ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fóruma
2017
Beszámoló
 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2017-ben is megtartotta a magyar tudomány ünnepe alkalmából szervezett konferenciasorozatát, mely idén a 16. volt a sorban. Bár a rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia tudomány ünnepi eseménysorozatához kapcsolódik, központi témájában is az Akadémia évente megújuló javaslatait követjük, fővédnöke az MTA elnöke, mégis az elmúlt 16 év alatt sajátos színt kapott, az egyesület egyik emblematikus rendezvénysorozatává nőtte ki magát, amely mindent szakosztályt és fiókegyesületet megmozgat. Így az EME által szervezett tudománynapi konferenciasorozat központi rendezvényét, ahol plenáris előadásokra kerül sor, egyesületünk alapításának időpontjához (1859. november 23.) legközelebb eső hétvégén tartjuk, erre az idén november 24-én került sor. A plenáris ülésszakot a rendezvény első fóruma óta a szakosztályok által szervezett ülésszakok követik. Az évek során a fiókegyesületek is bekapcsolódtak a rendezvénysorozatba és a plenáris ülésszakot követő napon vagy más november-decemberi időpontban tartják a fiókegyesületek illetve a szakosztályok a saját tudománynapi rendezvényüket, melynek témáját az egyes tudományágakban és régiókban felmerülő sajátos kérdéskörök alapján maguk határozzák meg.
A kezdeti rendezvény óta azzal a céllal tartjuk A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozatot, hogy a különböző tudományágak és tudományos műhelyek számára teret biztosítsunk az elért eredmények bemutatására, megvitatására, valamint a jövőbeni feladatok kijelölésére és egyeztetésére.
2017-ben A Magyar Tudomány Napja Erdélyben központi fórumát 16 szakosztályi és fiókegyesületi rendezvény egészítette ki, gazdagította. A rendezvények téma, nagyságrend, helyszín és célközönség tekintetében egyaránt változatos képet mutatnak, volt közöttük nemzetközi tudományos konferencia, tudomány-népszerűsítő rendezvény, illetve emlékkonferencia is. Tíz rendezvény Kolozsváron, hat vidéken zajlott (Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Érmindszent, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy). A rendezvényeken 406 szerző 304 előadása hangzott el összesen mintegy 800 fő részvételével.
Az idei tudománynap témája – az MTA javaslatát követve – az Emberközpontú tudomány, ezáltal igyekeztünk közelebb vinni a tudományt az érdeklődőkhöz, betekintést nyújtani a tudományos élet mindennapjaiba, a legújabb kutatási eredményeket közérthetően bemutatni, s mindemellett terjeszteni a tudományos értékeket.
Rendezvényünk fővédnöke hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Lovász László akadémikus volt. 2017-ben a Magyar Tudományos Akadémiát Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke képviselte. A plenáris ülésszakot Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a meghívottakat, intézményi képviselőket, s beszédében kiemelte a rendezvénysorozat jelentőségét, ezt követően Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A rendezvényen Tarnóczy Mariann a MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának leköszönő osztályvezetője is bemutatta utódát, Morvai Tündét.
A köszöntések sorában Albert Edina Magyarország kolozsvári konzulja következett, majd Csoma Botond képviselő Kelemen Hunor, az RMDSZ elnökének levelét olvasta fel, Dávid László rektor, a Sapientia EMTE, míg Markó Bálint rektorhelyettes a Babeș-Bolyai Tudományegyetem nevében köszöntötte a jelenlévőket. A továbbiakban Bitay Enikő, az EME főtitkára, a fórum programfelelőse bemutatta a rendezvénysorozat tizenhat ülésszakának témáit, jelentőségét. Ezt követően kezdődtek el a plenáris előadások.
Mara Gyöngyvér (egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék) a mikrobiológiai kutatások területére nyújtott betekintést, Szacsvai Kinga (tudományos kutató, BBTE Környezettudományi Kar, Kolozsvár) a beltéri radon kutatás jelenlegi romániai helyzetét mutatta be, Balog Adalbert (professzor, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék) a mezőgazdasági kultúrák védelméről és kártevőiről számolt be. Rosszindulatú daganatok korszerű diagnózisáról és kezeléséről értekezett Mezei Tibor-László (patológus kutatóorvos, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem), Nagy Bálint Zsolt (egyetemi docens, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete) pedig a pénzügyi viselkedéstan nyitott kérdéseiről szólt. A matematika oktatás modern elméleteit és a hazai helyzetet tekintette át előadásában András Szilárd (matematikus, egyetemi docens, BBTE Matematika és Informatika Kar, Magyar Matematika és Informatika Intézet). Márton Lőrinc (egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Villamosmérnöki Tanszék) a robotrányitási rendszerekről értekezett, Varga P. Ildikó (egyetemi adjunktus, BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézet) pedig Vikár Bélának a magyar-finn kapcsolatokban betöltött szerepéről tartott előadást. Vremir Mátyás (tudományos kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület) a dinoszauruszok korának utolsó felvonását mutatta be a legújabb erdélyi kutatások fényében. Szász Anikó (tudományos kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület) a kolozsvári református egyházközség 17. századi gazdálkodásáról szólt.
A tudománynapi rendezvény keretében a gr. Mikó Imre-emléklapok átadására is sor került, melyet egyesületünk a jelentős oktatói és kutatói tevékenységek, illetve a tudományos szakosztályok és azok kiadványaiban vállalt szakmai tevékenységek elismeréseként ad át. A 2017-es évben Szacsvai Kingának az EME Természettudományi szakosztályában kifejtett munkásságát és a fizikatudományok területén végzett egyetemi oktatói tevékenységét és kutatómunkáját díjazta egyesületünk gr. Mikó Imre-emléklappal. Mezei Tibor László az EME Orvostudományi szakosztályában kifejtett munkássága és az orvostudományok területén végzett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréseként kapott gr. Mikó Imre-emléklapban. Gobesz F. Zsongornak az EME Műszaki szakosztályában kifejtett munkássága és az építészet területén végzett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül adományozott az egyesület gr. Mikó Imre-emléklapot.
A központi rendezvény ünnepi hangulatához egy kiskoncert is hozzájárult, az Echo by Visszhang oktett lépett fel. A rendezvény az EME székházában folytatódott állófogadással, kötetlen beszélgetéssel.
 
A rendezvény beharangozása, sajtó előzetese:
Tizenegy fiatal kutató a tudomány emberközpontúságáért (Újvári Ildikó)
Kolozsvári Szabadság napilap, közzétéve 2017. november 22.-én
Seregszemlén az erdélyi magyar kutatók és kutatások(Újvári Ildikó)
Kolozsvári Szabadság napilap, közzétéve 2017. november 22-én:
EME beharangozó (Pákai Enikő)
Erdélyi Figyelő, közzétéve 2017. november 23-án:
 
Erdélyben is ünnepel a magyar tudomány. Természetesen erdélyi magyar kutatók és kutatások seregszemléjével.  (szabot)
 
A központi rendezvény fotódokumentációja itt érhetők el:
Pakó László felvételei:
 
Horváth László felvételei:
 
A központi fórum sajtóvisszhangja:
Emberközpontúság a mai magyar tudományosság célkeresztjében (Ördög Béla)
Kolozsvári Szabadság napilap, november 25-én:
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben tizenhatodik fóruma. A két napos rendezvénysorozatot, konferenciák és tudománynépszerűsítő előadások előzték meg Erdély-szerte. (riporter: László Tibor)
Kolozsvári Rádió, közzétéve november 26-án:
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
Kolozsvári RTV, Erdélyi figyelő, közzétéve november 28-án:
 
 
 
A SZAKOSZTÁLYOK RENDEZVÉNYEI
 

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Nyelvészet, irodalom, néprajz szekció
Nyelvészeti, irodalom-, színház- és zenetudományi kutatások a jövő emberéért
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra.
Szervező, tudósító: Egyed Emese
Az EME I. Szakosztálya Nyelv-, irodalom-, színház-, zenetudományi kutatások a jövő emberéért címmel szervezte meg idei egyik tanácskozását, amelyen 2017. november 25-én tizenkét előadás a nyelvészet, az irodalomtudomány és a néprajz, öt pedig a zenetudomány köréből hangzott el (ez nóvum az EME tudományos tanácskozásai történetében). A nyelv változásai és jogi helyzete, az irodalmi témák sajátos nemzetközi konvergenciája, a nemzetképek (és előítéletek) szöveges forrásai, a színművészek társadalmi megítélése, az olvasási szokások, a historia litteraria, az irodalom regionális értékvilága, a gyermekeknek szánt irodalom korai kiadványai, a hiedelemtudás és a z életvitel kapcsolatai, a komparáció mint módszer képezték a az első panel anyagát. A tanácskozás rangját egy az EME kiadójában 2017-ben megjelent könyv bemutatása emelte: Varga P. Ildikó Vikár Béla levelezését közreadó munkáját Szíj Enikő budapesti nyelvész, a Finn-Magyar Társaság elnöke méltatta. Szakmai viták követték az egyes előadáscsoportokat A második panelt amelyet László Ferenc 80 címmel a kolozsvári zenetudós emlékének szenteltünk,  Kolozsvár tudós tanárának munkásságát, zenei hagyatékának problémáját állította a középpontba, László Ferenc családja, több volt kollégája és tanítványa is megtisztelte jelenlétével. (A Szabadság című napilapban Nagy-Hintós Diana  részletesen ismertette a zenei panelt László ferenc zenetudósra emlékeztünk címmel: http://szabadsag.ro/cikk/-/asset_publisher/J0tAKcLGRmmM/content/laszlo-ferenc-zenetudosra-emlekeztunk) Zenei mementóként fuvola-oboa kettős  hangzott el. Magyarországról (Budapestről), Romániából (Bukarest, Csíkszereda, Székelyudvarhely) és Svájcból volt előadónk a BBTE, a Sapientia EMTE, a Bukaresti Egyetem, az ELTE, a MTA Zenetudományi Intézete, az EMKE – Szabédi ház, a kolozsvári Szent Mihály Plébánia munkatársai voltak az előadók Az előadók sorában több fiatal köztük  négy doktorandusz is ismertette kutatásait. A tudományos tanácskozás, amelyre 90 fős közönség volt kíváncsi, az interdiszciplinaritás jegyében zajlott. Anyaga szerkesztés után a CERTAMEN-kötetben fog megjelenni.
A rendezvény sajtóvisszhangja:
80 éve született László Ferenc.
Erdélyi Figyelő, Közzététel: 2017. november 30.
László Ferenc zenetudósra emlékeztünk (Nagy-Hintós Diana)
Kolozsvári Szabadság napilap, 2017. november 27.
 
Történelem szekció
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra
Szervezők: Bogdándi Zsolt; Gálfi Emőke és Pakó László; Tudósító: Pakó László
A történelem szekció előadásai a 2017. év történelmi szempontból két kiemelkedő eseményére, az 500 éves reformációra és 150 éves kiegyezésre emlékeztek. Az első tömbben (Reformáció 500) történészek és egyháztörténészek világítottak rá többek között az erdélyi szerzetesrendek és a reformáció kapcsolatára, a reformációnak az erdélyi könyvkultúrára és a könyvhasználatra, gondolkodás-, művelődés- és iskolatörténetre kifejtett hatására. A második tömb (Az osztrák-magyar kiegyezés a szimbolikus politika tükrében) a politikatörténeti kézikönyvek lapjairól jól ismert esemény és a kiegyezéssel kezdődő korszak újragondolását tűzte ki célul olyan esettanulmányok segítségével, amelyek középpontjában ezúttal a szimbolikus kérdések álltak. Az ünnepek, emlékművek, állami szimbólumok, kultuszok és a kiegyezés kapcsán felmerülő morális problémák ugyanis egyaránt lehetőséget adnak az állami és ellenzéki emlékezetpolitika, a hatalmi reprezentáció és a hozzájuk kapcsolódó legitimációs eljárások, illetve a párhuzamos nemzetépítés jelképekben megtestesülő konfliktusainak, a lokális emlékezetek működésének vagy éppen az egyén szintjén jelentkező lojalitásdilemmáknak a tanulmányozására. A birodalmi, államnemzeti, etnikai nézőpontú vagy éppen az egyént a középpontba állító elemzésekhez pedig gazdag forrást nyújthatnak mind a hivatali, mind a személyes források, valamint a korszak sajtója és művészeti alkotásai (versek, festmények, zeneművek stb.). A tömb társszervezői Pál Judit (BBTE) és az MTA BTK Történettudományi Intézet részéről Cieger András (MTA BTK TTI). A tizenöt előadó Erdély és Magyarország tucatnyi kutatóintézetét és kutatóműhelyét képviselte, ezáltal lehetőség nyílt egy széles körű szakmai párbeszédre, egymás tudományos eredményeinek jobb megismerésére, és mind intézményes, mind személyes kapcsolatok formálására, megerősítésére. A szekció munkálatait élénk érdeklődés övezte, a kolozsvári történészek, egyetemi hallgatók és laikus érdeklődőkből álló hallgatóság létszáma végig félszáz körül mozgott.
A szekció munkálatairól Pakó László fotódokumentációt is készített, a képek az alábbi linken érhetők el: https://photos.app.goo.gl/RTE0QeAkaBQPNGcf2
 
Művészettörténet szekció
Helyszín: Erdélyi Református Múzeum, előadóterem, Kolozsvár, Bocskai/Avram Iancu tér 14. sz., II. emelet.
Időpont: 2017. december 9., 9.00 óra.
Szervező, tudósító: Weisz Attila
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben ünnepi konferenciasorozat keretében idén negyedik alkalommal december 9-én került sor a Művészettörténet szekció előadásaira. Akárcsak korábban, a mostani konferencia is arra törekedett, hogy az elmúlt évek művészettörténeti kutatásainak minél szélesebb spektrumát fogja át. Kulturális örökségünk képző- és iparművészeti, építészeti, népi építészeti értékei mindig az érdeklődés homlokterében álltak. A szekció 21 előadása a középkori falképektől és templomoktól a fejedelemség korának kastélyain és a XIX. századelő városi palotáin keresztül a muzeális műtárgyvédelem problémáin át a kortárs művészetig kalauzolt. A múlt értékei megismerésének számtalan módszere került terítékre a régészettől és restaurátori kutatásoktól kezdve az ikonográfiáig és dendrokronológiáig. A Szent László emlékév kapcsán több előadás szólt a lovagkirály művészi megjelenítésének hagyományairól is. A szekció előadói (közöttük régészek, restaurátorok, művészettörténészek, építészek) legújabb, eddig publikálatlan eredményeiket ismertették meg a közönséggel. Az előadások az Erdélyi Református Múzeum (Bocskai / Avram Iancu tér 14. sz., II. emelet) előadótermében hangzottak el december 9-én, 9 órai kezdettel, a részletes program elérhető az EME honlapján és a szekció Facebook-oldalán.
 

II. Természettudományi Szakosztály
Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK’17)
Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra
Szervező, tudósító: Kékedy Nagy László
 
A Természettudományi Szakosztály november 25-én tartotta a 16. Erdélyi Természettudományi Konferenciát (ETK-16), ahol két plenáris előadásokra került sor, valamint 5 szekcióban 21 előadás hangzott el, illetve öt posztert mutattak be. A konferencia munkálatait eddigi gyakorlatunknak megfelelően 5 témakörben: biológia, fizika, földtudományok, kémia és környezettudományok zajlottak párhuzamosan. A résztvevők között tíz magyarországi előadó is volt, akik legújabb kutatási eredményeiről értekezett, a mintegy 42 résztvevő hallgatóság előtt.
Örvendetes az a tény, hogy az előző évekhez képest megnövekedett a fiatal előadók száma, legtöbbjük mesterfokozatú vagy PhD hallgató.
 
 
III. Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály

XXI. Erdélyi Orvosnapok
Helyszín: Csíkszereda
Időpont: 2017. november 10–12.
Szervezők: elnök, titkár, alelnök, területi csoportvezető: dr. Bíró László
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretén belül került sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának állandó őszi továbbképző konferenciájára, az Erdélyi Orvosnapokra, amelyet idén is csíkszeredában szerveztek meg, 2017-ben november 10- 12 között.
A továbbképző társszervezői a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Hargita Megye Orvos Kollégiuma és a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház. Az Országos Orvos-kollégium által kreditponttal értékelt továbbképző, kiemelt fontosságú, mert a Hargita, Kovászna, Maros, Brassó megyei orvos kollégák számára anyanyelven történő továbbképzési lehetőséget biztosította.
 
Kolozsvári szekció
Helyszín: Kolozsvár, Szentegyház utca 6 sz., I. em.
Időpont: 2017. november 25., 10.00 óra.
Szervező: Bódizs György
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretén belül az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály kolozsvári szekciója hagyományosan szervezte meg a tudományos rendezvényét 2017. november 25-én szombaton délelőtt. Előadások hangzottak el változatos témakörben, amelyek aktuális egészségügyi, kezelési, etikai és közegészségügyi problémákat vettettek fel a szép számú nemcsak szakmabeli, hanem szélesebb körű érdeklődök számára.
 
 
IV. Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály

Jogtudományi szekció
Erdély mint jogtörténeti tér – nemzetközi tudományos konferencia
Helyszín: Sapientia EMTE Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4.
Időpont: 2017. október 27., péntek, 9 óra
Szervező, tudósító: Kokoly Zsolt
 
2017. október 26-27 között került sor Kolozsvárott Erdélyi Múzeum-Egyesület, IV., Jog- Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály JOGÁSZ Szekciója Magyar Tudomány Napja Erdélyben éves rendezvényére. Mint az előző években is, a szakosztály társszervezőként csatlakozott a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete ,illetve a Forum Iuris Egyesület által szervezett tudományos konferenciához.  A nemzetközi tudományos konferencia az Erdély mint jogtörténeti tér nevet viselte és úttörő vállalkozásnak tekinthető abból a szempontból, hogy először tett kísérletet a modern Erdély jogtörténetének szintézis igénnyel történő összefoglalására. Míg a különböző jogtörténeti(igazságszolgáltatási, alkotmányjogi, kisebbségjogi, felsőoktatástörténeti) aspektusok egyéni tanulmányok, monográfiák szintjén való feldolgozására már korábban is történtek kísérletek, átfogó, a legújabb jog- és történettudományi kutatások eredményeit egyaránt hasznosító munka még nem született meg.  A romániai (Bukarest, Kolozsvár) és magyarországi (Budapest, Szeged, Kecskemét) szakemberek részvételével sorra kerülő konferencia fókuszában Erdély jogtörténete áll, az előadások az ókortól a kommunista diktatúra végéig követik a térség jogalkotásának, -alkalmazásának és gyakorlásának különböző aspektusait, ideértve a jogi oktatás evolúcióját is (a részletes program mellékletben).  A konferencián 9 magyarországi és 7 romániai szakember adott elő, a 30 fő feletti hallgatóságban egyetemi hallgatók, oktatók, gyakorló jogászok történészek és más érdeklődők foglaltak helyet. A kétnapos rendezvény kéziratvitával kezdődött (a konferencia előadásai egy folyamatban levő jogtörténeti monográfia eddigi eredményeit tárták a szakmai és s szélesebb körű nyilvánosság elé), ezt követte az 1945-1959 közötti erdélyi magyar nyelvű jogi oktatásnak emléket állító Jogászképzés s Bolyai Tudományegyetemen c. dokumentumfilm levetítése.  Október 27-én az egész napos konferenciát a házigazdák részéről Dr. Murádin János Kristóf, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának kancellárja és Dr. Veress Emőd, a Jogtudományi Intézet vezetője nyitotta meg, bevezetőt mondott Egyed Ákos (MTA – külső tag); a konferencia lezárását az EME Jogász szekciójának részéről Dr. Kokoly Zsolt, szakosztályi alelnöke végezte el.  A 20 perces előadásokat minden esetben vita követte, melynek kiemelten fontos szerep jutott a konferencia koncepciójában, tekintve, hogy az észrevételeket vagy módosító javaslatok a készülő erdélyi jogtörténeti monográfia korpuszában kerülnek beépítésre.  A rendezvény alkalmából került sor a Sapientia Jogtudományi Intézete által kialakított Professzori Arcképcsarnok egy újabb portréjának felavatására. Az avatáson sor került Bónis György (1940-1947 között a kolozsvári Ferenc József, majd Bolyai Tudományegyetem jogászképzésének professzora) életútja ismertetésére és a róla készült olajfestmény leleplezésére.
 
Közgazdaságtudományi szekció
3.  Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Nemzetközi Konferencia
Helyszín: BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Teodor Mihali utca 58–60. sz., 118. terem
Időpont: 2017. október 27., 9.00 óra.
Szervező, tudósító: Kerekes Kinga
 
2017. október 27-én harmadik alkalommal került sor Kolozsváron a Nemzetközi Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Konferenciára a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának Közgazdaság– és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete, a Pro Oeconomica Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet és az EME Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya közös szervezésében.
A konferencia célja volt egyrészt megosztani és népszerűsíteni a közgazdaság- és gazdálkodástudományok terén elért friss kutatási eredményeket, másrészt teret adni a hazai egyetemi oktatók és kutatók számára szakmai tapasztalatszerzésre, valamint személyi- és intézményi kapcsolataik bővítésére.
Az előadások a következő szekciókban hangzottak el: Pénzügy és számvitel, Közgazdaságtan, Menedzsment, Marketing, Gazdasági informatika.
A konferencián bemutatott tanulmányok egy részét (15-20 tanulmányt), szakmai és nyelvi lektorálás és számítógépes tördelés után, a Közgazdász Fórum című̋, magyar és angol lapszámokat megjelentető tudományos folyóiratban (ISSN 1582-1986) közöljük.
 
 
V. Műszaki Tudományok Szakosztálya

XVIII. Műszaki Tudományos Ülésszak
Helyszín: Sapientia EMTE (Óváry-terem) Kolozsvár, Mátyás király/ Matei Corvin u. 4. sz.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra.
Szervező, tudósító: Bitay Enikő
 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya idén tizennyolcadik alkalommal szervezett tudományos ülésszakot, a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében. A konferencia honlapja itt érhető el: http://eme.ro/muszakitudomanynap/.
A műszaki tudományokban rejlő erő, szépség és jelentőség minden lehetséges alkalommal való említése annak a záloga, hogy a művelésük iránti érdeklődés erősödjön. Ezt egyik legfontosabb célunkként kezeljük, mivel a Kárpát-medencében élő, gondolkodó és magyar nyelven alkotó elit utánpótlása jelenti kulturális örökségünk fennmaradásának nélkülözhetetlen feltételét.
A Műszaki Tudományos Ülésszak, hagyományaihoz híven, fórumot teremt a hazai kutatók legújabb munkáinak megismertetésére, ugyanakkor lehetőséget kínált anyaországi vendégeink számára, hogy bemutassák intézményüket, illetve kutatásaikat. Az idén is jelentős intézményközi projektek, együttműködések eredményeit ismerhettük meg. Ugyanakkor betekintést nyerünk az EME műszaki szakosztály tudomány- és technikatörténeti szakcsoportjának, illetve a társszervező Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi kar gépész- és villamosmérnöki tanszékek munkálataiba is. Az idei rendezvényünkön nyolc egyetemről, négy kutatóintézetből összesen negyvenkét szerző huszonkét főleg csoportos kutatási munkáját ismerhettük meg. A változatos, sokszínű előadások technikatörténeti, anyagtudományi, anyagtechnológiai, biztonságtudományi, gépészeti, automatizálási, építészeti, geotechnikai, biomechanikai, fogászati implantátumok fejlesztési témákat érintettek.
 
Az előadások írott változatai a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban jelennek meg, illetve online módon is elérhetők lesznek az Erdélyi Digitális Adattárban a http://eda.eme.ro/handle/10598/28082 címen. Ugyanakkor az előadások angol nyelvű cikkeit digitális kiadványban is közétesszük a Papers on Technical Science sorozatban, a kutatási eredményeket ily módon igyekszünk széles körben terjeszteni, a nemzetközi vérkeringésbe is eljuttatni.
Rendezvényünk egyik lényeges mozzanata volt, melynek már több éves hagyománya van, a Jenei Dezső emléklap átadása, ünnepélyes keretet biztosítva az erdélyi magyar műszaki tudományosságért kifejtett tevékenység elismerésére. Az idei kitüntetettünk Máté Márton gépészmérnök volt, a Sapientia EMTE egyetemi docense.
A rendezvény műsorfüzete az Erdélyi Digitális Adattárban itt érhető el: http://eda.eme.ro/handle/10598/30174

A szekció munkálatairól Kisfaludi-Bak Zsombor készített fotódokumentációt, mely a szakosztály albumában található, a közösségi oldalon érhető el:
 

VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály
 
8. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia
Helyszín: Kolozsvár
Időpont: 2017. november 3-5.
Szervező, tudósító: Darvay Zsolt
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében az EME Matematikai és Informatikai Szakosztálya 2017. november 3-5 között szervezte meg a 8. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferenciát.
A rendezvény péntek délután a Farkas Gyula Emlékérem átadásával kezdődött, melyet 2006 óta ennek a konferenciának a keretében szoktunk átadni. Az emlékérmet olyan általános iskolában, vagy középiskolában oktató matematika vagy informatika szakos tanár kaphatja, aki tevékenységével jelentősen hozzájárult a matematikai vagy informatikai ismeretek terjesztéséhez, és a tehetséggondozásban kiemelkedő eredményeket ért el. Az idén Egyed Géza kézdivásárhelyi matematika tanár, Szabó Zoltán szászrégeni informatika tanár és Székely Éva medgyesi matematika tanárnő részesült az elismerésben. A laudációkat Soós Anna, Darvay Zsolt és Kolumbán József állította össze és Adorjáni Csilla olvasta fel. A díjakat András Szilárd, a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért elnöke adta át.
A konferencia három, a matematika körébe tartozó, plenáris előadással folytatódott. Balogh Zoltán egyetemi tanár (Universität Bern, Mathematisches Institut, Svájc) tartott előadást Optimális anyagszállítás és az új világok geometriája címmel. Ez után Némethi András egyetemi tanár (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, ELTE Budapest, Matematikai Intézet, Geometriai Tanszék) Algebrai egyenletek geometriája című előadása következett. Végül Tóth Bálint egyetemi tanár (Academia Europea tagja, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, University of Bristol, Egyesült Királyság) Brownian Motion and "Brownian Motion" című plenáris előadása zárta a sort.
Másnap ugyancsak plenáris előadásokkal folytatódott a konferencia. Munkácsy Katalin főiskolai docens (ELTE TTK Matematikatörténeti és Módszertani Központ) Alkalmazott matematikatörténet címmel tartott előadást. Végül informatika témakörben, Gaskó Noémi egyetemi adjunktus (BBTE Magyar Matematikai és Informatikai Intézet) Közösségek keresése sajátos hálózatokban című előadása következett.
A plenáris előadások után párhuzamos szekciókban folytatódott a rendezvény matematika, informatika és didaktika előadásokkal. Összesen 25 előadás hangzott el és több mint 60 személy vett részt a rendezvényen.
Vasárnap Kása Zoltán vezetésével kolozsvári matematikatörténeti emlékhelyek meglátogatására került sor.
 
 
VII. Agrártudományi Szakosztály

Emberközpontú elméleti és alkalmazott agrártudomány
Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út 4.
Időpont: 2017. november 25., 9.00 óra
Szervező: Nyárádi Imre István, Lázár László
 
Az Emberközpontú elméleti és alkalmazott agrártudomány c. rendezvény szakmai fórumot biztosított a hazai és külföldi, a pályakezdő és a tapasztalt szakemberek számára, mely keretében az agrártudomány aktuális kérdéseiről, a jövőbeni kihívásairól értekeztek és ugyanakkor javaslatokat fogalmazhatnak meg az egyes problémák megelőzésére, megoldására.
Tizenegy előadás hangzott el, két meghívott előadó a Mosonmagyaróvári Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Karáról érkezett, s bemutatták Intézményük múltját és fejlődését, külön hangsúlyozva a gyakorlati oktatás szerepét. Az előadások színes tematikájuk voltak, volt köztük tudománytörténeti, mezőgazdasági, növénytermesztési, agrárgépészeti előadás, s ugyanakkor neves szakmai elődeikről is megemlékeztek, munkásságukat kiemelve.
 
A FIÓKEGYESÜLETEK RENDEZVÉNYEI
 
 
Csíkszeredai Fiókegyesület
Szent László király erdélyi, székelyföldi kultusza
Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.
Időpont: 2017. november 10., 10.00 óra.
Szervező, tudósító: Balázs Lajos
 
Az EME Csíkszeredai fiókegyesülete az idei tudományos konferenciáját Szent László emlékezetének szentelte. Aktuális tematikájútudományos konferenciával kívánta ünnepelni e napot, ami által bekapcsolódott  az erdélyi városok, települések kulturális központok, rendezvényeinek sorába, gyarapítván ezáltal közös történelmi emlékezetünket. Az elhangzott előadások a Székelyföld sajátos tudományosságával, művelődésével, problematikájával foglalkozott, mint része a magyar nemzeti műveltségnek, tudománynak, ugyanakkor tükrözni kívánta Szent László és a Székelyföld találkozási, érintkezési pontjait.
A rendezvény sajtóvisszhangja:
Szent László „védnöksége” alatt. (Kovács Hont Imre)
Hargita Népe, 2017. november 13.
Csíki Hírlap 2017. november 9., Kossuth Rádió 2017. november 11.
 
 
Gyergyószentmiklósi Fiókegyesület
Történész konferencia a Szent László király emlékére.
Helyszín: Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház.
Időpont: 2017. október 25–27., 9.00 óra.
Szervező: Garda Dezső
 
A Gyergyószentmiklósi Fiókegyesület Szent László emlékév jegyében szerveztek fórumot október 25–26-án Történész konferencia a Szent László király emlékére címmel.
Szent László királlyal kapcsolatos legújabb kutatásokat mutatták be a meghívott előadok. Ugyanakkor a konferencián megemlékeztek a több mint 700 éves Kolozsvárról, a több mint 400 esztendős Marosvásárhelyről, mint szabad királyi városról, a 410 évvel ezelőtt Gyergyószentmiklósnak adományozott vásárjogról és arról, hogy Gyergyószentmiklós 110 éve vált rendezett tanácsú várossá. Összesen11 előadás hangzott el, mintegy 90 hallgatóság elött.
A rendezvény sajtóvisszhangja:
Gyergyószentmiklós
Történészkonferencia Szent László megidézésével. (Balázs Katalin)
Székelyhon, 2017. október 25.
Múlttisztázás és jelenismertetés a történészkonferencián. (Balázs Katalin)
Székelyhon, 2017. október 26.

Marosvásárhelyi Fiókegyesület
Maros megye és Marosvásárhely egyháztörténetéből. Konferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából
Helyszín: Kultúrpalota kisterme, Marosvásárhely.
Időpont: 2017. november 18., 9.00 óra
Szervezők, tudósítók: Simon Zsolt és László Lóránt
 
A Borsos Tamás Egyesülettel közösen szervezett konferencián  Maros megye egyháztörténetére  vonatkozó  kutatási  eredmények kerültek bemutatásra. Összesen 13 előadó tartott  előadást, akik Marosvásárhelyről, Nagyernyéről, Szovátáról, Kolozsvárról és Budapestről érkezett és mintegy 30 jelenlevő vett részt a  rendezvényen. Az  előadások szerkesztett  változatait  tanulmánykötetben jelentetik meg.
 
A rendezvény sajtóvisszhangja:
Konferencia Maros megye múltjáról. (Antal Erika)
Székelyhonról 2017. november 17.
Tudományos történészfórum a Kultúrpalotában (Nemes Gyula)
Központ Maros Megyei hetilap, 2017. november 24.
 
 
Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesület
Emberközpontú tudomány – ember a tudomány célkeresztjében
Időpont: 2017. november 17., 11.00 óra
Helyszín: Sapientia EMTE, Sepsiszentgyörgy
Szervező: Bíró Boróka
 
Az Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretén belül az Emberközpontú tudomány – ember a tudomány célkeresztjében című konferencia megrendezésére került sor 2017. november 17-én, Sepsiszentgyörgyön. A konferencia három előadója: dr. Bartha Sándor – a Green Energy Egyesület tudományos főmunkatársa, dr. Kinda Eleonóra – a Székely Mikó Kollégium református vallástanára, valamint dr. Kulcsár Erika – a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának adjunktusa – volt. A különböző tudományterületeken tevékenykedő székelyföldi kutatók előadásaival az embert a kutatás tárgyaként használó tudományterületek sokféleségére, illetve az interdiszciplinaritás fontosságára hívta fel a figyelmet. Az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezetének idei MTNE rendezvénye is nagy érdeklődésre tartott számot: több,  mint ötven érdeklődő foglalt helyet a közönség soraiban.
A rendezvény sajtóvisszhangja:
Biokémia, valláserkölcs és marketing egy fórumon. Ünnepelt az EME. (Bodor Tünde)
Székely Hírmondó, 2017. november 20.
 
 
Szilágysomlyó, Zilah és vidéke Fiókegyesület
A nagy fiára emlékező szülőföld. 140 éve született Ady Endre
Helyszín: Érmindszent
Időpont: 2017. november 22., 12.00 óra
Szervező: Bajusz István
 
A Zilah, Szilágysomlyó és vidéke fiókegyesület Érdmindszenten Ady Endre 140. születésnapja tiszteletére szervezett emlékkonferenciát „Engem az én falum vár…” címmel, melynek keretében előadások hangzottak el, majd emléktáblát lepleztek le.
Sajtóvisszhang:
Ady forradalmisága. Zilahi fiókegyesület az EME érmindszenti konferenciájáról Demény Péter költőt kérdeztük. (Riporter: Ambrus István, Varga-Mihály Márton)
Kolozsvári Rádió, Közzétéve: 2017.november 22.
 
 
Összegezve valamennyi rendezvény nagy sikernek örvendett, az előadásokat szakmai beszélgetések követték. Akinek nem sikerül eljutnia rendezvényeinkre, kiadványainkból is tájékozódhat az egyes szakterületeken elhangzott előadásokról. Az évi rendszerességgel megjelenő Certamen sorozatban a nyelv-, irodalom-, néprajztudomány, történelem és művészettörténeti szekció előadásait, valamint a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban a reál tudományok szakterületén elhangzott előadások írott változatát olvashatják. A természettudományi előadások közlésre javasolt tanulmányai pedig a Múzeumi Füzetek – Acta Scientiarium Transylvanica folyóiratban lesznek terjesztve.
Természetesen mindegyik fórum fontos eleme volt a sorozatrendezvénynek, jellemzői voltak a szakmaiság, a korszerű tudományos eredmények bemutatása, megvitatása, a tudomány értékeinek terjesztése s mindemellett a tudományos közösség építése.
Médiapartnereink: a kolozsvári RTV, a kolozsvári rádió és Szabadság napilap, melyek folyamatosan népszerűsítik, s teszik közé a rendezvényeken készített interjúkat.
A rendezvényünket a Magyar Tudományos Akadémia, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Nemzeti Kulturális Alap, a Communitas Alapítvány és a Kolozs Megyei Tanács támogatták, melyet ezúton is megköszönünk, hiszen hozzájárultak sikeres lebonyolításához, megvalósításához.
Külön köszönetünket fejezzük ki a társintézmények szíves közreműködéséért, kiemelve a Babeș-Bolyai Tudományegyetemet és a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetemet.
 
 
 
Kolozsvár, 2017. december 12.
Bitay Enikő,
az EME főtitkára, a rendezvény programfelelőse
 


Támogatók
 
Magyar Tudományos Akadémia   
         
Bethlen Gábor Alap       
 
Nemzeti Kulturális Alap      
   
Kolozs Megyei Tanács       
   
Communitas Alapítvány
 
 
Médiapartnerek
 
info@eme.ro