ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Hírek »  Debüt díjat kapott Demeter Zsuzsa  
Debüt díjat kapott Demeter Zsuzsa
[2015. szeptember 25.]

Hírek »
Debüt díj kilencedszer

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya első tudományos teljesítményekre kiírt Debüt díját Keszeg Vilmos szakosztályi elnök javaslatára 2006-ban hozták létre. Azóta több, mint negyven pályázat érkezett be elbírálásra és megszakítás nélkül minden évben gazdára is talált a díj. A bíráló bizottság összefoglalóját közöljük:
„Örvendetesnek tekintjük, hogy az egyetemi és doktori tanulmányait az 1989-es romániai változásokat követően végzett/végző generáció jelen van a tudományos életben. Tudományos pályán keresi a helyét, alapkutatásokat kezdeményez és végez, konferenciákat, szakmai rendezvényeket szervez, kutatási eredményeit publikálja. Ennek az ifjú generációnak a jelenléte tapasztalható az EME konferenciáin, felolvasóülésein, az Erdélyi Múzeum hasábjain. A tudós társadalom újratermelődése egyaránt tapasztalható az irodalom-, a nyelvészet-, a történet-, a néprajztudomány területén.
Az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya meg van győződve arról, hogy az új generációnak a romániai magyar tudományos életben helye van, amit felkészültsége, munkája alapján érdemelt ki. A szakosztály választmánya azzal a szándékkal írt ki 2006 tavaszán debüt-díjat, hogy kiosztása évről évre alkalmat teremtsen arra, hogy a figyelem e tudósgeneráció tagjaira, annak friss teljesítményeire irányuljon, hogy e teljesítmények egy ilyen utólagos számvetés keretében is beépüljenek a köztudatba. A felhívás szerint a díjat az EME azon tagjai pályázhatják meg, akik a közelmúltban kötet, tanulmány publikálásával, egy kiadvány tudományos igényű gondozásával, egy szakmai rendezvény megszervezésével stb. léptek be a tudós társadalomba.
A díj IX. kiosztásakor a 2014-es év munkáit vette figyelembe a bíráláló bizottság. Idén hárman nyújtottak be egy-egy művet a pályázatra? Demeter Zsuzsa, Zabán Márta és Zörgő Ildikó Noémi
Demeter Zsuzsa 1977-ben született Székelyudvarhelyen. 1998–2002 között magyar és finn nyelv és irodalom szakon tanult a kolozsvári BBTE-n. Ugyanitt végzett mesterképzőt, 2002–2003 között. 2011-ben szerezte meg a Bölcsészettudományok Doktora címet (témavezető dr. Egyed Emese, opponens dr. Gábor Csilla, dr. Bitskey István, dr. Debreczeni Attila, dr. Jankovics József).
Gyöngyösi István korát és életművét vizsgáló előadásokkal hazai és külföldi konferenciákon szerepelt. Kutatócsoportok tagjanként színház-, sajtó- és művelődéstörténeti forrásokat tárt fel. Esszéi, kritikái, recenziói és tanulmányai szaklapokban, irodalmi folyóiratokban, tanulmánykötetekben jelentek meg.
2002–2005 között a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanulmányi előadója, 2007-től a Helikon irodalmi folyóirat szerkesztője.
A pályázatra benyújtott pályamunkája a Költői tradíció és könyvkiadás. Gyöngyösi István példája (megjelent 2014-ben, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában). A monográfiát méltató dr. Egyed Emese ajánlásából a következő értékelést idézzük: „Adatgazdagsága miatt a könyv akár valamiféle Gyöngyösi-lexikonként is használható, de legfőbb értéke mégsem az azonosított és különböző kontextusokban értelmezett adatok sokasága, hanem az új, flexibilis Gyöngyösi-kép, amely a nyomdák munkáját és a kánonalakítási terveket (...) jelentéssel bíró tényezőkként mutatja be, ami az irodalom szövegtermészetét új meg új módokon egészíti ki a gazdasági és politikai tényezőkkel.”

Zabán Márta 1982-ben született Aradon. 2000–2004 között a BBTE Bölcsészkarán magyar és román nyelv nyelv és irodalom szakos oklevelet szerzett, majd ugyanitt végezte el 2005-ben az Irodalom és társadalom magiszteri képzést. 2005–2008 között a Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola hallgatója. 2009-ben védte meg Salamon Ferenc irodalmi munkássága című disszertációját (témavezető dr. Cs. Gyimesi Éva, opponens dr. Orbán Gyöngyi, dr. S. Varga Pál, dr. Hajdu Péter). 2011–2013 között posztdoktori képzésben vett részt.
Kutatásait a következő témakörökben végzi: XIX. századi magyar irodalom, kortárs magyar irodalom, a történetírás elmélete és története, intézménytörténet, értelmiségtörténet, nacionalizmustörténet, fogalomtörténet, a Kolozsvári Egyetem 19. századi története.
2003-ban alapítója volt a Kolozsvári Egyetemtörténeti Munkacsoportnak, ugyanettől az évtől tagja a Kutatócsoport a XIX. század irodalmáért nevű csoportnak. Folyamatosan jelen volt hazai és magyarországi tudományos konferenciákon, kritikai írásai, tanulmányai lapokban és konferenciakötetekben jelentek meg. Társszerkesztője volt a RODOSZ-tanulmányok 2004-2005. évi kötetének, a Gáll Ernő levelezését, a kolozsvári Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar 1872–1892 közötti korszaka dokumentumait közzétevő forráskiadványnak. A kolozsvári Egyetemi Kiadó kiadásában 2014-ben jelent meg Salamon Ferenc szakmai életútja. Hivatástörténeti esettanulmány című könyve (a Fiatal erdélyi kutatók mestermunkái a humán- és társadalomtudományok köréből című sorozat 1. kötete )
2010-től a Kolozsvári egyetemi Intézet alkalmazásában álló kutató.
A pályázó a Salamon Ferenc szakmai életútja. Hivatástörténeti esettanulmány című monográfiát nyújtotta be a pályázatra.
A pályázó kutatásait és kutatási eredményeit T. Szabó Levente egyetemi docens méltatta. Elismeréssel értékeli a pályázó által elvégzett forrásfeltárás jelentőségét, valamint „egy erős ötlet innovatív, következetes végiggondolását”. Az ajánlásból a követekező értékelést emeljük ki: ”számos jele van annak, hogy [...] jól előkészített, alaposan megírt, komoly filológiai és irodalomtörténeti teljesítmény”.

Zörgő Ildikó Noémi 1984-ben született Székelyudvarhelyen. 2003–2007 között a BBTE Történelem–Filozófia Karán tanult filozófia–kommunikáció szakon, ezt követően a Kommunikáció a globalizáció korában mesterképzőt végezte el. 2008-tól a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának, a Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézetének munkatársa, 2009-től tanársegéd, majd egyetemi adjunktus. Diákkorától kezdve részt vesz konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken, marketingképzést vezet. Médiahasználati és marketingkutatási összefoglalása a MEDOK füzetekben, kötetekben jelent meg, több alkalommal.
A pályázó az ♯erdélyi ♯magyar ♯fiatalok ♯szavazás. A politikai kampányok speciális célcsoportjainak befolyásolása című kötetét nyújtotta be a pályázatra (Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014. Letöltés sorozat 1. kiadványa). A pályamunkát dr. Vass László professzor értékelte, a következőképpen: „A politikai kommunikáció egyik legizgalmasabb szakterületén elvégzett kutatás és ennek unikális eredményei igazolják a szerző kvalitását, alapos szakmai felkészültségét és az alkalmazott kutatás iránti jó érzékét – ez utóbbi különösen ritka a politológia területén, amit nagyra értékelek. A politikatudomány, a szociológia és az alkalmazott kommunikáció-tudomány határterületén mozgó tudományos kutatómunka szakmai komplexitása, a kutatási téma kiemelt aktualitása és gyakorlati hasznossága, a társadalmi önismeret és az ifjúság demokratikus politikai kultúrája fejlesztésének szolgálata egyaránt jelen vannak ebben a vállalkozásban, amelyet Dr. Zörgő Noémi magas színvonalon teljesített.

Gratulálunk a 2014-es évben tudományos eredményt felmutatott fiataloknak. Mindannyiukra büszkék vagyunk.”

A bizottság (dr. Gábor Csilla és dr. Keszeg Vilmos) a IX. Debüt-díjra Demeter Zsuzsa pályamunkáját és tudományos teljesítményét javasolta.

Egyed Emese« Vissza a hír listához
info@eme.ro