ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációA Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

III. MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZEKCIÓ

 Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra.
 
9,00 Megnyitó: Kovács András akadémikus, az EME alelnöke, a BBTE professor emeritusa
 
Középkori épületek kutatása. Moderátor: Kovács András
9,10 Szakács Béla Zsolt: A felsőtőki templom datálási problémái
9,35 Lupescu Radu: A kolozsvári ferences kolostor régészeti és építészettörténeti kutatása (2011–2015)
10,00  Weisz Attila: Qui non canit in coro. Falkutatási adatok a Farkas utcai templom középkori építéstörténetéhez
10,25 Szőke Balázs: Milyen lehetett a Farkas utcai templom boltozata?
 
10,50 Kávészünet
 
Középkori képzőművészet. Moderátor: Szakács Béla Zsolt
11,00 Jékely Zsombor: A Szent László-ciklus kialakulása és korai emlékei az erdélyi középkori falfestészetben
11,25 Jánó Mihály: Kép és felirat. A székelyderzsi unitárius templom Saul megtérése falképének ikonográfiája
11,50  Sarkadi Nagy Emese: Legendák és krónikák. A csíksomlyói Szűz Mária történetéről
12,15 Hegedűs Enikő: Egy napvilágra került Mária-szoborról
 
12,40  Ebédszünet. Ebéd: Protestáns Teológiai Intézet
 
Kora újkori és újkori épületek kutatása. Moderátor: Weisz Attila
14,00  Kovács Zsolt: Előzetes beszámoló a gyalui várkastély falkutatásáról
14,25  P. Kovács Klára: Támpontok a keresdi Bethlen-udvarház építéstörténetéhez
14,50 Orbán János: Ugrai László és a régi székelyudvarhelyi városháza
 
15,15 Kávészünet
 
A liturgia kora újkori tárgyi emlékei. Moderátor: Jékely Zsombor
15,30  Ziegler Ágnes: A brassói Fekete templom miseruháinak újkori használata
15,55 T. Horváth Iringó: Tomori Anna két 1624-es textiladományáról
16,20 Kovács Mária Márta: A tancsi Földváriak tárgyi hagyatéka a Görgényi Református Egyházmegyében
16,45  Mihály Ferenc: Festett karzatmellvédek kutatása Erdélyben
 
17,10 
 
Művészek és gyűjtemények a klasszikus és a kortárs között. Moderátor: Kovács Zsolt
17,20–17,40 Székely Miklós: Az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum gyűjteményei
17,45–18,05 Murádin Jenő: A szobrász Kolozsvári-Szeszák Ferenc
18,10–18,30 Székely Sebestyén György: A párbeszéd keresése. Az interaktivitás Antik Sándor művészetében
 
18,35–18,45: Szünet
 
18,45–19,10: Könyvbemutató
Evelin Wetter: Liturgische Gewänder in der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in Siebenbürgen. Abegg-Stiftung, Riggisberg, 2015. A kötetet méltatja Jékely Zsombor
 
19,10–19,20: Zárszó: Weisz Attila
 
info@eme.ro