ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Tamásné Szabó Csilla
Tamásné Szabó Csilla


Erdélyi Múzeum-Egyesület
Cím:
Napoca utca, 2-4 szám,
Kolozsvár 400009,
Románia
Tel: 40-0264-595176
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Nyárádszereda
Születési idő: 1968. augusztus 10.
Foglalkozás: tudományos kutató
Beosztás: Tudományos főkutató - II. fokozat
Otthoni cím: Szucság
Kutatási téma: magyar nyelvtörténet
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: A nyelvtudományok doktora

Publikációk:  
PUBLIKÁCIÓS LISTA

Forráskiadások:

1995: Döbrentei–kódex. Bp., Argumentum kiadó - Magyar Nyelvtudományi Társaság. (társszerző: Abaffy Csilla)
2000: Nagyszombati Kódex. Bp., Argumentum kiadó - Magyar Nyelvtudományi Társaság

Önálló munka:

2003: A deverbális igeképzés a XVI-XVIII. században (az Erdélyi magyar szótörténeti tár adatanyaga alapján). Erdélyi Tudományos Füzetek 240. szám, Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár.

Tanulmányok:

1994: Székelyhodos helynevei. NyIrK. 1. szám, 80-82.
1994: Előkészületben a Döbrentei-kódex új kiadása. Erdélyi Múzeum 3-4. füzet, 65-79.
1995: A jobbágytelki népviselet. Néprajzi Látóhatár 3-4. szám, 61-74.
1997: Adalékok az öl mértéknév történetéhez. In.: Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Kolozsvár, Presa Universitară Clujeană kiadó, 395-403.
1999: Megjelenőben a Nagyszombati Kódex új kiadása. Erdélyi Múzeum 3-4. füzet, 244-249.
2000: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár deverbális igeképző-állományának vizsgálatáról. Erdélyi Múzeum 1-2. füzet, 81-86.
2000: Megegyezik-e az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár deverbális igeképzőinek állománya a mai magyar nyelvben használatos igeképzőkével? MNy. 3. szám, 342-345.
2000: A -dogál/-degél/-dögél deverbális igeképző a XVI-XVIII. században. NyIrK 1-2. szám, 117-123.
2001: A (deverbális) igeképzés régi magyar grammatikáinkban. Erdélyi Múzeum 1-2. füzet, 98-102.
2001: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár deverbális igeképzőinek használati köre a különböző nyelvi szinteken. NyIrK 1-2. szám, 63-74.
2002: A deverbális igeképzők produktivitása a XVI-XVIII. században. Erdélyi Múzeum 1-2. füzet, 105-112.
2003: Adatok a remek szó jelentéstörténetéhez. Erdélyi Múzeum 1-2. füzet, 203-206.
2003: A gyakorítás és a mozzanatosság kifejezése. (A cselekvő igék képzői a XVI-XVIII. században). Erdélyi Múzeum 3-4. füzet, 75-87.
2004: Az erdélyi fejedelemség korának jogi nyelve (az Erdélyi magyar szórtörténeti tár adatanyaga alapján). Erdélyi Múzeum 3-4. füzet, 98-106.
2007: Szabó T. Attila születésének 100. évfordulója. In: Félmúlt és közeljövő (szerk. Magay Tamás). Lexikográfiai füzetek 3., Akadémiai Kiadó, Budapest, 11–12.

Konferencia-kiadvány:

1997: Térszínformanevek Székelyhodos helynévanyagában. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. szerk.: B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály. Bp. – Miskolc, a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 209. szám, I-II. Kötet, 462–466.
2003: A konkrét – absztrakt jelentésváltozás a remek szó jelentéstörténetében. In.: Büky László – Forgács Tamás szerk.: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténeti konferencia, Szeged, 167-170.
2006: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár címszavai. A XVI. MANYE Kongresszus kiadványa, Gödöllő, CD-n.
2007: Jogi szakterminológia az Erdélyi Fejedelemség korában In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nyelv, nemzet, identitás III. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai (szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső), Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest, 267–272.

Megjelenőben:

2005: A magyar jogi nyelv az Erdélyi Fejedelemség korában (az Erdélyi magyar szótörténeti tár nyelvi anyagának alapján). A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Magyar és finnugor jelentéstörténeti konferencia, Szeged,

Recenzió:

1995: Thewrewk-kódex. NyIrK. 2. szám, 204-206.
1999: A Kulcsár-kódex. NyIrK. 1-2. szám, 152-153.
2002: Péntek János: A nyelv ritkuló légköre. NyIrK. 1-2. szám, 152-154.
2003: A. Molnár Ferenc – M. Nagy Ilona (szerk.), Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből. Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár Kiadványok 4., Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Debrecen, 2003, 219 lap. NyIrK. 1-2. szám, 159–162.
2005: Gömöry-kódex, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Bp., 2001., 797 l. NyIrK 1-2 szám, 152–154.

Szótárszerkesztői tevékenység:

1997: Erdélyi magyar szótörténeti tár. IX. kötet: m, ny, o kezdőbetűs címszavak.
1999: Erdélyi magyar szótörténeti tár. X. kötet: ö, p kezdőbetűs címszavak.
2002: Erdélyi magyar szótörténeti tár. XI. kötet: r, s kezdőbetűs címszavak.
2005: Erdélyi magyar szótörténeti tár. XII. kötet: sz, t kezdőbetűs címszavak.
2009: Erdélyi magyar szótörténeti tár. XIII. kötet: t, u, ü kezdőbetűs címszavak.

Előkészületben:

2011: Erdélyi magyar szótörténeti tár. XIV. kötet: v, z kezdőbetűs címszavak.

Tudomány-népszerűsítő cikk:

2006: Szabó T. Attila születésének 100. évfordulója, Szabadság, 2006. január 11.
2006: Megjelent az Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. kötete, Brassói Lapok, 2006. február 10. 6/2006 IV. sorozat 17. évfolyam 838. szám.
2006: Szabó T. Attila születésének 100. évfordulója. Korunk. 2006/10. III. évf. 125–129.
2009: Megjelent az Erdélyi magyar szótörténeti tár XIII. kötete. Szabadság, 2009. október 27.
« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro