ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

Erdélyi Természettudományi Konferencia 2015
 
Időpont: 2015 november 21.
Helyszín: Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár, I.C. Brăteanu (Király) u. 26
 
8.30  Regisztráció
9.00  Megnyitó - A tudomány evolúciója: a valóság és a virtuális világok
9.10  Életek a tudomány és nevelés szolgálatában
Köszöntjük a 85 éves Makkay Klárát és Makkay Ferencet, a 80 éves Muzsnay Csabát, a 75 éves Darabont Sándort és Tamás Istvánt, a 70 éves Karácsony Jánost, Szabadai Zoltánt és Wilhelm Sándort, valamint a 65 éves Szakács Sándort
 
Kisplenáris előadások:
9.20 Dan Munteanu: Kornis Károly gróf – az ornitológus
9.50 Csapó János, Albert Csilla: Funkcionális élelmiszerek, múlt, jelen, jövő
 
Szekció-előadások
 
1. Biológia, Fizika, Kémia szekció
Ülésvezetők: Bartók Katalin (EME, Kolozsvár) és Forizs Edit (BBTE, Kolozsvár)
10.20 Gabri Evelyn-Erzsébet: Hogyan tud egy sejt „önálló” lenni? Betekintés a rák molekuláris biológiájába
10.40 Patkó Ferenc: A rovarok (Insecta) viselkedései
11.00 Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Bálint Zsolt, Biró László Péter: Lepkeszárnyak fizikai színének állandósága
11.20 Korcsog Mátyás: Az étrendi flavonoidok és hatásaik
11.40 Kávészünet
12.10 Muzsnay Csaba: Emberi tevékenységekhez kapcsolható üzemek és telepek vulkánszerű működésének összehasonlító és számszerű jellemzése
12.30 Gombos Sándor: Vegyipari technológiai berendezések tervezése és működtetése virtuális környezetben
12.50 ifj. Várhelyi Csaba, Nagy Renáta-Ildikó, Pokol György, Huszthy Péter, Szalay Roland, Papp Judit, Mihály Judith, Goga Firuţa, Golban Ligia-Mirabela: Schiff-bázisokkal képzett platinakomplexek szintézise, fizikai-kémiai és biológiai aktivitásuk vizsgálata
13.10 Forizs Edit, Kún Attila, Jákob Noémi: Bioaktív ligandumok nikkel(II)-komplexei
13.30 Uray Zoltán: Az onkológiai sugárterápia okozta mellékhatások enyhítése és kezelése timuszkivonatokkal és növényi hatóanyagokat tartalmazó krémekkel
 
2. Környezettudományok szekció
Ülésvezetők: Kékedy-Nagy László(EME, Kolozsvár) és Mócsy Ildikó (EME, Kolozsvár)
10.20 Csavdári Alexandra, Vincze Erzsébet, Tonk Szende, Juzszákova Tatjána: A vörösiszap környezetbarátabb tárolását elősegítő kísérletek
10.40 Rapó Eszter, Lakatos Ibolya, Majdik Cornelia, Csavdári Alexandra, Buta Erzsébet, Tonk Szende: Vízinövények stresszválasza eriokrómfekete T festékanyagra – előzetes eredmények
11.00 Mócsy Ildikó, Kékedy-Nagy László: A por mint mindennapos környezetszennyező
11.20 Mészáros Szilvia: Kavicsbányatavak fenntartási gyakorlata az utóhasznosítás függvényében, közép-magyarországi példák alapján
11.40 Kávészünet
12.10 Sikó Barabási Sándor, Antal Noémi, Bartalis Ildikó, Sikó Barabási Anna Mária: Egy vágóhíd és húsfeldolgozó üzem biológiai szennyvíztisztításának hatásfoknövelése zeolit felhasználásával Kovászna megyében
 
3. Földtudományok szekció
Ülésvezető:Wanek Ferenc
10.20 Csedő Károly: A csíktaplocai borvíz vegyi összetétele és jelentősége
10.40 Bertalan László, Szabó Gergely: Mederfejlődés- és partpusztulás-monitoring a Sajó magyarországi szakaszán
11.00 Kovács Réka, Călin Gabriel Tămaș: Hidrotermás átalakulások és mineralizációk a Măgura-zónában (Erdélyi-Középhegység)
11.20 Sándor Gábor, Szabó György: Temetői talajvizsgálatok kezdeti eredményei Debrecenben
11.40 Kávészünet
12.10 Wanek Ferenc: Adatok Kalotaszeg (Alszeg, Felszeg, Nádas mente) bányászattörténetéhez, illetve annak földtani megalapozása ismeretéhez az első világháborúig
12.30 Béres Márta: A máramarosi ásványvíz kutatás története
12.50 Sebestyén Tihamér-Tibor: A biomassza serkentő hatása Kovászna megyében
 
4. Poszterek (11.40–12.10)
 
1. Kató Eszter, Módosné Bugyi Ildikó: Természetszerű növényalkalmazás jelentősége bányákban (Környezettudományok)
2. Varga Hilda, Molnár Sipos Enikő, Tonk Szende, Csavdári Alexandra, Buta Erzsébet, Juzszákova Tatjána: Néhány vízinövény stresszindukált morfológiai válaszának összehasonlító felmérése vörösiszapzagyvíz hatására (Környezettudományok)
3. Nádasy László: A vízitúrázás hatása a folyópartokra a Bodrog hazai szakaszán (Környezettudományok)
4. Radics Tamás, Mosonyi Emília, M. Tóth Tivadar: Új adatok az Álmosd-környéki aljzat és a Szamos-sorozat metamorf kőzeteihez (Földtudományok)
5. Novák Tibor, Boda Péter, Márta László, Sándor Gábor: Egykori talajművelés nyomainak vizsgálata középhegységi erdős terület mikrodomborzatában és talajaiban (Földtudományok)
 
info@eme.ro