ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Hírek »  Elhunyt Bege Antal matematikus, egyetemi docens, az EME Matematikai és Informatikai Szakosztályának elnöke 
Elhunyt Bege Antal matematikus, egyetemi docens, az EME Matematikai és Informatikai Szakosztályának elnöke
[2012. március 24.]

Hírek »
Temetése 2012. április 2-án, hétfőn 12 órától lesz a Házsongárdi temetőben.


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület mély szomorúsággal tudatja, hogy

dr. Bege Antal matematikus,
egyetemi docens,
az EME Matematikai és Informatikai Szakosztályának elnöke,


életének 50. évében 2012. március 22-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2012. április 2-án, hétfőn 12 órától lesz a Házsongárdi temetőben.

Emlékét kegyelettel őrizzük!



In memoriam Bege Antal
(1962–2012)


Bege Antal 1962. november 26-án született Csíkszeredában. Szülővárosában a Márton Áron Gimnáziumban érettségizett 1981-ben. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen végzett matematika szakot 1986-ban. Ugyanitt szerzett doktori oklevelet 2000-ben. A „Discrete Fixed Point Theorems and Applications” című doktori értekezésének irányítója Ioan A. Rus volt.

Pályáját a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban kezdte, ahol matematikatanárként dolgozott 1986 és 1990 között. Ezt követően a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen oktatott tanársegédként (1991), adjunktusként (1995) majd docensként (2003 és 2008 között). 2008-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karán tanított docensként. A Műszaki és Humántudományok Kar Matematika-Informatika Tanszékének tanszékvezetője volt.

Számos kutatási eredményt ért el a diszkrét matematika, a számelmélet, a rendezett halmazok, a nemlineáris operátorok, illetve a differenciálegyenletek terén.

A tudományos folyóiratokban megjelent cikkein kívül több egyetemi jegyzetet, könyvet is publikált. Kiemelkedő munkái: Diszkrét matematika (2009), Differenciálegyenletek gyakorlatok és feladatok (2008), Rekurzív sorozatokkal kapcsolatos feladatok (2007), Skatulyaelvvel kapcsolatos feladatok (2007), Régi és új számelméleti függvények (2006), Algoritmikus kombinatorika és számelmélet (2006), Differenciaegyenletek (2005), Teoria discretă a punctului fix (2002), Bevezetés a számelméletbe (2002), Számelméleti feladatgyűjtemény (2002), Relációk és alkalmazásaik (1999).

A kutatás mellett oktatói tevékenysége is sokrétű volt. A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen az alábbi tárgyakat tanította: algoritmikus aritmetika, a számítástudomány matematikai alapjai, diszkrét matematika, parciális differenciálegyenletek, algoritmikus kombinatorika, számelmélet, speciális fejezetek a matematikából, differenciálegyenletek és dinamikus rendszerek.

A Matlap és a Notes on Number Theory and Discrete Mathematics folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, az Acta Universitatis Sapientiae Mathematica folyóiratnak pedig főszerkesztője volt.

Több hazai és nemzetközi szakmai szervezet, így a Bolyai János Matematikai Társulat, a Román Matematikai Tudományos Társulat, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, az American Mathematical Society, a Research Group in Mathematical Inequalities and Applications (Australia), a The Mathematical Association of America és az International Society of Difference Equations aktív tagja volt.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztályának elnökeként 2010-től jelentős szerepe volt a matematikus és informatikus közösség összekovácsolásában. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben fórum keretében részt vállalt a „Matematika és informatika alkalmazásokkal” konferencia megszervezésében. Sikerült szoros kapcsolatot kiépítenie a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Matematika-Informatika és Csillagászati Szakbizottságával, valamint a Matlap folyóiratot működtető Radó Ferenc Matematikaművelő Társasággal.

Emléke tovább él tudományos munkáiban, tudományszervező és közösségépítő tevékenységében és számunkra mércét jelentő emberségében.

2012. március 22.


Darvay Zsolt,
az EME Matematikai és Informatikai Szakosztályának titkára




« Vissza a hír listához
info@eme.ro