ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 15. fórum
Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

 JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓSzeretettel várunk minden érdeklődőt 2016. november 4-én a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete valamint az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Forum Iuris Egyesület által szervezett,
A szellemi tulajdonjog új kihívásai a 21. században című konferenciára.
A romániai és magyarországi egyetemi oktatók és szakemberek közösen keresik a választ századunk legégetőbb szellemi tulajdonjogi kérdéseire, mint például az információs társadalom hatása a szellemi tulajdon fejlődésére, a műemlékek és építészeti alkotások védelme, az EU Törvényszéke előtti eljárás, avagy a zenei művek színpadi felhasználásának a problematikája, és még sok más. Az angol nyelvű plenáris ülést egy román és egy magyar nyelvű szekció követi.
 
2016. november 3., csütörtök 
Regisztráció
 
2016. november 4., péntek
9:00 Megnyitó (Dr. Veress Emőd tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Kokoly Zsolt egyetemi adjunktus)
9:20 Fézer Tamás: Do the Math! - Copyright infringements and damages
10:00 Mezei Péter: Most recent developments in sampling - a new way of balancing copyright and fundamental rights
10:40 Kávészünet
11:00 Johann Stan: Patents matter! An introduction to the European Patent Convention.
11:40 Marius Harosa: The computer code - an intellectual property or a real property?
12:20 Nótári Tamás: The History of the Codification of Copyright Law in Hungary - An Overview
13:00 Ebédszünet
Szekcióülések
Román nyelvű szekció
15:00 Ciprian Păun: Cesiunea drepturilor de autor. Aspecte fiscale.
15:30 Ligia Cătuna, Teodora Blidariu: Proprietarul proprietatii intelectuale. Cateva consideratii pentru transferul mortis causa.
16:00 Fábián Gyula: Acțiunile în domeniul mărcilor în fața Tribunalului Uniunii Europene
16:30 Kávészünet
17:00 Eugen Crișan: Rolul percheziției informatice în probarea infracțiunilor contra drepturilor de proprietate intelectuală.
17:30 Kokoly Zsolt: Cauza C-484/14 (Mc Fadden v Sony Music) - răspunderea furnizorilor wi-fi pentru încălcarea drepturilor de autor de către utilizatori
 
Magyar nyelvű szekció                  
(a Magyar Tudomány Napja Erdélyben keretén belül)
15:00  Szalai Péter: A védjegy fogalmának változása az Európai Unió jogában
15.30  Balogh Zsolt: A gazdasági adatok védelme
16:00  Vallasek Magdolna: A zenei művek színpadi felhasználásának kérdései a román jogban
16:30  kávészünet
17:00 Barta Judit: Az építészeti alkotások és tervek szerzői jogi kérdései a 21. századi Magyarországon
17:30 Harkai István: Rekonstruált műemlékek szerzői jogi aspektusból
18:00 Kis Réka: A közvetítő szolgáltatók szellemi tulajdon megsértéséből fakadó felelőssége az EU-ban
 
19:00 Állófogadás
 
info@eme.ro