ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Bartók Katalin
Bartók Katalin

BBTE
Botanika Tanszék
Cím:
Gh. Bilascu utca, 42 szám,
Kolozsvár 3400,
Románia
Tel: 40-264-592152

Születési hely: Kolozsvár
Születési idő: 1942. július 22.
Foglalkozás: egyetemi oktató
Beosztás: Előadótanár (docens)
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: lichenológia, ökológia, növénytársulástan
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: A biológiai tudományok doktora

Publikációk:  
LISTA DE LUCRARI


I. Publicate:

1. Coldea, Gh., Plamada, E., Bartók K., Contributii la studiul clasei Scheuchzerio-Caricetea Fuscae Hardh. 36 din Romania. Contrib. bot. 1977, 69-78.
2. Bartók, K., Tâmpeanu, I., Contributii la cunoasterea influentei diferitelor sisteme de îngrasare asupra materiilor organice si a recoltelor la cernoziomul levigat vertic din Statiunea Experimentala Turda. Lucrarile Conf. Nat. Stiinta Solului, Craiova, 16, C, 1977, 526-535.
3. Bartók, K., Eleonora, Trif, Les complexes chelatiques du l`acide humique-cuivre bivalent etudies par la methode RPE. Travaux. Mus. Hist. Nat. "Gr. Antipa", l978, 19, 35-38.
4. Bartók, K., Eleonora, Trif, The utilization of RPE on the study of the cheletic complexes of the humic acid. Lucrarile XIII Simpoz. Nat. de Biofizica, Cluj -Napoca, l978, 69.
5. Bartók, K., Codoreanu, V., Contributii la cunoasterea florei si vegetatiei lichenologice din Mtii Vladeasa. Contrib. bot., 1979, 37-45.
6. Bartók, K., Weisner, P., Note preliminaire sur la faune des Arthropodes les lichens. Travaux. Mus. Hist. Nat. "Gr. Antipa", 22, l98O, 281-283.
7. Bartók, K., L`influence du contenu du sol en humus naturel et en acide humique sur l`absorbtion de cuivre. Travaux. Mus. Hist. Nat. "Gr. Antipa", 22, 1980, 93-97.
8. Bartók, K., Influenta poluarii atmosferice asupra florei lichenologice din zona industriala a Zlatnei. Contrib. bot., 198O, 195-199.
9. Bartók, K., Eleonora, Trif, Punerea în evidenta a formarii complecsilor chelatici între substantele humice si microelemente. Lucrarile Conf. Nat. Stiinta Solului Brasov , 19, B, 1981, 37-43.
10. Bartók, K., Flora si vegetatia lichenologica a fagetelor din Muntii Bihorului. Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget., 33, 1, 1981, 37-43.
11. Bartók, K., Influence of some fertilization systems on the principal elements in soil at the Agricultural Exp. Station Turda. Fifth. Symp. Soil Biology Iasi, 1981, 171-176.
12. Bartók, K., Raspândirea speciei Senecio carpaticus. Herb. în Carpatii Românesti. Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget. 34, 1, 1982, 10-15.
13. Bartók, K., Acumularea plumbului si manganului în lichenii din împrejurimile Zlatnei. Contrib. bot. 1982, 1O1-1O3.
14. Bartók, K., Flora si vegetatia lichenologica a padurilor de amestec din Muntii Bihorului. Studii si Cer. Biol. ser. Biol. Veget. 34, 2, 1982, 10l-106.
15. Bartók, K., Rolul îngrasarii organo-minerale în mentinerea fertilitatii unui sol podzolic pseudogleic. Agricultura, alimentatie, ambianta. Cluj-Napoca, 1982, 27-27.
16. Bartók, K., Raspândirea speciei Senecio glaberrimus (Roch. )Simk. în Carpatii Românesti. Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget. 1983, 35, 1, 12-17.
17. Bartók, K., Lichenii bioindicatori ai poluarii atmosferice în zone industrializate. Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget., l983, 35, 2, 138-144.
18. Bartók, K., Compozitia lichenologica a cenozelor din Masivul Vladeasa (Bazinul Draganului si Iadului). Nymphaea, Folia naturae Bihariae. 1982-1984, 10, 207-216.
19. Bartók, K., Raspândirea speciei Senecio carniolicus Willd. În Carpatii Românesti. Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget., l984, 36, 1, 24-28.
20. Bartók, K., Biomasa lichenilor epifiti din as. Piceetum montanae austro-carpaticum din Muntii Bihorului. Contrib. bot., 1984, 29-32.
21. Bartók, K., Structura and biomass of epihytic lichen lichen communities of upper limit spruce fir forest in Retezat Mountains. Recherches ecologiques dans la Parc National Retezat, Cluj-Napoca, 1984, 151-158.
22. Bartók, K., Estimari cantitative asupra lichenilor din molidisurile Muntilor Bihor (as. Piceetum montanae oxalidosum). Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget., 1985, 37, 1, 9-13.
23. Bartók, K., Continutul în elemente biogene a câtorva specii de licheni din Muntii Retezat. Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget., 1985, 47, 2, 137-141.
24. Bartók, K., Cartarea poluarii atmosferice pe baza sensibilitatii lichenilor. Contrib. bot., 1985, 51-57.
25. Bartók, K., Lichenii si poluarea chimica. Impactul chimie-societate. Simpoz. organizat de Acad. RSR. Filiala Iasi, sub redactia Martian Cotrau, 1985, 69-73.
26. Bartók, K., Cercetari asupra florei si vegetatiei lichenologice a unor quercete din Transilvania. Contrib. bot., 1986, 41-45.
27. Bartók, K., Biomasa comunitatilor de licheni specifice molidisurilor montane din Parcul National Retezat. Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget., 1987, 39, 1, 40-45.
28. Bartók, K., Soran, V., Lichen biomass of dwarf pine shrubberies in the Retezat National Park. Rev. Roum. Biol. Biol. Veget., 1987, 32, 2, 91-96.
29. Coldea, Gh., Täuber, Fr., Adriana, Pop, Katalin, Bartók, Munteanu D., Cercetari biocenologice în ecosistemele forestiere din dealurile Salajului. Acta Mus. Porolensis. Muz. Ins. Arta Zalau, 1987, 11, 479-492.
30. Bartók, K., Cercetari lichenologice în unele fagete din nordul Transilvaniei. Contrib. bot., 1987, 55-61.
31. Bartók, K., Heavy metal distribution in several lichen species in a polluted area. Rev. Roum. Biol. Biol. Veget., 1988, 33, 2, 127-134.
32. Bartók, K., Raspândirea genului Diploschistes Norm. în România. Studii si Cerc. Biol. ser. Biol. Veget., 1988, 4O, 2, 91-98.
33. Bartók, K., Recherches lichenologiques dans quelques forêts de melange (hêtres et resineueses) de la Transilvanie. Contrib. bot, 1988, 189-197.
34. Bartók, K., Reflecta oare licheniii stabilitatea si viabilitatea padurilor? Revista padurilor, 1989, 104, 2, 69-72.
35. Bartók, K., Reserches lichenologiques dans quelques forêts d`epicea de la Transylvaniae (Romanie). Contrib. bot., 1989, 111-117.
36. Bartok,K., Comunitati de licheni din ecosistemele montane ale Retezatului Calcaros. Studii si Cerc. Biol.ser.Biol. Veget, 1989,111-117
37. Bartok,K., Ildiko Mocsy, Study upon lichen radioactivity.Rev.Roum.Biol.Biol.Veget, 1990, 35,1, 61-65
38. Bartok,K., Comunitati de licheni din Muntele Cozia. Studii si Cerc.Biol.Veget, 1990,42,1,25-29
39. Bartok,K., Osvath,T., Influence of pollutants emanated from the Dej Cellulose Manufactures, over lichens,Contrib. bot.,1990, 67-73
40. Bartok, K., Bercea,V., Efectul poluantilor din zona industriala a Dejului asupra continutului de pigmenti asimilatori al speciilor de licheni Physcia aipolia si Xanthoria parietina. Studii si Cerc.Bio. ser. Biol.Veget, 1991,43,1-2,63-71.
41. Bartók, K., Zuzmókutatások Romániában, erdélyi vonatkozásokkal. Botanikai Közlemények, Szeged, 1991, 78, 47-53.
42. Bartók, K., Items of lichenological interest in Romania. British Lichen Society Bulletin, l99l, 68, 14-16.
43. Bartók, K., Lichenological problems in Romania. Bryonora, 1992, 9, 5.
44. Bartók, K., European lichen mapping project in Romania. Bryonora, 1992, 7-8.
45. Bartók, K., Aplicarea Cercetarilor lichenologice în monitoringul poluarii. Ocrotirea naturii si a mediului înconjurator, 1992, 36, 1, 41-46.
46. Bartók, K., Anna Nicoara, V. Bercea, T. Osváth, Biological respon -ses in the lichen Xanthoria parietina transplanted in biomonitoring stations. Rev. Roum. Biol. Biol. Veget. 1992, 37, 2, 135-143.
47. Stefanescu , Gr.,Micluta, A., Bartók, K., Zonarea intensitatii poluarii atmosferice in bazinul industrial Baia Mare cu ajutorul lichenilor. Bul. St. Baia Mare,1992,ser.B,9,Fasc. Fizica-Chimie-Biologie,195-205
48. Stefanescu, Gr., Micluta A., Bartók, K., Utilizrea bioindicatorilor in zonarea intensitatii poluarii atmosferice in bazinul industrial Baia Mare si posibilitati de aplicare in educatia ecologica a elevilor.Simpozion “Protectia mediului-protectia omului” Baia Mare, 1993, 98-102
49. Mócsy, Ildikó, Bartók, K., A 137Cs biológiai felezési ideje zuzmókban. Izotóptehnika, Diagnosztika, 1993, 36, 2, 47-49.
50. Tamas, M., Bartók, K., Identificarea cromatografica a acizilor lichenici din specii indigene de licheni. Studii si Cerc. Biol. Veget., 45, 2, 219-223, 1993.
51. Bartók, K., Studiul florei de licheni din sud-estul M- ilor Zarandului. Studia Univ. "V. Goldi " Arad, 4, 102-109, 1994.
52. Bartók, K., The family Stictaceae in Romania. Contributii Bot. 47-57, 1992-1994.
53. Bartók, K., Mócsy, I., Bólyos, A., Zuzmók - a rádioaktivitás szintjének mèröi. Kárpát-Medencei Környezetvédelmi Konferencia '93 Debrecen. Elöadások. Kiadja a Tiszántuli Környezetvédelmi Koordinácios Bizottság, 1994, 1-9.
54. Bartók, K., Raspândirea familiei Pannariaceae în România. Studii Cercet. Biologice ser. Biol. Veget. 46, 2, 121-130, 1994.
55. Bartók, K., I. Pop, Nicoara A., Trace element monitoring by using lichens. Proceedings of 7-th International Symposium New perspectives in the research of hardly known trace elements. Edit. I. Pais, 1996, 301-306.
56. Bartók, K., I. Mócsy, A. Bolyós, Z. Dezsö, Biomonitoringul pasiv cu plante inferioare, al radioactivitatii din M-tii Vrancei. Analele Univ. Oradea, Fasc. Biol, 1996, 118-128
57. Bartók, K., Lichens of Danube Delta Biosphere Reserve, Romania. Proceedings Research, Conservation, Management, Aggtelek, Hungary, 1996, I, 283-295
58. Bartók, K., Die Flechten und ihre Rolle in den Fichtenwäldern Siebenbürgens. Beiträge zur naturwissenschaftlichen Erforschung Siebenbürgens. Staphia, 1996, 45, 19-31.
59. Mócsy, I., Dezsö, Z., Bolyós, A., Bartók, K., Bodor, K., Lichens, bioindicators of radioactive contamination resulting from the Chernobyl nuclear reactor accident. Third International Symposium and Exhibition and Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 10+13 IX, 1996, Warsaw, Symposium Proceedings, 696-698.
60. Williamson, B., Purvis, O. W., Bartók, K., Har, N., Manolache, E., John, D., Stanley, C., Vlad, N., Chronic pollution from mineral processing in the town of Zlatna, Apuseni Mountains (Romania). Studia Univ. Babes-Bolyai, Geologia, 1996, 31, 1, 87-93
61. Bartók, K., Dezsö, Z., Bolyós, A., Lichenii si muschii-bioindicatori ai radioactivitatii mediului in Carpatii Orientali. Studii si Cerc. (St. Naturii) Bistrita, 3, 1997, 273-281
62. Bartók, K., Mapping of Peltigera species in Romania. Sauteria, 1998, 9, 13-24
63. Bartók, K., Mócsy, I., Dezsö, Z., Bolyós, A., Studies on 137Cs content of lichens in mountain regions of Romania . Sauteria, 1998, 9, 249-256
64. Stefanescu, Gr., Bartók, K., Criterii lichenologice in cartatrea intensitatii poluarii atmosferice in centre urbane si bazine industriale. Bul.St. Baia Mare,1998, ser.B,8,Fasc. Chimie-Biologie, 127-132
65. Stefanescu, Gr., Bartók, K., Noi date privind cartarea lichenologica a intensitatii poluarii atmosferice din bazinul industrial Baia Mare. Bul.St. Baia Mare, ser.B,13, Fasc.Chimie-Biologie, 133-137
66. Bartók, K., Pesticide usage and epiphytic lichen diversity in Romanian orchards. Lichenologist, 1999, 31, 1, 21-25
67. Brown, D. H., Bartók, K., Chereji, I., Nicoara, A., Simihaian, M., Cellular location of 137Cs in lichens from Romania. 8th International Trace Element Symposium 1998. New perspectives in the research of hardly known trace elements and the importance of the interdisciplinary cooperation. Edit. Prof. Dr. Istvan Pais, University of Horticulture and Food Sciences, Budapest, 1999, 33-40
68. Bartók, K., Studiul genurilor Solorina si Solorinella (Licheni) în România. Studii si Cercetari , St. Naturale, Bistrita, 1998,4,123-133
69. Crisan, Fl., Bartók, K., Familia Gyalectaceae Zahlbr. în România. Genurile Petractis si Dimerella. Studii si Cercetari, St. Naturale, Bistrita, 1998,4,133-141
70. Bartók, K., Die Flechtenfamilie Nephromataceae (Lichenes) in Rumanien. Naturwisswnschaftliche Forschungen uber Siebenburger VI, 2000, 123-135
71. Purvis, O. W., Williamson, B., Bartók, K., Zoltani, N., Bioaccumulation of lead by lichen Acarospora smaragdula sens. lat. from smelter emission in the town of Zlatna, Romania. New Phytologist, 2000,147,591-599
72. Bartók, K., Crisan Fl., Coroi A.-M., Genul Collema Wigg. In Romania. Studii si Cercetari, St. Naturale, Bistrita, 1999,5, 77-96
73. Rusu, A.-M., Bartók, K., Har, N., Dubbin, B., Purvis ,O.W., Williamson, B., Barta Cs., Vizitiu A., Monitorizarea multielementara a solului in zona industriala Zlatna. Studii si Cercetari, St Naturale, Bistrita, 1999, 5, 117-122
74. Bartók, K., Rusu, A-M, Purvis, O.W., Long term biomonitoring of pollutant elements employing lichen species in Transilvania, Romania. 9-th International Trace Element Symposium “New perspectives in the research of hardly know trace elements and the importance of the interdisciplinary cooperation”, Budapest, 2001, 60-70
75. Bartók, K., Crisan,F., Coroi A-M., The lichen order Caliciales in Romania. Contributii botanice, XXXVI, 2001, 25-40
76. Rusu, A-M., Dubbin,B., Har, N., Bartók, K., Purvis, O.W., Williamson, B., Heavy metal soil content as an indicator of pollution. Studia Univ. Babes-Bolyai, Geologia,XLV,1, 2000, 105-113
77. Rusu, A-M., Bartók, K.,., Din,V., Purvis,W.O., Dubbin,B., Trace element measurement by ICP-AES for routine multi-element analysis of lichen and soil samples for environmemtal pollution studies. Studia Univ.Babes-Bolyai, Chemia ,XLV,1-2, 2000, 251-259
78. Rusu, A-M. Bartók, K., Purvis,O.W., Dubbin,B., Pilot assessment of contaminant elements in soils and cryptogam plants from emissions from an ore processing plant, Zlatna regions, Romania. Studia Univ. Babes-Bolyai, Chemia, XLV, 1-2, 2000 , 241-250
79. Rusu A-M Bartok Katalin, Purvis,O.W., Dubbin,B., Bioindicarea cu ajutorul lichenilor a gradului de poluare in Zona industriala Zlatna.. Studii si cercetari biologie, 6. Bistrita, 2001, 45-49
80. Bartók, K., Crisan Fl., Familia Placynthiaceae în România. Studii si Cercetari , St. Naturale, Bistrita, 2001,6, 49-61
81. Crisan, Fl., Bartók, K., Familia Gyalectaceae Zahlbr. în România. Genul Gyalecta. Studii si Cercetari , St. Naturale, Bistrita, 2001, 61-71
82. Barta Cs. Bartok Katalin , Rusu A-M, Bioindikátor növények felhasználása a levego szennyezettségének tanulmányozására Zalatnán és Környékén. Múzeumi Füzetek, Új sorozat 10, 2001, 100-111« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro