ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
2015
 
Erdélyi Múzeum-Egyesület
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Történelem Szekció
 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.
 
I. Elnök: Sipos Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár)
9.00 Nyárádi Zsolt (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely), GÁLL Erwin (Vasile Pârvan Régészeti Intézet, Bukarest): Az Erdélyi-medence „nyugatiasodása”. Migráció és/vagy akkulturáció? Néhány gondolat egy ékszer 12. századi elterjedése kapcsán
9.20 Zsoldos Attila (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Az erdélyi lázadó: Ákos nembéli Mojs
9.40 Weisz Boglárka (MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport, Budapest): Az erdélyi sókamarák ispánjai a kezdetektől a sóigazgatás 1397. évi reformjáig
10.00 Szőcs Péter (Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti): Megjegyzések Szatmár és Németi városok középkori történetéhez
10.20 Hozzászólások
10.40 Szünet
 
II. Elnök: Zsoldos Attila (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest)
10.50 Hegyi Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): Az erdélyi románok tizedfizetési kötelezettségének kialakulása
11.10 W. Kovács András (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): A vármegyei írásbeliség a középkori Erdélyben
11.30 Gálfi Emőke (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): Gyulafehérvár és az egyházi javak szekularizációja
11.50 Hozzászólások
12.10 Szünet
 
III. Elnök: Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár)
12.20 Dáné Veronka (Debreceni Egyetem, Debrecen): A liber baronatus az Erdélyi Fejedelemségben (1541–17. sz. első fele)
12.40 Fejér Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): A procancellariusi tisztség a Báthoryak korában (1571–1602)
13.00 Kovács András (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): A fejedelmi beteg
13.20 Hozzászólások
 
Ebédszünet
 
IV. Elnök: Egyed Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár)
15.30 Jeney-Tóth Annamária (Debreceni Egyetem, Debrecen): Erdélyi fejedelmek és a kolozsvári kereskedőik a 17. század első felében
15.50 Gordán Edina (Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed): Teleki Miklós (1705–1746) és Teleki László (1710–1778) tanulóévei a Nagyenyedi Református Kollégiumban
16.10 Papp Klára (Debreceni Egyetem, Debrecen): Jósika Antal kolozsi főispán tevékenysége és írásai
16.30 Katona Csaba (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Lélektől lélekig: párhuzamos motívumok Slachta Etelka és Kozma Katinka naplóiban
16.50 Hozzászólások
17.10 Szünet
 
V. Elnök: Lönhárt Tamás (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
17.20 Fodor János (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A szabadkőműves Bernády
17.40 Kulcsár Beáta (MTA–ELTE, Válságtörténeti Kutatócsoport): Vaiszlovich Emil és a román zászló: egy incidens és egy hadbírósági eljárás tanulságai (1934)
18.00 Toth Szilárd (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az Országos Magyar Párt és az erdélyi parasztság viszonya: sajtókampány és ennek eredményessége a két világháború közötti magyar falusi közösségekben
18.20 Jánosi Csongor (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Az 1950-es és ’60-as évek Kolozsvárjának eszményi ügynökalakja. „Jordáky János” az állambiztonsági iratok tükrében
18.40 Hozzászólások
 
 
info@eme.ro