ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY
 
Erdélyi Természettudományi Konferencia
 
Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.
Időpont: 2014. november 22., 9  óra
 
8.30. Regisztráció
 
09.00 Megnyitó

Kisplenáris előadás:
09.20 Wanek Ferenc: A parányőslénytan erdélyi élharcosai (a kolozsvári tudományegyetem megalapításáig)
 
Szekció előadások:
Elnökök: Wanek Ferenc, Katona Miklós
10.00 György Éva: Bioélelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata
10.20 Korcsog Mátyás: Ásványok a homeopátiában
10.40 Patkó Ferenc: A homoródszentpáli madárvárta (madárpihenő) élővilága
11.00 Papp István, Lázár J. Zsolt, Lázár S. Alpár: Az agyi elektromos tevékenység hálózat klaszterezési elemzése
 
11.20 Kávészünet
 
11.40 Türk Gábor, Balázs Boglárka: Medermorfológia és vízkémiai komponensek modellezése egy tiszai holtmedren
12.00 Sándor Gábor, Szabó György: Talajvizsgálatok egy katéna mentén Debrecenben
12.20 Bertalan László, Szabó Gergely: Fényképekből generált felszínmodellek alkalmazhatósági lehetőségei a geomorfológiában
12.40 Rusz Ottília: Szélsőséges éghajlati elemek Marosvásárhelyen
13.00 Muzsnay Csaba: Az emberi tevékenységekhez kapcsolódó vízgőzkibocsátás mértékének valósághű felmérése
13.20 Szőcs Katalin: A természettudományok, bölcselet, díszítőművészet és népismeret határán

info@eme.ro