ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály


I. NYELVÉSZET, IRODALOM, NÉPRAJZ SZEKCIÓ
Megújuló kutatások a nyelv-, irodalom- és színháztudományban

2015. november 21.
Helyszín: EME székház

Programterv


8. 30 Regisztráció
9.00 Megnyitó: Sipos Gábor az EME elnöke köszöntője

 
1. Elnök: Pieldner Judit
9. 15 Zayzon Réka (Hamburg): Szerinted a világ. A beszédpartner (feltételezett) perspektívája mint szövegalakító tényező
9.45 Pupp Réka (Bukaresti Egyetem): Régi szöveg – új nyelvészeti megközelítés
10.00 Molnár Bodrogi Enikő (BBTE, Kolozsvár): Nyelvi ideológiák néhány finnugor kisebbségi lapban
10.15 Varga Ildikó (BBTE, Kolozsvár): Az 1880–1945 közötti magyar-finn kulturális kapcsolatokról Vikár Béla levelei kapcsán
10.30 Vita
 
2. Elnök: Tapodi Zsuzsa
10.45 Mészáros Zsolt (ELTE, Budapest): Modernség és emancipáció – A 19. századi magyar divatlapkutatás új perspektíváiról
11.00 Biró Annamária (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad – EME Kolozsvár): Hatvany Lajos erdélyi érdekeltségei
11.15 Mercs István (Nyíregyháza): "a lábatlan ember például egyet se botlik...": Nagy Lajos karcolatairól
11.30 Balázs Imre József (BBTE, Kolozsvár): Déry Tibor Erdély-reprezentációi
11.45 Vita
12.00 Szünet
 
3. Elnök: Bartha Katalin Ágnes
12.15 Széman Emese Rózsa (BBTE, Kolozsvár): Egy elfeledett élet – kicsoda Adorjánné Weress Margit?
12.30 Berki Tímea (BBTE, Kolozsvár): Kiadói tervek és román irodalmi export az 1970-es években.
12.45 Pieldner Judit (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Sebald, az utazó – Sebald utazói
13.00 Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Valós, virtuális-imaginárius, fiktív a 21. századi regényekben
13.10 Vita
13.20 Szünet
 
4. Elnök: Biró Annamária
15.00 Demeter Júlia (BBTE, Kolozsvár): Egy elkötelezett tudós tanító – Szatmárnémeti Mihály „írói programja”
15.15 Papp Kinga (EME, Kolozsvár): „Jól meghalásnak mestersége”. Egy ismeretlen 17. századi halotti beszéd Tarpai Szilágyi Andrástól
15.30 Kerti József (BBTE, Kolozsvár): Aranka György (köz)költészete
15.45 Vita
 
5. Elnök: Mercs István
16.00 Ilyés Hajnalka (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár): Kolozsvári nyomdászat a 19. században
16.15 Bartha Katalin Ágnes (Debreceni Egyetem): Hírnév, patriotizmus és színésznőség Magyarországon a tömegkultúra századában
16.30 Sófalvi Emese (ELTE, Budapest): "Főbb musikálék". A kolozsvári zenés színjászás kéziratos forrásairól
16.45 Egyed Emese (BBTE, Kolozsvár): Habemus poetam. Kolozsvári költő a 19. század elején
17.00 Vita
17.15 Zárszó: Egyed Emese szakosztályi elnök
 
18.00 Könyvbemutató
info@eme.ro