ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Csata Zsombor
Csata Zsombor

BBTE
Cím:
Farkas utca, 1 szám,
Kolozsvár 4500,
Románia
Tel: 0264785123
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Gyergyócsomafalva
Születési idő: 1978. április 02.
Foglalkozás: egyetemi oktató
Beosztás: Tanársegéd
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: gazdaságszociológia, oktatásszociológia
Tudományterület: Szociológia
Tudományág: -
Tudományos cím: PhD

Publikációk:  
Tanulmány, szakcikk
„Felsőoktatás. Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az regió fiataljai körében” in Horváth Gyula (szerk.) Északnyugat-Erdély monográfia, MTA Regionális Kutatások Központja –Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2006, pp. 467-487.


„Vállalkozások”, in Horváth Gyula (szerk.) Északnyugat-Erdély monográfia, MTA Regionális Kutatások Központja –Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2006, pp. 374-386.


A vállalkozói potenciál területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben. Korunk 2006/7. [pdf, 347.7k]


Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerről. In Blénesi Éva - Mandel Kinga - Szarka László (szerk.): A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA KI: Budapest 2005. [html]


A vállalkozások megjelenésének társadalmi meghatározottsága a Székelyföld falvaiban. Erdélyi Társadalom 2005/2. [pdf, 1029.3k]


Átmenet a képzésből a munka világába az erdélyi magyar fiatalok körében. Korunk 2005/11. [html]


Az iskolaválasztás társadalmi meghatározói az erdélyi magyar tanulók körében. Új Ifjúsági Szemle 2005/4.


Ifjúság és közélet az Új Ifjúsági Szemle hasábjain. Erdélyi Társadalom 2005/1. [pdf, 118.1k]


Az iskoláztatás nyelvének szociológiai háttere Erdélyben. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok Erdélyben és a Kárpát-medencében. RMDSZ ÜE: Kolozsvár 2004. [html]


Migrációs potenciálvizsgálatok Erdélyben. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok Erdélyben és a Kárpát-medencében. RMDSZ ÜE: Kolozsvár 2004. [html]


A származás hatása a továbbtanulásban az erdélyi magyar fiataloknál. Új Ifjúsági Szemle 2004/4.


Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében. Erdélyi Társadalom 2004/1. [pdf, 356.1k]


Magyar fiatalok a Partiumban és Belső Erdélyben az ezredfordulón. Max Weber Társadalomkutató Központ: Kolozsvár, 2003. [pdf, 1146.6k]


Migrációs potenciál Erdélyben. Erdélyi Társadalom 2003/2. [pdf, 306.4k]


Regionális terek és társadalmi átmenet Romániában - Dumitru Sandu regionális elemzéseinek tipológiájáról. Erdélyi Társadalom 2003/1. [pdf, 119.4k]


Politikai-adminisztratív elit egy erdélyi kisvárosban (1969-2000). Magyar Kisebbség VII. évf. 2002/1. [html]


Regionális jelentés az Belső Erdélyi és Partiumi magyar fiatalok helyzetéről. In Szabó Tímea - Bauer Béla - Laki László (szerk.): Mozaik2001-Gyorsjelentés. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet: Budapest 2002. [pdf, 450.5k]


Magyarországi vendégmunka-vállalás a határon túli magyarok körében. In Dobos Ferenc (szerk.) Az autonóm lét kihívásai kisebbségben. BFI - Books in Print - Osiris: Budapest 2001. [pdf, 469k]


Migrációs folyamatok a határon túli magyarok körében. In Dobos Ferenc (szerk.) Az autonóm lét kihívásai kisebbségben. BFI - Books in Print - Osiris: Budapest 2001. [pdf, 632.8k]


Vallás és modernizáció a Mezőségen. Web 2001/8-9. [pdf, 265k] [html]


Ifjúságcentrizmus és politikai attitűdök az erdélyi középiskolások körében In. Veres Valér (szerk.) Nemzeti vagy nemzedéki integráció - Erdélyi fiatalok átalakulásban. Új Mandátum - Limes: Kolozsvár - Budapest 2000. [pdf, 258.8k]


Tineret-centrism şi atitudini politice în rândul liceenilor transilvăneni In. Veres Valér (szerk.) Liceenii transilvăneni în tranziţie. Limes: Kolozsvár 2000.


Cultură civică (Civil Kurázsi) Web Különszám 2000. [pdf, 738.1k]


Recenzió, interjú
Dumitru Sandu: Az átmenet társadalmi tere (Spaţiul social al tranziţiei) Társadalom és Gazdaság 2003/2.


Pierre Bourdieu: A televízióról. Web 1999/3-4. [pdf, 99.8k] [html]
« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro