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar campusánakm illetve a Kertészmérnöki Tanszék szaklaboratóriumainak megtekintése)
info@eme.ro