ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Gálfi Emőke
Gálfi Emőke


Erdélyi Múzeum-Egyesület
Cím:
Napoca utca, 2-4 szám,
Kolozsvár 400009,
Románia
Tel: 40-0264-595176
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Marosvásárhely
Születési idő: 1972. december 09.
Foglalkozás: tudományos kutató
Beosztás: Tudományos kutató
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: kora-újkori forráskiadás
Tudományterület: Történettudomány
Tudományág: újkor
Tudományos cím: PhD

Publikációk:  
Könyv:
Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei (1222-1599), (Bogdándi Zsolttal közösen) Kolozsvár 2006. 611 p.
Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504–1518) Előszóval, mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Gálfi Emőke. Erdélyi Tudományos Füzetek 270. Kolzsvár, 2011.

Tanulmányok, lektorálások:
Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727-1737. Kolozsvár, 2002. (a latin nyelvű szöveg lektorálása)
Az erdélyi káptalani hiteleshely a XVI. század második felében. In: Református Szemle XCVI. évf. 6. sz.
Egy 18. század-közepi kolozsvári természettudományos életmű forrásvidékei. In: Erdélyi Múzeum 2005/1-2. (id. Frivaldszky Jánossal és Szőke Imolával közösen)
The Alba Iulia Chapter of Authentication after Secularization. (Bogdándi Zsolttal közösen) Colloquia. Journal of Central European History. Vol. XIII. No. 1-2., 2006. Cluj
Az aradi káptalan regisztrumtöredéke és regisztrumának előszava. Erdélyi Múzeum LXXII. (2010.). 3–4. sz. 185–196.
Az erdélyi káptalan és hiteleshelyének kapcsolata a XVI. század elején. Fons XVIII. (2011.) 1. sz. 3–24.
Transylvanian Places of Autentication and Ecclesiaistical Intellectuals int he Middle Ages. Transylvanian Review Vol. XXI, Supplement No. 2, 2012. 139–154.
A Barkai család. In: ,,Éltünk mi sokáig ’két hazában’…” Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Speculum Historiae Debreceniense 9. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai) Debrecen, 2012. Sorozatszerkesztő: Papp Klára. Szerk. Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor 147–158.
Szamosközy István, a requisitor. Erdélyi Múzeum LXXIV. (2012.) 3. sz.116–123.


Könyvismertetések
Erdélyi magyar történetírásról. (Erdélyi) magyar történetírók. Korunk, harmadik évfolyam, XXII/5. 2011. május. Erdélyi Múzeum LXXIII. (2011.) 3–4. sz. 204–206.
Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely története I. A kezdetektől 1848-ig. Levéltári Szemle. 2012. 2. sz. 58–60.


« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro