ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


 A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Történelem Szekció
Kolozsvár, 2012. november 24.
EME székház, Előadóterem
(Jókai/Napoca u. 2–4 sz.)

 
9.30     Megnyitó
 
I. Elnök: Sipos Gábor
 
9.40     Sófalvi András (Haáz Rezső Múzeum, Udvarhely) – Várak a Rikában. Adatok Udvarhelyszék és környezetének előtörténetéhez
10.00   Hegyi Géza (EME, Kutatóintézet, Kolozsvár) – Marosvásárhely első említése
10.20   Lupescu Makó Mária (BBTE, Magyar Történeti Intézet, Kolozsvár) –"in refrigerium anime ipsorum..." Középkori lélekváltság-adományok
10.40   Rüsz-Fogarasi Enikő (BBTE, Magyar Történeti Intézet, Kolozsvár) – Fejedelemség kori ispotályok
11.00   Hozzászólások
 
11.10   Szünet
 
II. Elnök: Kovács András
11.30   Derzsi Júlia (Lucian Blaga Egyetem, Szeben) – „Aki szabadságával és privilégiumaival nem tud élni, az visszaél velük. Qui non utitur, abutitur.” Városi statútumok és közrendészeti szabályok a 16. században
11.50   Pakó László (EME, Kutatóintézet, Kolozsvár) – Prókátorkarrierek a 16. század végi Kolozsváron
12.10   Márton Tünde (BBTE, Történelmi Doktori Iskola, Kolozsvár) Az egyház normáin túl. El nem fogadott válóokok a széki egyházmegye parciális zsinatainak protocollumában
12.30   Gálfi Emőke (EME, Kutatóintézet, Kolozsvár) – A gyulafehérvári hiteleshely levéltárosai az 1658-as tatárbetörés idején
12.50   Hozzászólások
13.00   Ebédszünet
 
III. Elnök: Buzogány Dezső
 
15.00   Ősz Sándor Előd (Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár) – A görgényi református egyházmegye egyházi társadalma a kora-újkorban
15.20   Tóth Levente (BBTE, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár) – Egyházi és világi elit az udvarhelyi református egyházmegyében (17-19. sz.)
15.40   Gidó Csaba (Kós Károly Szakközépiskola, Udvarhely) – Utazás a 19-ik századi erdélyi vasútvonalakon
16.00   Hozzászólások
 
16.10   Szünet
 
IV. Elnök: Pál Judit
16.20   Nagy Botond (Román Nemzeti Levéltárak Kovászna Megyei Osztálya, Sepsiszentgyörgy) – Erdővagyon újraelosztás és faipari nagyvállalatok megjelenése Háromszéken
16.40   Nagy Róbert (BBTE, Magyar Történeti Intézet, Kolozsvár) – A kolozsvári ipari munkásság nemzetiségi és felekezeti összetételének alakulása az 1896-1944 közötti időszakban
17.00   Gidó Attila (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár) – Iskolapiac és oktatási intézményrendszer Erdélyben 1918-1948 között
17.20   Hozzászólások
 
17.30   Könyvbemutató: A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere 1680–1800 (I–IV.) A sorozat köteteit Kovács András és Sipos Gábor ismerteti.

 

info@eme.ro