ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
  
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK SZAKOSZTÁLYA
 
XV. Műszaki Tudományos Ülésszak

A rendezvény honlapja...

Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya
Sapientia-EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely
 
Helyszín: Sapientia EMTE (Óváry-terem) Kolozsvár, Mátyás király/ Matei Corvin u. 4. sz.
Időpont: 2014. november 22.
 
 
8.30 Regisztráció
9.00 Megnyitó
    Bitay Enikő, az EME Műszaki Tudományok Szakosztály elnöke
    Dávid László, a Sapientia–EMTE rektora
 
I. rész
Elnökök:  
Gyenge Csaba, az EME alelnöke, az MTA külső tagja
Kelemen András, a Sapientia–EMTE, Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar dékánja
 
9.10 • Dezső Gergely, Szigeti Ferenc (Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Agrártudományi intézet, Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártás-technológiai Tanszék): Fémforgácsolási folyamatok szimulációja
9.20 • Dávid László, György Katalin, Kelemen András (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék): Alkalmazott modell-alapú prediktív irányítási algoritmusok összehasonlítása az állapotfüggő Riccati-egyenlet, illetve véges horizontú DLQR algoritmus segítségével.
9.30 • Máté Márton, Hollanda Dénes (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék): Arkhimédész-féle spirális fogirányvonalú hengeres fogaskerekek burkolásának sajátos, a burkolt felületsereg eloszlását jellemző aspektusáról
9.40 • Márton László (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Villamosmérnöki Tanszék), Kocsis Lóránd (Marosvásárhelyi Orvosi és gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely), Katona Norbert, Szigeti Péter (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Villamosmérnöki Tanszék): Biológiai jelfeldolgozás újabb módszerei
9.50 • Forgó Zoltán, Tolvaly-Roșca Ferenc (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék): Gantry-típusú, párhuzamos hajtású robot modellezése és vizsgálata
10.00 • Pásztor Judit, Forgó Zoltán (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék): Altalajlazító munkaeszközének kinematikai és dinamikai vizsgálata
10.10 • Tolvaly-Roșca Ferenc, Forgó Zoltán (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék): Modern fogaskerékmodellezési eljárások összehasonlító tanulmánya
10.20 • Kiértékelés
10.25 • A magyar műszaki tudományosságért: Jenei Dezső-emléklap átadása
10.30 • Szünet
 
 
10:25  A magyar műszaki tudományosságért: Jenei Dezső-emléklap átadása
10:30  Szünet
 
II. rész
Elnökök:        
Csibi Vencel, az EMT alelnöke, az MTA külső tagja
Máté Márton, az EME–MTSz alelnöke, Marosvásárhely
10:40  Gyenge Csaba (Kolozsvári Műszaki Egyetem): Különleges csigahajtások korszerű technológiája
10.50  Popa-Müller Izolda, Papp István,Kakucs András (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék):      Tű- és cérnarángató mechanizmus pozíciójának vizsgálata kényszeregyenletek segítségével
11.00  Popa-Müller Izolda, Papp István, Kakucs András (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék):      Tű- és cérnarángató mechanizmus sebességének vizsgálata kényszeregyenletek segítségével
11:10  Losonczi Lajos (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Villamosmérnöki Tanszék): Nem konvencionális megoldások neurobiológiai jelek nem invaziv méréstechnikájában
11.20  Farkas Lóránd, Losonczi Lajos (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Villamosmérnöki Tanszék): Rendszerfejlesztés beágyazott biológiai-méréstechnikai autonóm kommunikációs hálózatokra
11.30  Bakos Levente (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék): Egészségvédelem és társadalmi felelősségvállalás veszélyes ipari rendszerekben
11.40  Tihanyi Károly (BME, Gépészmérnöki Kar, Anyagtudomány és Technológia Tanszék), Törzsök Péter, Dobránszky János (MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport), Bitay Enikő (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék):
Alumínium–szénszál kompozithuzal mikroszerkezetének vizsgálata
11.50  Fekete Albert-Zsombor, Jakab-Farkas László (SC Tetronic SRL, Marosvásárhely): Parciális nyomások mérésére alkalmas beágyazott rendszer fejlesztése reaktív porlasztóberendezés számára
12:00  Kiértékelés
12:10  Szünet
 
III. rész
Elnökök:
Szigeti Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kara
Kakucs András a Sapientia–EMTE, Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar dékánhelyettese
12:20  Kacsó Zoltán, Imecs Mária, Kelemen András (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Villamosmérnöki Tanszék): Indukciós gépek rotorfluxusának azonosítása csúszómód állapotmegfigyelővel
12.30  Szabó Csaba, Imecs Mária, Szőke (Benk) Enikő, Incze János Jób (Kolozsvári Műszaki Egyetem (KME), Villamos-mérnöki Kar, Villamos Gépek és Hajtások Tanszék): Mechanikai érzékelő nélküli kalickás indukciós motor kettős mezőorientációs szabályozásának implementációja
12.40  András József, Kovács József (Petrozsényi Egyetem): A Zsil-völgyi szénbányászat a XX. század elején. A korát meghaladó technológiai újítások
12.50  Bitay Enikő (Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Gépészmérnöki Tanszék), Márton László (EME), Mohácsi Bugárszki Norbert (Szent Miklós Rend Egyesület, Mohács), Angi Norbert (Transilvania Egyetem, Brassó): Egy ókori őrlőszerkezet – a taposómalom – újjászületése
13:00  Gobesz Ferdinánd-Zsongor, Kopenetz Lajos (Kolozsvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar): A kolozsvári építőmérnöki képzés mai kérdései
13.10  Orbán György (Erdélyi Múzeum-Egyesület): A püthagoraszi középarányosok jelentős tulajdonságai és szerepük az építészetben
13.20  Talpas János (Babes-Bolyai Tudomány Egyetem, Kolozsvár, Földrajz Kar): Műszaki alkotások megőrzése az idegenforgalom fejlesztésével
13.30  Vajdics Dániel, Kovács-Coskun Tünde (Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar): A TRIP acél ponthegesztésének hatása
13.40   Vekov Géza(Sapientia EMTE, Humán és Műszaki Tudományok Kar, Marosvásárhely), Pokorádi László (Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest): Technikai rendszerek állapotleírásának kérdései.
13.50  Kiértékelés
14.00  Ebéd (a Protestáns Teológiai Intézet alagsori ebédlőjében)

 
info@eme.ro