ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
NavigációA Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fórum
VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály
8. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia
Helyszín: Kolozsvár, BBTE
Időpont: 2017 . november 3-5


A rendezvény programfüzete (pdf formátumban...)

Szervezők:
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Matematikai és Informatikai Intézet
Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály
Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért
KAB Matematikai, informatikai és csillagászati szakbizottság
Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

 
Péntek, 2017. november 3., BBTE, Aula Magna
14.30   Regisztráció
15.00   A Farkas Gyula-emlékérem átadási ünnepsége, Aula Magna
Plenáris előadások: Aula Magna
Elnök: Kristály Sándor
15.30   Balogh Zoltán (Universität Bern, Mathematisches Institut, Svájc): Optimális anyagszállítás és az új világok geometriája
16.15   Némethi András (MTA, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, ELTE, Budapest, Matematikai Intézet, Geometriai Tanszék): Algebrai egyenletek geometriája
 
17.00   Kávészünet
 
Angol nyelvű plenáris előadás: Aula Magna
Elnök: Kristály Sándor
17.30   Köszöntés, Daniel David, BBTE
            Gitárkoncert (Beke István, Gh. Dima Zeneakadémia, Kolozsvár)
18.00   Tóth Bálint (Academia Europea, MTA, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, University of Bristol, Egyesült Királyság): Brownian Motion and “Brownian Motion”
19.00   Fogadás
 
Szombat, 2017. november 4., a BBTE központi épülete
Plenáris előadások: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) terem
Elnök: Csató Lehel
9.00     Munkácsy Katalin (ELTE TTK, Matematikatanítási és Módszertani Központ): Alkalmazott matematikatörténet
9.45     Gaskó Noémi (BBTE), Rodica Ioana Lung (BBTE), Mihai Suciu (BBTE): Közösségek keresése sajátos hálózatokban
 
10.30   Kávészünet
 
Didaktika- és matematikatörténeti előadások: 5/I-es (T. Popoviciu) terem
Elnök: Kovács Béla
11.00   Olosz Ferenc (Kölcsey Ferenc Főgimnázium): Feladatok megoldásából levonható tanulságok
11.20   Bandi Árpád (Matlap): Emlékhelyeink: Páva
11.40   Bódis Klára (Zilahi Református Wesselényi Líceum): Hatékony didaktikai anyagok, eszközök, módszerek, módszertanok a szórványoktatásban
12.00   Baranyai Tünde Klára (BBTE): Miből tanítjuk a matematikát az elemi osztályokban? A digitális matematika tankönyvek elemzése
12.20   Simon József (Petőfi Sándor Általános Iskola): Elmélettel kiegészített V.-, VI.-, VII.-, VIII.-os példatáraim bemutatása
 
Matematika- és informatika-előadások: 7/I-es (D.V. Ionescu) terem
Elnök: Kása Zoltán
11.00   Kolumbán József (BBTE): Navier–Stokes-típusú egyensúlyfeladatok
11.20   Németh Sándor (BBTE): Izotonretrakciók a rendezett euklideszi térben
11.40   Csató Lehel (BBTE): Vetítések nagy dimenziós terekben
12.00   Horváth Sándor (Petru Maior Tudományegyetem): Titokmegosztás falra akasztott képekkel
12.20   Takács Petra-Renáta (BBTE, BME), Darvay Zsolt (BBTE): Új algebrai transzformáció lineáris optimalizálásra vonatkozó, belsőpontos algoritmus meghatározására
12.40   Kristály Sándor (BBTE): Optimális Heisenberg–Pauli–Weyl-bizonytalanságielv görbült terekben
 
13.00   Ebédszünet
 
Didaktika- és matematika-előadások: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) terem
Elnök: Olosz Ferenc
15.00   Bencze Mihály (Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest): Oldalfelezőkre vonatkozó egyenlőtlenségek a háromszögben
15.20   Klepp Ferenc (Temesvári Műszaki Egyetem): Az euleri matematika néhány érdekes gyakorlati alkalmazása
15.40   Kovács Béla (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum): Hatványaikban visszatérő számok
16.00   Munkácsy Katalin (ELTE TTK, Matematikatanítási és Módszertani Központ): Egyszerű, matematikatörténeti jelentőségű modellek
16.20   A Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság közgyűlése
 
Matematika-előadások: 7/I-es (D.V. Ionescu) terem
Elnök: Németh Sándor
15.00   Róth Ágoston (BBTE): Görbék és felületek kontrollpontalapú modellezése a kiterjesztett Csebisev-függvényterek egy nagy osztályában
15.20   Farkas Csaba (Sapientia EMTE): Maxwell–Schrödinger-egyenletek Riemann-sokaságokon
15.40   Kajántó Sándor (BBTE), Lukács Andor (BBTE): Az F-kontrakciókra vonatkozó fixpont-tételek feltételrendszeréről
16.00   Zákány Mónika (Műszaki Egyetem, Nagybánya): Majdnem helyi kontrakciók nem önleképező változata
16.20   Lőrinczi Ábel (BBTE): Fareprezentációk generálása Schofield-indukcióval
 
16.40   Szünet
 
17.10   Matematika a Bolyain. Adalékok a matematika történetéhez a Bolyai Tudományegyetemen 1945–1959. Dokumentumfilm (105 perc). Rendező: Kása Zoltán.
Interjúalanyok: Kolumbán József, Németh Sándor, Szilágyi Pál, Néda Árpád, Bitay László, Lászlófy Pál, Néda Ágnes, Vizi Imre, Hamburg Péter, Orbán Béla.
 
19.00   Vacsora
 
Vasárnap, 2017. november 5.
10.00   Matematikatörténeti emlékhelyek meglátogatása Kása Zoltán vezetésével.
            Találkozó a BBTE központi épülete előtt.

 
info@eme.ro