ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Fehér Andrea
Fehér Andrea

Erdélyi Múzeum-Egyesület
Cím:
Napoca utca, 2-4 szám,
Kolozsvár 400009,
Románia
Tel: 40-0264-595176
E-mail: email írás

Születési hely: Szilágysomlyó
Születési idő: 1981. augusztus 01.
Foglalkozás: Tudományos kutató
Beosztás: Tudományos kutató
Otthoni cím: Kolozsvár
E-mail: email írás
Kutatási téma: erdélyi emlékirat-irodalom, gyermek- és nőtörténet, 18. század
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: A történelemtudományok doktora

Publikációk:  
SZAKKÖNYV:

1. Sensibilitate și identitate în izvoarele narative maghiare din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2012.

TANULMÁNYOK, CIKKEK:

1. Lakodalmak a Székely családban. Adalékok a 18. századi erdélyi házassági szokásokról. Erdélyi Múzeum 2017/1. 118–129.
2. Fürdőkultúra a 18. századi erdélyi emlékiratokban = Fürdőélet Erdélyben (Erdélyi Évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve I.). Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2016. 67–80.
3. În camera de naștere. Magazin Istoric. Iulie 2016. 47–50.
4. Women, Crime and the Secular Court in Eighteenth Century Cluj. Journal of Education, Culture and Society. 2015/2. 33–42.
5. Spațiul privat dincolo de normele obișnuite ale vieții de familie. Adulter, pruncucidere și vrăjitorie în Clujul secolului al XVIII-lea = Provocări și răspunsuri. Eds. Nicolae Bocșan, Ioana Bican, Alexander Baumgarten. Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015. 106–113.
6. Women and the Death Penalty in 18th Century Cluj = Globalisation, Intercultural Dialogue and National Identity. Studies and Articles. Section History and Cultural Mentalities. Ed. Iulian Boldea. 2. Köt. Alba-Iulia, Arhipeleag XXI Press., 2015. 728–739.
7. Inimi de mamă. Infanticide în Clujul secolului al XVIII-lea. Magazin Istoric. Aprilie 2015. 52–56.
8. Investigating Infanticide in 18th Century Cluj. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Historia. Vol. 59, nr. 2, December 2014. 52–65.
9. „Az ki asszony lévén férfiú habitusban öltözött s úgy élt”. Társadalmi szerepcsere a 18. századi Kolozsváron: Ungvári András pere. URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv IX. 2014. 89–104.
10. Crossing Gender Boundaries. A Case of Female Sodomy from 1712. = Entangled Identities. Regionalism, Society, Ethnicity, Confession and Gender in Transylvania (18th–19th Century) Ed. Sorin Mitu. Gatineau–Quebec, Symphologic Publishing & Argonaut, 2014. 179–202.
11. Family life in 18th Century Transylvania. Case study: the Halmágyi family. Acta Musei Napocensis. Historica. 50/II. 2013. 154–165.
12. The Political Message of the Electoral Speeches Published in the Hungarian Press of Cluj (1869-1910) Transylvanian Review 2013/4. 32–45.
13. Székely László Önéletírása. Erdélyi Múeum 2013/3. 65–75.
14. Crossing gender boundaries. The trial of Andrew Ungvári (1712) Studia Universitatis. Vol. 57. Special Issue. December 2012. 1–20
15. The Lord my God Has Given My Wife a Child. Childbirth in 18th-Century Transylvania. Transylvanian Review. Vol. Supplement No.2, 2012. 221–235
16. When the time is coming...Childbirth in 18th century Transylvania. Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Historia. Vol. 56, No.1, June 2011. 135–148
17. Bolile copilăriei. Mentalități și atitudini în Transilvania secolului al XVIII-lea. Caiete de Antropologie Istorică. Revistă semestrială publicată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. IX, Nr. 2 (17). Iulie –Decembrie 2010. 7–23.
18. „Metamorphosis Transylvaniae” – emlékezet, dialógus, írás. Cserei Mihály Apor Péter műveihez fűzött pótlékai és megjegyzései. Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Cultura. Civilizatie Romana si Europeana”. Cluj- Napoca, PUC, 2008. 121–132.
19. Történeti és én- reprezentáció Vargyasi Daniel István Életének leírásában = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Szerk. Balázs Mihály-Gábor Csilla. Kolozsvár, Kolozsvári Egyetemi Műhely Kiadó, 2007. 279–287.
20. Maurice Halbwachs şi socio-constructivismul. Rolul memoriei colective în construcţia trecutului. Anuarul Şcolii Doctorale. „Istorie. Cultură. Civilizaţie”. Cluj- Napoca, PUC, 2006. 233–241
21. Reprezentarea trecutului. Probleme epistemologice la teoreticienii postmoderni. Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Cultura. Civilizatie”. Cluj- Napoca, PUC, 2005. 291–297.


KÖNYVISMERTETŐK:

1. Szövegbe zárt normaszegők Jörg Rogge (ed.), Recounting Deviance. Forms and Practices of Presenting Divergent Behaviour in the late Middle Ages and Early Modern Period. [transcript], Bielefeld 2016. (Mainz Historical Cultural Sciences, vol. 34). Erdélyi Múzeum 2017/1. 186–188.
2. Lehetséges és lehetetlen a román hétköznapokban Constanța Vintilă-Ghițulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească. 1750-1860. (Humanitas, București, 2015) Erdélyi Múzeum 2016/1. 140–143.
3. Új évkönyv, generációk, korszakok, diszciplínák párbeszédéről. Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila. Korunk, 2014/December. 115–121.
4. Sigunður Gylfi Magnússon, István M. Szijártó, What is Microhistory? Theory and Practice (London – New York, Routledge, 2013). Acta Musei Napocensis. Historica. 50/II. 2013.
5. Magánügy?! Péter Katalin, Magánélet a régi Magyarországon (MTA BTK Törttud. Int., Budapest, 2012) Erdélyi Múzeum 2013/3. 168–171.
6. A történeti elbeszélés lehetőségeiről. Carlo Ginzburg Threads and Traces. True False Fictive (California Press, Berkley, 2012) Erdélyi Múzeum 2013/3. 164–168.
7. The losable past. Experience as memory and history. Gyáni Gábor, Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem (Nyitott Könyvműhely, 2010) Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Historia. Vol. 56, No.1, June 2011. 162–165.
8. Imagine și portret. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó [szerk.], Portré és Imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban, L’Harmattan, 2008 Caiete de Antropologie Istorică. Revistă semestrială publicată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Anul IX, Nr. 2 (17). Iulie –Decembrie 2010. 164–170.
9. G. Etényi Nóra, Hadszintér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Caiete de Antropologie Istorică. Revistă semestrială publicată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Anul V, Nr. 1-2 (8-9). Ianuarie-Decembrie 2006. 134–136.
10. Gyáni Gábor, Posztmodern kánon. Colloquia. Journal of Central European History. Volume XII, no. 1-2, 2005. 282–283.
11. Hermann Gusztáv Mihály, Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig. Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” Historia. Special Issue: Perenialism, Modernism, Ethno-simbolism: The Romanian Case. Vol 50, nr.1, June 2005. 156–158.
12. Tamás Gáspár Milkós, Idola tribus. Esenţa morală a sentimentului naţional. Studia Universitatis „Babeş-Bolyai” Historia. Special Issue: Perenialism, Modernism, Ethno-simbolism: The Romanian Case. Vol 50, nr.1, June 2005. 158–160.


FORDÍTÁSOK:

1.Horváth Péter – Hámori Péter: Istorie 6. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008.
2.Csepela Jánosné: Istorie 6. Culegere de teste. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008.« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro