ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum
 
 
 
MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI SZAKOSZTÁLY
 
5. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia

A rendezvény honlapja...
Szervezők:
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Matematikai és Informatikai Intézet
Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály
Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért
Kolozsvári Akadémiai Bizottság
Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
 
Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz. és
és a BBTE központi épülete, Farkas/Kogălniceanu utca 1, I. emelet.
Időpont: 2014. november 14–16.
 

Péntek (2014. november 14., EME székháza)
15.30   Regisztráció
15.55   Megnyitó
Matematika előadások: „A” terem
Elnök: Szenkovits Ferenc
16.00  Szántó Csaba (BBTE): Hall polinomok és alkalmazásaik
16.20  Szöllősi István (BBTE): Hall-polinomok kiszámítása párhuzamos algoritmusok segítségével
16.40  Lukács Andor (BBTE):Ciklikus operádok bar- és cobar rezolúciója
Informatika előadások: „B” terem
Elnök: Robu Judit
16.00  Áfra Attila (BBTE): Verem nélküli MBVH bejáró algoritmus sugárkövetéshez
16.20  Simon Levente (BBTE): Doboz-lefedési gráfalgoritmusok optimalizálása és gyorsítása centralitásfogalmak segítségével
16.40  Kiss Tibor (BBTE): Vasúti biztosítóberendezéseket kezelő szoftverek formális ellenőrzése
17.00  Kávészünet
Matematika előadások: „A” terem
Elnök: Róth Ágoston
17.30  Horváth Sándor (Petru Maior Tudományegyetem): Az e és a π misztériuma
17.50  Nagydobai Kiss Sándor (Constantin Brancusi Technológiai Líceum): Wittenbauer típusú paralelogrammákról
18.10  Bencze Mihály (Ady Endre Elméleti Líceum), D.M. Batinetu, Stanciu Neculai: A polinomfüggvényekről
18.30  Vas Orsolya (BBTE): Többszörös szimmetrikus megoldás létezésének biztosítása sajátos hemivariációs egyenlőtlenségek esetén
Informatika előadások: „B” terem
Elnök: Darvay Zsolt
17.30  Jakab Hunor, Csató Lehel (BBTE): Kernel módszerek és iteráció-alapú stratégia tanuló algoritmusok
17.50  Bodó Zalán (BBTE): Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével (könyvbemutató)
 
Szombat (2014. november 15., BBTE)
Plenáris előadások: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) terem
Elnök: Soós Anna
8.30     Kristály Sándor, egyetemi tanár, BBTE: Gagliardo-Nirenberg egyenlőtlenségek metrikus tereken: a görbület hatása
9.15     Kolumbán József, egyetemi tanár, BBTE,
            Kása Zoltán, egyetemi tanár, Sapientia EMTE
Erdélyi magyar matematikusok és informatikusok tudományos tevékenységéről
9.45     Kávészünet
Plenáris előadások: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) terem
Elnök: Szilágyi Pál
10.15   Kása Zoltán, egyetemi tanár, Sapientia EMTE: Matematikus évfordulók 2014
10.45   András Szilárd, docens, BBTE: Kihívások, megoldások és melléfogások a matematika tanításában
11.15  Kávészünet

Matematika előadások: 7/I-es (D.V. Ionescu) terem
Elnök: Németh Sándor
11.50  Szenkovits Ferenc (BBTE): Négy egyenlő tömeg centrális konfigurációi
12.10  Farkas Csaba (Sapientia EMTE): Új feltételek végtelen sok megoldás garantálására, egy kvázi-lineáris parciális differenciálegyenlet esetén
12.30  Darvay Zsolt, Takács Petra-Renáta (BBTE): Új keresési irányok szimmetrikus optimalizálásra
 
Informatika előadások: 9/I-es (Radó Ferenc) terem
Elnök: Gaskó Noémi
11.50  Varga Ibolya (BBTE): XML adatok tervezésének megközelítése formális fogalmi analízis segítségével
12.10  Vekov Géza, Győrfi Ágnes, Kátai Zoltán (Sapientia EMTE): Differenciált programozásoktatás a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán
12.30  Fogarasi Kinga (Sapientia EMTE),    Nagy Benedek (Debreceni Egyetem): Az ET0L nyelvekről
 
Didaktika előadások: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) terem
Elnök: Kovács Béla
11.50  Mészár Julianna (Arany János Elméleti Líceum): Maradj talpon! - Josephusszal
12.10  Olosz Ferenc (Kölcsey Ferenc Főgimnázium): Gyakorlati feladatok a matematikaórán
12.30  Farkas Miklós (Mircea Eliade Főgimnázium): A gyakorlati alkalmazások szerepe a matematika-oktatásban
12.50  Ebédszünet
 
Matematika előadások: 7/I-es (D.V. Ionescu) terem
Elnök: Kolumbán József
15.00  Németh Sándor (BBTE): A rendezett euklideszi tér egydimenziós értékkészletű lineáris pozitív operátorainak halmazáról
15.20  Kassay Gábor (BBTE): Nyílt leképzések és variációs rendszerek
15.40  Baricz Árpád (BBTE): Normalizált Bessel függvények és deriváltjaik közel konvexitása
16.00  Róth Ágoston (BBTE): Coons-típusú, lokális felületinterpolációs sémák
16.20  Kupán Pál, Márton Gyöngyvér, Szász Róbert (Sapientia EMTE): Gamma függvényre vonatkozó egyenlőtlenségek élesítése
 
Informatika előadások: 9/I-es (Radó Ferenc) terem
Elnök: Kása Zoltán
15.00  Kátai Zoltán (Sapientia EMTE): Programozásoktatás: vak számítógépek, látó hallgatók
15.20  Jánosi-Rancz Katalin Tünde, Lajos Árpád (Sapientia EMTE): Adatletöltés szemantikus fákkal    
15.40  Szenkovits Annamária (BBTE): Intelligens módszerek alkalmazási lehetősége reaktiv rendszerek modellalapú funkcionális tesztelésében
16.00  Gaskó Noémi (BBTE): Általánosított Nash egyensúly meghatározása
16.20  Lukács Sándor (Bitdefender): Hardveres virtualizáció és biztonság
 
Didaktika előadások: 5/I-es (Tiberiu Popoviciu) terem
Elnök: Olosz Ferenc
15.00  Kovács Béla (Hám János Teológiai Líceum): Ihletek és ötletek - feladatok megoldására
15.20  Körtesi Péter (Miskolci Egyetem): Az egész számok egy oszthatósági tulajdonságáról
15.40  Simon József (Petőfi Sándor Általános Iskola): Vizsgafelkészítő tesztek matematikából nyolcadikosoknak (könyvbemutató)
16.00  Bandi Árpád (Matlap): Régi és új Bolyai emlékhelyek Erdélyben
16.40  Szünet
17.00  A Farkas Gyula-Emlékérem átadási ünnepsége
            6/II-es (Gheorghe Călugăreanu) terem
18.30   Fogadás a díjazottak tiszteletére
 
 
Vasárnap (2014. november 16.)
10.00    Várostörténeti séta Éder Ottó vezetésével.  Találkozó a BBTE központi épülete előtt.

info@eme.ro