ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Gál László
Gál László

BBTE
Filozófiatörténet és Logika Tanszék
Cím:
M. Kogalniceanu utca, 1 szám,
Kolozsvár 3400,
Románia
Tel: 40-264-405300/5278

Születési hely: Bánffyhunyad
Születési idő: 1954. december 06.
Foglalkozás: egyetemi oktató
Beosztás: Előadótanár (docens)
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: alkalmazott logika, természetes nyelv logikai elemzése, logikai pragmatika
Tudományterület: Filozófia
Tudományág: logika
Tudományos cím: A filozófiai tudományok doktora

Publikációk:  
1. Kötetek

1. Limbă şi logicitate, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1999
2. Bevezetés a logikába, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1999
3. Nyelv és logikusság, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2000
4. Logică tradiţională, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2001
5. Bevezetés a logikába, (II. kiadás), Editura Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2001

2. Kötetekben megjelent dolgozatok

l. Analyse du langage scientifique et naturel du point de vue des operateurs logiques, Proceedengs of the XVI-th International Congress of History of Science,Publishing House of the Academy of the R.S.R., Bucharest, 198 l, vol. A, 444.
2. Ways of Thinking, in vol. Dimensiunea Europeană, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1994, 58-65.
3. Gratuitate, alternare, viitor, in vol. Dimensiunea Europeană, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj- Napoca, 1994, 363-369.
6. Teaching Philosophy in Romania in the ’80 s, elektronikus közlemény a következő címen http: // www.bu.edu.WCP
7. A logika helye Böhm Károly filozófiájában, in Böhm Károly és a "kolozsvári iskola", Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár-Szeged, 2000, 41-47
8. Logikai szimbolizálás és értelmezés, in Tonk Márton, Veress Károly (szerk.), Értelmezés és alkalmazás (Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások), Sapientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 67-87

3. Kötetek kiadása
Gál László (editor), Dimensiunea Europeană, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1994

4. Tanulmányok kiadása

William Charlton: Perennial Philosophycal Problems in Analytical Approach, paper edited by Gál László, in Studia Univ. Babeş-Bolyai, Philosophia, vol. XXXVI, nr.1, 1991, p. 23-39

5. Fordítások
l. Eugen Prahoveanu, Constantin Pilof: Gazdasági ismeretek, tankönyv a IX. Osztály számára, a 12, 13, 14 fejezetek fordítása, E.D.P., Buc., 1985
2. Florin Burtan, Ion Boncotă, Rodica Surgean: Politikai gazdaságtan, tankönyv a XI. Osztály számára, a 11, 24, 29 fejezetek fordítása, E.D.P., Buc., 1985
3. Ioan Nicola, Dominica Fărcaş, Általános pedagógia, tankönyv a IX. Osztály számára (teljesen),E.D.P., Buc., 1991
4. Petre Bieltz, Logika, tankönyv a X. Osztály számára, a 6,7,8,9,1O,11 fejezetek fordítása, E.D.P., Buc., 1991
5. Petre Bieltz, Logika, tankönyv a X. Osztály számára, átdolgozott kiadás, a 6,7,8,9,1O,1 l , 12 fejezetek fordítása, E.D.P., Buc., 1994
6. I. Cerghit, I.T. Radu, E. Popescu, L. Vlăsceanu: Didaktika, tankönyv a tanító és ovóképzők X. Osztálya számára, az I. és a II. fejezet fordítása, E.D.P., Buc., 1995

6. Szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok:

1. Előzmény - vagy a gondolat újrafelfedezése , Korunk, l0 sz., 1982, 751-754
2. A romániai metatudományos irodalom , Korunk, 3 sz., 1985, 254-258
3. Analiza referenţială a conceptului de filosofia ştiinţei, Studia Univ. Babeş-Bolyai, Philosophia, vol. XXXV, nr.2, 1990, 51-57
4. A filozófia oktatása Románia 80-as éveiben, együtt Gianmaria Calvettivel (Milánói Egyetem), Studia Univ. Babeş-Bolyai, Philosophia, vol. XXXVIII, nr.2, 1993, 29-36
5. Fundamentarea ontologică a operatorilor logici, în Studia Univ. Babeş-Bolyai, Philosophia, vol. XXXIX, nr. 2, 1994, 23- 38
6. Calculabilitatea adevărului la Leibniz, in Apostrof, vol. VIII, nr.3, 1997, p. 21
7. Traducere şi sens logic în dicţionarul de proverbe, in Studia, nr.2, 1996
8. Apariţii ale operatorilor logicii propoziţiilor în universuri standardizate ale discursului, in Studia Univ. Babeş- Bolyai, Philosophia, vol. XLI, nr. 2, 1996, 33-46
9. Statutul ontic al operatorilor logici binari, Sudia Univ. Babeş-Bolyai, Philosophia, vol. XLII, nr. 2, 1997, 1- 12
10. Translation and Logical Sense in the Proverbs Dictionary, in Philobiblon, vol. 3, nr.1-2, January-December, 1998, p. 138-154
11. A logikusság forrásai, in Erdélyi Múzeum Folyóirata, vol. LX, nr.3-4, 1998, 168-178
12. The Ontic Statute of Binary Logical Operators, in Annales Universitatis Occidentalis Timisiensis, Series Philosophia, Vol. XI, 1999, p. 123-138
13. Logikusság és társadalom, in Erdélyi Múzeum Folyóirata, LXIII köt., 3-4, 2001, 90-104
14. A logikai műveletek használata szabványosított szövegkörnyezetekben, in Erdélyi Pszichológiai Szemle, vol. II, 3. Sz., 2001, 53-68
15. A jogi érvelés logikája, in Kellék, 18-19-20 sz., 2001, 249-257

7. Recenziók

1. O posibilă paradigmă a semioticii, Viaţa românească, nr. 7, 1983
2. O abordare pluridisciplinară a conştiinpei umane, Viaţa românească, nr.4, 1984
3. Logica şi realitatea, Viaţa românească, nr.3, 1985
4. Maria Cornelia Bârliba: Introducere în epistemologia informaţională (a könyv recenzója), Studia, nr.2, 1990
5. Mérő László: Ways of Thinking. The limits of Rational Thought and Artificial Intelligence, (a könyv recenziója), Studia, nr. 1, 1991.
6. Anatomia filosofării, in Apostrof, nr.5,6,7, 1994

8. Együttműködések

1. Szokrátész és bírái, avagy a filozófus és a köztudat ellentmondása, Echinox, nr. 2-3, 1978
2. A fasizmus társadalmi gyökerei, Echinox, 1-2, 1980

9. Könyvszerkesztések:
1990 március és 1998 február között az Editura Didactică şi Pedagogică (Tankönyvkiadó) szerkesztőjeként több tankkönyvet szerkesztettem meg a gimnáziumok és a középiskolák részére. Ezek száma több mint százra tehető. Közülük sorolok fel néhányat.

Filozófia:

L. Grünberg, G. Vlăduţescu, A. Marga, C. Grecu, M. Bârsan, A. Miroiu, A. Iliescu, P. Cristian: Filozófia, tankönyv a XII. Osztály számára, E.D.P., Bucureşti, 1991, 1992, 1993
kiadások.
Adrian-Paul Iliescu, Mihaela Miroiu, Adrian Miroiu: Filozófia, tankönyv a XII. Osztályok számára, E.D.P., Bucureşti, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 kiadások.

Gazdaságtan:

Mircea Coşea, Ilie Gavrilă, Paul Tănase Ghiţă, Dan Niţescu, Constantin Popescu: Közgazdaságtan, tankönyv a XI. Osztály számára, E.D.P., Bucureşti, 1995, 1996, 1997, 1998 kiadások.

Pszichológia:

Paul Popescu-Neveanu: Lélektan, tankönyv a X. Osztály számára, E.D.P., Bucureşti, minden kiadás 1991-1998 között.

Logika:

Petre Bieltz, Dumitru Gheorghiu: Logika, tankönyv a IX. Osztály számára, E.D.P., Bucureşti, 1997, 1998 kiadások.

A pedagógia története:

Ion Gh. Stanciu: Pedagógiatörténet, tankönyv a képzők XII. Osztálya számára, E.D.P., Bucureşti, 1995, 1997 kiadások.

Gyermeklélektan:

Pantelimon Golu, Mielu Zlate, Emil Verza: Gyermeklélektan, tankönyv a képzők XI. Osztálya számára, 1996, 1998 kiadások.

Neveléselmélet és a pedagógiai kutatás aalpfogalmai:

Ioan Nicola, Dominica Fărcaş: Neveléselmélet és a pedagógiai kutatás alapfogalmai, tankönyv a képzők X. Osztálya számára, E.D.P., Bucureşti, 1995, 1997 kiadások

Történelem:

Camil Mureşan, Vasile Vesa, Vasile Cristian, Eugen Vârgolici: Egyetemes történelem. Újkor és jelenkor, tankönyv a X. Osztályok számára, E.D.P., Bucureşti, minden kiadás 1991-1998 között.

Ştefan Pascu, Bodor András, Victoriana Bocşăneanu: Egyetemes történelem. Ókor és középkor, tankönyv a IX. Osztályok számára, E.D.P., Bucureşti, minden kiadás 1991-1998 között.

Dumitru Almaş, Ion Nicoară, Alexandru Vianu: Egyetemes történelem. Újkor és jelenkor, tankönyv a VI. Osztályok számára, E.D.P., Bucureşti, minden kiadás 1991-1998 között.

Eliza Bichman, Vasilica Neagu, Lucia Georgian, Constantin Nuţu: Egyetemes történelem. Ókor és középkor, tankönyv az V. Osztályok számára, E.D.P., Bucureşti, minden kiadás 1991-1996 között.

Dumitru Almaş: A románok történelme, tankönyv a IV. Osztályok számára, E.D.P., Bucureşti, 1996, 1997 kiadások.

Polgári műveltség

Dorina Chiriţescu, Maria Lăcătuş, Gabriela Zăinescu: Polgári műveltség, tankönyv a VIII. Osztályok számára, E.D.P., Bucureşti,1996, 1997, 1998 kiadások.

Cristina Ştefan, Elena Nedelcu, Mihai Nedelcu: Polgári műveltség, tankönyv a VII. Osztályok számára, E.D.P., Bucureşti, 1995, 1996, 1997, 1998 kiadások« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro