ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Pál Judit
Pál Judit

BBTE
Újkor Története Tanszék
Cím:
Napoca utca,
Kolozsvár 400009,
Románia

Születési hely: Sepsiszentgyörgy
Születési idő: 1961. december 21.
Foglalkozás: egyetemi oktató
Beosztás: Előadótanár (docens)
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: Erdély urbanizációja a XIX. Században
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: A történelemtudományok doktora

Publikációk:  
Könyv:
Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea. Cluj-Napoca, 1999, Presa Universitară Clujeană. 489.
Erdélyi várostörténeti tanulmányok, szerk. Pál Judit, Fleisz János, Csíkszereda, Pro-Print, 2001.

Tanulmányok:
Egy (rög)eszme genézise. Korunk. 1993/10. 80-88.
Comerţul, factor de conflict interetnic într-un târg din secolul al XVIII-lea (Gheorgheni). Analele Brăilei, vol. I, Brăila, 1993. 287-300.
O legendă a istoriei: problema originii hunice a secuilor. In: Studii de Istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană, coord.: Sorin Mitu, Florin Gogâltan, ed. Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat. Cluj, 1994. 97-103.
Die Herkunft der Szekler in der Geschichtsschreibung (bis 1848). Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Bd. 37, 1994/2. 19-32.
Die Herkunft der Szekler in der Geschichtsschreibung (II). Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Bd. 38, 1995/1-2. 111-122.
Rolul drumurilor în viaţa târgului Breţcu în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Historia Urbana. III (1995) 1-2. sz. 119-123.
Importanţa factorului demografic în procesul de urbanizare în scaunele secuieşti. In Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. II. 1995. 37-58.
Az erdélyi örmények és beilleszkedésük a magyar társadalomba. Limes, 1996/3. 45-51. (Ugyanaz kötetben is megjelent: Kötődések Erdélyhez, szerk. L. Balogh Béni, Tatabánya, 1999. 64-73.)
Írástudás a Székelyföldön a XVIII. században. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, kiad.: Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 1996. 421-433.
Örmények a Székelyföldön a 19. század közepéig. Acta 1995, Sepsiszentgyörgy 1996. 161-172.
Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti. In: Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, red. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, ed. Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Muzeul Ţării Crişurilor, Univeristatea din Oradea, Universitatea Babeş-Bolyai, Seria Istorie, XI, Oradea-Cluj, 1995-1996. 224-228.
Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéig. In: Tradiciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektívák, szerk. Lipták Dorottya, Ring Éva, (Gazdaság és társadalomtörténeti füzetek IV), Budapest, 1996. 35-50.
Cunoştinţă de carte şi învăţământ în scaunele secuieşti în secolul al XVIII-lea. In Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XXXV. köt., 1996. 78-88.
Az 1863-63-es választások a székelyföldi városokban. Acta, Sepsiszentgyörgy, 1996. 241-246.
Imaginea celuilalt şi imaginea de sine la un grup etnic din Transilvania, armenii. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, tom III, 1996. 91-96.
Organizarea regimentelor de graniţă şi societatea târgurilor secuieşti. Historia Urbana, IV (1996) 1-2. sz. 143-152.
Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és szerkezete a 18. században. Erdélyi Múzeum, LIX (1997) 1-2. sz. 104-120.
Urbanism, sistematizare, servicii comunale în oraşele secuieşti, înainte de primul război mondial. ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI). I. Sepsiszentgyörgy, 1998. 255-272.
A székelyföldi vasutak kezdetei és jelentőségük. ACTA-1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta XXI). I. Sepsiszentgyörgy, 1998. 273-278.
A székelyföldi városok a dualizmus alatt. Limes, 1998/2-3. 101-114.
Das Bild der Armenier in Siebenbürgen. Siebenbürgische Semesterblätter (München), XII. Jg., 1998/1-2. 68-76.
Meşteşugurile în oraşele din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Historia Urbana, VI (1998) nr. 1-2. 85-94.
Mezőgazdaság és földközösség a székely városokban a XVIII. században és a XIX. század első felében. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára, kiad.: Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 1999. 391-408.
A románok háromszéki betelepülésének néhány kérdése (1614-1850). In: A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéről, Szerk. Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály, Csíkszereda, 1999. 25-97.
Armenier im Donau-Karpaten-Raum, im besonderen in Siebenbürgen. In: Minderheiten, Regionalbewusstsein und Zentralismus in Ostmitteleuropa, Hrsg. Heinz-Dietrich Löwe, Günther H. Tontsch, Stefan Troebst, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2000, 121-138.
Trăsăturile specifice ale evoluţiei târgurilor din scaunele secuieşti. Revista istorică, 2000/1-2, 115-121. (Transilvanica, 1999/1. 53-63.)
Várostörténeti kutatások Erdélyben a második világháború után. In: Pál Judit, Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print, 2001. 9-19.
Modernizáció a Székelyföldön a 19. században. Az állam és a helyi autonómiák viszonya. In: Pál Judit, Fleisz János (szerk.): Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Csíkszereda, Pro-Print, 2001. 178-223.
A városi funkciók átalakulása az újkorban a székelyföldi városokban. In: Egyed Ákos, Magyari András (szerk.): A székelység története a 17-19. században. Csíkszereda, 2001. 237-265.
Városfejlődés a Székelyföldön az I. világháború előtt. In Papp Kincses Emese, Kassay János, Kánya József (szerk.): Székelyföld 2000. A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Csíkszereda, 2001. 201-209.

Cikkek:
A Székely Nemzeti Múzeum. Aetas. 1993/3. 212-219.
Szász kutatások a nagyszebeni Társadalomtudományi Kutatóintézetben. Erdélyi Múzeum. LVI (1994). 3-4. sz. 87-91.
Az örmények beilleszkedése, szerepük a Székelyföld magyar társadalmában és gazdasági életében a XIX. század közepéig. In: Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitása régen és ma (a Szamosújváron 1999. november 20-21-én rendezett konferencia anyaga). Szerk. Issekutz Sarolta, (Erdélyi örmény múzeum, 3) Budapest, 2000, 55-73.

Recenziók, könyvismertetések folyóiratokban, újságcikkek, apróbb írások az "Informaţii privind istoria oraşelor" és a "Mitteilungen aus dem Siebenbürgen-Institut" című kiadványokban.


« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro