ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Hírek »  Debüt-díjat kapott Blos-Jáni Melinda  
Debüt-díjat kapott Blos-Jáni Melinda
[2016. augusztus 19.]

Hírek »
2016. augusztus 18.

A 2015-ös évre vonatkozó pályázatok értékelése
(10. díjkiosztás )

Örvendetesnek tekintjük, hogy az egyetemi és doktori tanulmányait az 1989-es romániai változásokat követően végzett/végző generáció jelen van a tudományos életben. Tudományos pályán keresi a helyét, alapkutatásokat kezdeményez és végez, konferenciákat, szakmai rendezvényeket szervez, kutatási eredményeit publikálja. Ennek az ifjú generációnak a jelenléte tapasztalható az EME konferenciáin, felolvasóülésein, az Erdélyi Múzeum hasábjain. A tudós társadalom újratermelődése egyaránt tapasztalható az irodalom-, a nyelvészet-, a történet-, a néprajztudomány területén.

Az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya meg van győződve arról, hogy az új generációnak a romániai magyar tudományos életben helye van, amit felkészültsége, munkája alapján érdemelt ki. A szakosztály választmánya azzal a szándékkal írt ki 2006 tavaszán debüt-díjat, hogy kiosztása évről évre alkalmat teremtsen arra, hogy a figyelem e tudósgeneráció tagjaira, annak friss teljesítményeire irányuljon, hogy e teljesítmények egy ilyen utólagos számvetés keretében is beépüljenek a köztudatba. A felhívás szerint a díjat az EME azon tagjai pályázhatják meg, akik a közelmúltban kötet, tanulmány publikálásával, egy kiadvány tudományos igényű gondozásával, egy szakmai rendezvény megszervezésével stb. léptek be a tudós társadalomba.

Idén négy pályázatot nyújtottak be a Debüt-díjra.

Blos-Jáni Melinda, a Sapientia EMTE adjunktusa A családi filmezés genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól a migóképfajtákig című 2015-ben megjelent könyvét nyújtotta be a pályázatra, amely az Emberek és kontextusok sorozat 13. kötete (kiadója az Erdélyi Múzeum-Egyesület). A kötet a szerző doktori dolgozatának továbbfejlesztett változata, három család filmezési szokásainak vizsgálata, a mindennapok médiagyakorlatának elsősorban antropológiai szempontú megközelítése a konkrét sorozatok (sőt kameramozgások) különböző korszakokban való értelmezése (a 30-as, a 80-as években, illetőleg a 90-es évek végén).
Keszeg Vilmos ajánlása szerint „sehol a világon, de a mi tágabb európai régiónkban biztosan nincs megírva az a történet, amit a szerző ebben a könyvében megírt. Annak a története, hogy egy új médium hogyan talál helyet magának a mindennapi életben, hogyan válik a látás, a közlés és a dokumentálás eszközévé, hogyan alakítja ki a „filmező, a filmezett és a filmnéző embert”, hogyan születnek meg a filmezés helyzetei, technikái, rutinjai és habitusai, a filmnézés helyzetei és szokásai, azok az emberi csoportok és kapcsolatok, amelyek valamilyen formában a filmhez kötődnek/a film által jönnek létre.” A téma jelentőségének és újdonságának kiemelése mellett Keszeg Vilmos a munka módszerességét is értékeli.

Botházi Mária Útmenetek. A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve című, a Korunk Komp-Press kiadónál Kolozsváron 2015-ben megjelent kötetét nyújtotta be a pályázatra. A konklúzióval együtt tíz fejezetből és függelékekből álló kötet a 90-es évek elejének romániai magyar sajtóviszonyait mutatja be, majd közéleti témák diskurzusai köré rendezi a vizsgálatot: az egyházról a kisebbségekről, az együttélésről és az egyetemről ls az erdélyiség-fogalomról publikált anyag révén szerkesztői koncepciókat vázol. Cseke Péter egyetemi tanár, sajtótörténész ajánlotta kötetét a kuratórium figyelmébe: Blos Jáni Melinda 2013-ban sikeresen megvédett doktori értekezéséből … arányos felépítésű, több értékszempontot célszerűen érvényesítő , árnyalt kidolgozottságú részmonográfia kerekedett ki , amelyiknek nagy érdeme, hogy hitelesen szól a folyóirat szerkesztőségének a századvég nyilvánossági erőterében kialakított lapépítési koncepciójáról, másrészt arról az eredményes szerepvállalásról, amelyet e jelentős szellemi műhely Erdélyben és a Kárpát-medencében betölt.”

Kovács Mihai a Babes-Bolyai tudományegyetemen szerzett történész diplomát, ezzel párhuzamosan Szegeden is képezte magát a középkortörténet kérdéseiben. Jelenleg mesterképzős hallgató. Az Erdélyi Múzeum folyóirat 2015-ös 3. számában megjelent tanulmányát nyújtotta be a debüt pályázatra. A tanulmány egyik erőssége annak felismerése és megfogalmazása, hogy a Monoszló nembeli Péter püspök minden tette, cselekedete, egész politikája egyetlen célt szolgált: egy erős egyház kiépítését Erdélyben. Ezt pedig az egyház vagyonának és presztízsének növelésén keresztül érhette el” – írja Lupescu Makó Mária ajánlásában. Vekov Károly méltatása szerint „az alapos és sokrétű megközelítés, a források maximális kihasználása teszi lehetővé az erdélyi püspökség e korai szakaszák és Péter püspök törekvéseinek átfogó bemutatását.”

Lakatos Artúr posztdoktori kutatásokat végez a MTA Bolyai ösztöndíja keretében; a pályázatra két angol nyelvű szócikket nyújtott be (Federation Projects in Central Europe 1948-1918- History of Ideas, 2015) Dr. Becker András, a Southhamptoni Egyetem történeti intézetének adjunktusa ajánlotta a munkákat a kuratórium figyelmébe. Egyrészt a pályázó által adott konföderáció-definíció precizitását értékeli, másrészt hangsúlyozza a cikkeket vállaló a folyóiratok színvonalát. Idézek ajánlásából: „Az enciklopédia-szócikkben sikerült a szerzőnek egy megfelelő definíciót nyújtani a kon a konföderáció fogalma számára, mely különben elvont és képlékeny fogalom…, a cikk értékét emeli az, hogy a világ minden tájáról vett esettanulmányokkal illusztrálja elméleti mondanivalóját. Az eredeti kutatást tartalmazó, az 1848-1918-as időközökben megfogalmazott kelet-közép-európai egységterveket tárgyaló tanulmány pedig konstruktív kritikai megközelítése a térségben fellelhető federációs gondolatok problémakörének”.

A pályázatokat elbíráló zsűri Pál Judit történész, Gábor Csilla és Egyed Emese irodalomtörténészek elismerve mindhárom pályázat értékeit, idén Blos-Jáni Melinda pályázatának ítélte a Debüt-díjat.

A nyertesnek és valamennyi pályázónak gratulálunk!

Kolozsvár, 2016. augusztus 18-án.

Egyed Emese
Gábor Csilla
Pál Judit

« Vissza a hír listához
info@eme.ro