ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum
 

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI SZAKOSZTÁLY
 
6. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia


Helyszín: Csíkszereda, Sapientia EMTE épülete

Időpont: 2015. november 13-15


A rendezvény honlapja...


Péntek (2015. november 13)
15.30 Regisztráció
15.55 Megnyitó – 17-es terem – Kis Aula
Matematika előadások (Elnök: Szenkovits Ferenc) – 17-es terem – Kis Aula
16.00 Darvay Zsolt, Takács Petra-Renáta: Új primál-duál hosszú lépéses belsőpontos algoritmus lineáris optimalizálásra
16.20 Sándor Zsolt: Egy piaci egyensúlymodell matematikai vonatkozásai
16.40 Makó Zoltán: A spektrál algoritmus alkalmazási lehetősége a tiszta jellemzőkkel rendelkező keresleti modellben
17.00 Róth Ágoston: Geometriailag folytonos, Nielson-típusú interpoláló háromszögfoltok általánosítása energiafunkcionálok optimalizálásával
17.20 Németh Sándor: Gömblefedés minimális számú zárt rövid halmazzal
 
Didaktika előadások (Elnök: Olosz Ferenc) – 15-ös terem
16.00 Vad Zoltán: Virtuális oktatási terek alkalmazása a közoktatásban
16.20 Tóthné Virág Ágnes Annamária: A magyarországi matematika oktatásról az új tanügyi rendelkezések fényében
16.40 Klepp Ferenc: Betekintés a baden-württembergi gimnáziumi matematikaoktatásba
17.00 Kolumbán József: A tanárképzés kérdései
 
Informatika előadások (Elnök: Robu Judit) – 16-os terem
16.00 Kátai Zoltán, Pletl Rita, Harangus Katalin, Vekov Géza: Tanárképzés: szövegértelmezés vs. algoritmikus gondolkodás
16.20 Kovács Lehel István: Új paradigmák az oktatásban
16.40 Libál András: Mesterséges spin jég rendszerek számítógépes szimulálása
17.00 Sándor Csanád, Libál András: Aktív anyag szimulációjának párhuzamosítása grafikus kártyán
 
17.00 Oláh-Gál Róbert, a Magyar Nyelv Napján,  a Megyei Könyvtárban: A magyar matematikai szaknyelv kialakulásáról. (Alternatív program a Székelyföld folyóirat rendezésében.)
 
18.00 Kerekasztal megbeszélés. A matematika tanárképzés időszerű problémái. Moderátor: Makó Zoltán (15-ös terem)
 
Szombat (2015. november 14)
Plenáris előadások (Elnök: Kása Zoltán) – 17-es terem – Kis Aula
9.00 Illés Tibor, Molnár-Szipai Richárd: Pivot algoritmusok polinomiális komplexitása hálózati folyam feladatokon
9.45 Csendes Tibor: Megbízható optimalizálás
Plenáris előadás (Elnök: Kása Zoltán) – 17-es terem – Kis Aula
10.45 Kassay Gábor: Az egyensúlyfeladat és alkalmazásai
 
Matematika előadások (Elnök: Darvay Zsolt) – 17-es terem – Kis Aula
11.50 Sándor József: Osztófüggvények felső becsléseiről
12.10 Kristály Sándor: Fölösleges konvexitási fogalmak Hadamard sokaságokon
12.30 Farkas Csaba, Kristály Sándor, Varga Csaba: Szinguláris Poisson típusú egyenletek görbült terekben
12.50 Baricz Árpád: Bessel függvények deriváltjainak zérusai
 
Didaktika előadások (Elnök: Oláh-Gál Róbert) – 15-ös terem
11.50 Tuzson Zoltán: Vigyázat! A gondolataink fertőzhetnek!
12.10 Ambrus Erna: Élménymatematika
12.30 Baranyai Tünde-Klára: Aritmetika tanítása a BBTE tanító- és óvodapedagógia szakán
12.50 Molnár Andrea Éva, Hadnagy Kinga, László Renáta, Székely Noémi: A matematika iránti attitűd és a tanulási motiváció kapcsolata
 
Informatika előadások (Elnök: Antal Margit) – 16-os terem
11.50 Kása Zoltán: A Warshall-algoritmus és alkalmazásai
12.10 Pál László: Egy módosított direkt kereső eljárás vizsgálata
12.30 Bordi Eszter, Bodó Zalán: Zeneszövegtől zenestílusig
12.50 Bodó Zalán: Egy észrevétel a címkepropagálás algoritmusával kapcsolatban
13.10 Ebédszünet
 
Matematika előadások (Elnök: Kristály Sándor) – 17-es terem – Kis Aula
15.20 Bencze Mihaly, Marius Drăgan: Erdős-Mordell típusú egyenlőtlenségek
15.40 Horváth Sándor: Egy új valószínűségszámítási paradoxon
16.00 Engel Olga, Szász Róbert: Csillagszerű függvények összetevése
16.20 Győrfi Jenő: Az egzakt darabolás-lefedés létezésének-nemlétezésének problémája
 
Didaktika előadások (Elnök: Kátai Zoltán) – 15-ös terem
15.20 Olosz Ferenc: Könnyű vagy nehéz egy adott feladat?
15.40 Debrenti Edith: Tanítóképzős hallgatók geometriai ismeretei
16.00 Varga János: Határérték számítás egyszerűbb megoldása saját eredményre épülő új didaktikai módszerekkel
16.20 Matekovits Mihály: Mit lehet és mit nem szabad modernnek mondani a kisosztályok  matematika oktatásában
 
Matematika történeti és informatika előadások (Elnök: Pál László) – 16-os terem
15.20 Antal Margit: Billentyűzési ritmus alapú hitelesítés érintőképernyős eszközökre
15.40 Gaskó Noémi: Social welfare egyensúly meghatározása nem-kooperatív játékokban
16.00 Weszely Tibor: A nemeuklideszi geometria felfedezésének prioritási problémái
16.20 Oláh-Gál Róbert: Farkas Gyula és Réthy Mór levelezése
 
17.00 A Farkas Gyula-Emlékérem átadási ünnepsége – Nagy Aula
 
19.00 Vacsora
 
 
Vasárnap (2015. november 15)
9.00 Városlátogatás, kirándulás
info@eme.ro