ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Orbán Gyöngyike Enikő
Orbán Gyöngyike Enikő

BBTE
Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék
Cím:
Horea utca, 31 szám,
Kolozsvár 3400,
Románia
Tel: 40-264-

Születési hely: Zsibó
Születési idő: 1955. január 17.
Foglalkozás: egyetemi oktató
Beosztás: Előadótanár (docens)
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma:
Tudományterület: Irodalomtudomány
Tudományág: irodalomelmélet
Tudományos cím: Az irodalomtudomány doktora

Publikációk:  
1. Szakkönyv
a.
1. Megértő irodalomoktatás. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, 1998.
2. Ígéret kertje. A dialógus poétikája felé. Pro Philosophia - Polis, Kolozsvár, 1999.
3. Háttérelemzések. Esszék a korszerű irodalomoktatás köréből. KOMP-PRESS Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2000.
b. -

2. Önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár:
a. Esztétikai olvasókönyv a szép aktualitása kérdéséhez. Polis Kiadó, Cluj, 1999.
b. -

3. Szaktanulmány
a.
Magyarországon
1. Írás és olvasás. In: Nouvelles Tendences en littérature comparée II. Új tendenciák a komparatisztikában. II. Actes du Colloque International. Szeged, 28-29-30 septembre 1995. Szeged-Amiens, 1996.
2. A Megértő irodalomolvasás: tankönyv tolmács-szerepben. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 1997. június, Budapest
3. Itt báró Wesselényi Miklós beszél - A zsibóiaknak, szeretettel. In: Takács Péter (szerk.): Előadások és tanulmányok Wesselényi Miklósról. Debrecen, 1997.
4. A Megértő irodalomolvasás: a dialóguselvű műértés szolgálatában. Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ, (Budapest). Innovációs kiadványok 4. 1999.
5. Megértő irodalomolvasás (Citirea comprehensivă a literaturii) In: Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. A Magyar Olvasástársaság, a Sárospataki Városi Könyvtár és a MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezete Konferenciája. Sárospatak 1999. május 28-30.
6. A dialógus poétikája az irodalomértés új gyakorlatában. In: Könyv és Nevelés. III. évf. 2001/3. szám

Belföldön
1. Az érték fogalma az általános iskolai irodalomtanításban. Korunk 3., 1982.
2. Mi a művészet? Igaz Szó 10., 1988.
3. A művészi visszatükrözés. Igaz Szó 11., 1988.
4. „Költő, hazudj, de rajt’ ne fogjanak”. Igaz Szó 12., 1988.
5. A művészet jelszerűsége. Igaz Szó 1., 1989.
6. Hogyan beszél a költő? Igaz Szó 2., 1989.
7. A művészi többletjelentés forrásai. Igaz Szó 3., 1989.
8. Vers és költészet. Igaz Szó 4., 1989.
9. A véges végtelen. Igaz Szó 5., 1989.
10. Értékek világa. I-II-III. Igaz Szó 7-8-9., 1989.
11. Az olvasó I-II. Igaz Szó 10., 12., 1989.
12. Illusztráció a Poétikához. Látó 6., 1990.
13. A pedagógia hermeneutikai bírálata. Korunk 9., 1990.
14. A hermeneutikai horizont általános érvénye a pedagógiai szituációban. NYIT-Lapok 1., 1991.
15. Az utópia dicsérete. NYIT-Lapok 2., 1991.
16. A hermeneutikai szempontú műelemzés. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. 1., 1992.
17. Az irodalomtanítás hermeneutikai horizontja. Korunk 8., 1992.
18. Három kérdés az irodalomtanítás korszerűsítésének lehetőségeiről. In: Szemtől szembe. A magyartanárok szakmai táborának anyaga.- Székelykeresztúr, 1993. január 4-8., Csíkszereda, 1993.
19. Az irodalmi műalkotás létmódjának hermeneutikai felfogásához. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények., 2. 1994.
20. Olvasatok játéka az intertextuális térben. Korunk. 9., 1995.
21. Gross Arnold rézkarcai. Művelődés. 1., 1996.
22. A hermeneutikai szemlélet háromszoros „igen”-je és ennek érvényesítése az irodalomtanításban. NYIT-Lapok. 10-11., 1995-1996.
23. Tankönyv – tolmács-szerepben. Korunk. 9. 1996.
24. Hermeneutical Pedagogy. In: Philobiblon, Volume III. Numbers 1-2. January-December 1998.
25. Talált tárgy a befogadás köztes beszédhelyzetében. Erdélyi Múzeum 1-2., 1999.
26. Új hermeneutika. Korunk, 2000. 12.
27. Hermeneutika és retorika - a dialóguselvű olvasás szolgálatában. In: Dialógus és retorika. A III. Hermész táborban elhangzott előadások (Torockó, 1999. augusztus 25-27.) Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, Kolozsvár, 2001.
28. A dialóguselvű olvasás tapasztalatáról. In: Kellék. 18-19-20. 2001.
b.
29. A magyar irodalom tanításának új tanterve elé. A Hét 18-22., 1993. (társszerző: Tulit Ilona)
30. Javaslat a felvételi vizsgarendszer módosításához. A Hét. 19-20., 1994. (társszerzők: Berszán István, Gábor Csilla)

4. Cikk
a.
1. Felvételi tájékoztató. Helikon. 2., 1995.
2. Az irodalomról való tudás. Helikon. 3., 1995.
3. A műértés képessége. Helikon. 7., 1995.
4. A teszt-feladatok megfogalmazásának szempontjairól. Helikon. 11., 1995.
5. A szóbeli és az írásbeli kifejezőképesség kultúrája. Helikon. 13., 1995.
6. Mi az oka, hogy Romániában az oktatói mesterség lábra nem tud kapni? Szabadság, 1996. nov.6.
7. Levél Muzsi Anikó magyartanárnak... Romániai Magyar Szó, 1997. febr. 19.
8. Ilyen tudásra van nekünk szükségünk? Romániai Magyar Szó, 1997. márc. 12.
9. Tankönyv a teremtő embernek. Szabadság, 1998. július 4.
10. Megszólít(tat)ásban. Szabadság, 1999. január 4.
b. -


5. Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
a.
1. Megértő irodalomolvasás I. Calibra Kiadó, Budapest, 1997.
2. Megértő irodalomolvasás I. Szöveggyűjtemény. Calibra Kiadó, Budapest, 1997.
3. Megértő irodalomolvasás. Alternatív tankönyv a líceumok IX. osztálya számára. T3 Info Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1997.
4. Megértő irodalomolvasás. Alternatív tankönyv a líceumok X. osztálya számára. Poli Print Könyvkiadó, Kolozsvár, 1998.
5. Magyar irodalom. Alternatív tankönyv a IX. osztály számára. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2000.
6. Magyar irodalom. Alternatív tankönyv a X. osztály számára. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2000.
7. Irodalomtörténeti olvasókönyv. Alternatív tankönyv a XI. osztály számára. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2001.
b.
8. Olvass, gondolkozz, értelmezz! Felkészítő érettségizőknek és felvételizőknek magyar irodalomból. (társszerzők: Berszán István, Gábor Csilla). Stúdium Könyvkiadó, Cluj, 1997.


6. Szabadalom, vagy más értékelhető alkotás
a. szerkesztői tevékenység:
1. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Központi Könyvtára Philobiblon c. folyóiratának tudományos munkatársa vagyok.
2. Szerkesztettem az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatban a 233. szám alatt megjelent Dialógus és retorika című kötetet.
b.
3. Jámbor szándék. Pályamű a magyar filológiai tanszék által meghirdetett tantervpályázatra. Sepsiszentgyörgy, 1992. (társszerző: Tulit Ilona)


« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro