ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Hegyi Géza
Hegyi Géza


Erdélyi Múzeum-Egyesület
Cím:
Napoca utca, 2-4 szám,
Kolozsvár 400009,
Románia
Tel: 40-0264-595176
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Csíkszereda
Születési idő: 1981. szeptember 28.
Foglalkozás: tudományos kutató
Beosztás: Tudományos kutató
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: a középkori Erdély története (politika-, társadalom-, egyház-, településtörténet), forráskiadás
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: PhD

Publikációk:  
TANULMÁNYOK, KÖNYVEK


2004

• The Tartarcampaign in Transilvania. In: Charta Studiorum. Revista studeţilor de la Istorie. Történész hallgatók diáklapja. Studenten Zeitschrift für Geschichtfor-schung, Cluj Napoca, Nr. 5/2004, 14–24.

2005

• Bálványosvár és a nagypolitika (1456–1463). A Várdai és a losonci Dezsőfi csa-lád küzdelme a bálványosi uradalomért. In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXVII (2005)/ 3–4. 105–130. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

2006

• Kolozsvári plébánosok a középkorban. In: Református Szemle. Kolozsvár, 99 (2006)/ 6. 755–779. / ISSN 0254-4458.

• Radna és a Radna-völgy a középkorban (1241–1469/1475). Birtok- és település-történet. In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXVIII (2006)/ 3–4. 33–54. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709. — Angol nyelvű változata: Rodna and the Rodna Valley in the Middle Ages (1241–1469/1475). History of a Domination and of a Settlement. In: Colloquia. Journal of Central European History. Cluj-Napoca, XIII (2006)/1–2, 22–49. / ISSN 1223-5261, CNCSIS 568.

2007

• Wealth distribution and Pareto’s law in the Hungarian Medieval Society. (Társ-szerzőként dr. NÉDA ZOLTÁN és dr. MARIA A. SANTOS mellett) In: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 380 (2007). 271–277. / ISSN 0378-4371; ISI impakt faktor: 1.430; idézettség.

• Wealth distribution in modern and medieval societies. (Társszerzőként dr. R. COELHO, dr. NÉDA ZOLTÁN, dr. J. RAMASCO és dr. MARIA A. SANTOS mellett) In: The European Physical Journal. Special Topics (EPJ ST), 143 (2007). 81–85. / ISSN 1951-6355 (elektronikus formában: 1951-6401).

• Települések nagyság szerinti statisztikája (fizikus szemmel). (Társszerzőként MÁ¬THÉ GABRIELL mellett) In: Korunk. Kolozsvár, III. Folyam. XVIII/ 10 (2007 október). 32–37. / ISSN 1222-8338, CNCSIS 112.


2008

• Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. III. (1340–1359). (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 47.) Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi HEGYI GÉZA és W. KOVÁCS ANDRÁS közreműködésével JAKÓ ZSIGMOND. Bp. 2008. / ISBN 978-963-631-166-7.

2009

• Hatalomelméletek és megvalósulásuk a középkori egyházban. In: Református Szemle. Kolozsvár, 102 (2009)/2. 222–244. / ISSN 0254-4458.

2010

• Az erdélyi dékánkanonoki tisztség betöltése az Árpád- és az Anjou-korban. In: Középkortörténeti tanulmányok 6. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4–5.) előadásai. Szeged, 2010. 63–73. / ISBN 978-963-306-006-3.

• Tizedszedés a középkori erdélyi egyházmegye Meszesen-túli részein. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza, XLV (2010)/3. 285–297. / ISSN 1219-092X.

• Az erdélyi püspökség a középkorban. Episcopia Transilvaniei în Evul Mediu. (lexikoncikk) In: Romániai Magyar Lexikon = http://lexikon.adatbank.ro/ tematikus/szocikk.php?id=72.

• Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben (I. közlemény). In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXXII (2010)/3–4. 1–32. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

• Codex diplomaticus Transsylvaniae. (Társszerzőként W. KOVÁCS ANDRÁS mellett) In: Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. Bonn, 56 (2010). 405–421.

2012

• The Affiliation of Medieval Sălaj (Szilágy) Region in the Mirror of Social Relations. In: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region and in Transylvania in the 14th–18th Centuries. Transylvanian Review. Kolozsvár, XXI (2012), Supplement no. 2, 67–100. / ISSN 2067-1016. — Magyar nyelvű változata: Magyarország vagy Erdély? A Szilágyság hovatartozása a középkorban a társadalmi kapcsolatok tükrében. In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXXIV (2012)/3. 23–45. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

• A pápai tizedjegyzék tévesen azonosított székelyföldi helynevei. In: Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Szerk. Sófalvi András – Visy Zsolt. Énlaka – Székelyudvarhely, 2012. 97–113. / ISBN 978-606-92494-8-2.

• The Relation of Sălaj with Transylvania in the Middle Ages. In: Transylvania in the Thirteenth to Sixteenth Centuries: Aspect of the Formation and Consolidation of Regional Identity. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. XVI (2012)/2. 59–86. / ISSN 1453-9306. — Magyar nyelvű változata: Magyarország vagy Erdély? A Szilágyság hovatartozása a középkorban a közigazgatási beosztások tükrében és a korabeli köztudat szerint. In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXXV (2013)/4. 6–24. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

• A Szilágyság birtokviszonyai a középkorban. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század). Szerk. Hegyi Géza–W. Kovács András. Kolozsvár, 2012. (Erdélyi Tudományos Füzetek 277.) 45–134. / ISBN 978-606-8178-64-6.

2013

• Marosvásárhely első említése. In: Certamen. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. I. Szerk. Egyed Emese–Pakó László–Weisz Attila. Kolozsvár 2013. 175–190. / ISBN 978-606-8178-78-3.

2014

• A kusalyi Jakcsok birtokosztálya 1425 körül. In: Történelmi Szemle. Budapest, LVI (2014)/3. 383–406. / ISSN 0040-9634.


SZERKESZTÉS


2013

• A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század). Szerk. Hegyi Géza–W. Kovács András. Kolozsvár, 2012. (Erdélyi Tudományos Füzetek 277.) 324 lap + 1 melléklet / ISBN 978-606-8178-64-6.

LEKTORÁLÁSOK


2010

• W. Kovács András: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája. (Erdélyi Tudományos Füzetek 263.) Kolozsvár, 2010, 156 lap. / ISSN 2068-309X, ISBN 978-606-8178-08-0.

2011

• Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke. Előszóval, mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Gálfi Emőke. (Erdélyi Tudományos Füzetek 270.) Kolozsvár, 2011, 89 lap. / ISSN 2068-309X, ISBN 978-606-8178-38-7.


ISMERTETÉSEK


2008

• Úttörő forráskiadvány az erdélyi nemesség és a Mezőség múltjához. A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Kovács András. Kolozsvár 2006. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3.) In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXX (2008)/1–2. 121–124. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

• „Közvéleménykutatás” a reformáció előestéjén. Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és újkor határán. Budapest 2005. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 38.) In: Református Szemle. Kolozsvár, 101 (2008)/5. 570–572. / ISSN 0254-4458.

• Műhelymunka, élvezetes tálalásban. Zsoldos Attila: Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Bp. 2006. (História Könyvtár, Monográfiák.) In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXX (2008)/3–4. 102–103. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

2010

• Új utak a román történetírásban. Tudor Sălăgean: Un voievod al Transilvaniei: Ladislau Kán 1294–1315. Cluj-Napoca 2007. In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXXII (2010)/1–2. 157–160. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

2015

• Sóbányászat mint városfenntartó tényező. Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a középkori Máramarosban. Kolozsvár 2014. (Erdélyi Tudományos Füzetek 280.) In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, LXXVII (2015)/1. 207–210. / ISSN 1453-0961, CNCSIS 709.

KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK


• 2003. december 6., Kolozsvár: VI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia. Dolgozat címe: Kolozsvári plébánosok a középkorban.

• 2004. december 4., Kolozsvár: VII. Erdélyi Diákköri Konferencia. Dolgozat címe: Egy birtokper: Bálványosvár (1456–1467).

• 2006. március 25., Kolozsvár: Tézisek, témák, módszerek. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a Történeti Kollégium fiatal doktoranduszainak konferenciája. Előadás címe: Fizikai módszerek a történettudományban: a Pareto törvény érvényesülése a középkori magyar nemesi társadalomban.

• 2007. március 31., Budapest: Erdély – másképp. A Babeş-Bolyai Tudomány-egyetem és a Történeti Kollégium fiatal doktoranduszainak második konferenciája. Előadás címe: Egyházi birtokok a középkori Erdélyben.

• 2008. október 24., Kolozsvár: Matthias Corvinus and his Time. International Conference. Előadás címe: A Source for Ethnic Realities in Late Medieval Transylvania. An Analysis of the Quinquagesima Register from 1461.

• 2008. november 22., Kolozsvár: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (7. fórum). Előadás címe: Az 1344. évi vajdai közgyűlés esküdt ülnökei.

• 2009. február 25., Kolozsvár: Erdélyi Históriák I. Előadások az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetének szervezésében. Előadás címe: A honfoglalás és államalapítás erdélyi vonatkozásainak vitás kérdései.

• 2009. június 5., Szeged: VI. Medievisztikai PhD-konferencia. Előadás címe: Az erdélyi dékánkanonoki tisztség betöltése az Árpád- és az Anjou-korban.

• 2009. június 26., Szatmárnémeti: Concepte şi cercetări în domeniul istoriei locale. Új kutatások és elméletek a helytörténetírásban. Előadás címe: A bálványosi uradalom kialakulása.

• 2010. június 18., Szatmárnémeti: A történelmi Szatmár szerepe a magyar kereszténység történetében. Előadás címe: Tizedszedés a középkori erdélyi egyházmegye Meszesen-túli részein.

• 2010. november 6., Székelyudvarhely: A Magyar Tudomány Napja. Előadás címe: A Wass család eredete és első erdélyi birtokai. A birtok- és családtörténet összekapcsolásának tanulságai.

• 2010. november 20., Kolozsvár: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (9. fórum). A régiók tudománya, a tudományok régiói. Előadás címe: A helytörténeti kutatás forrásai és feladatai. A Wesselényi család levéltárainak jelentősége a Szilágyság kutatásában.

• 2011. február 21., Kolozsvár: A középkori Erdély etnikai földrajza I. Az etnikumok kutatásának módszerei.

• 2011. február 28., Kolozsvár: A középkori Erdély etnikai földrajza II. Román településterület a 13–15. századi Erdélyben.

• 2011. március 7., Kolozsvár: A középkori Erdély etnikai földrajza III. Magyar és szász településterület a 14. századi Erdélyben. Etnikai arányok.

• 2011. április 8., Csíkszereda: Tehetségnap a Márton Áron Gimnáziumban. Előadás címe: Csík a XIV. században. (Az írott források tükrében.)

• 2011. június 2., Szeged: VII. Medievisztikai PhD-konferencia. Előadás címe: Az 1344. évi vajdai közgyűlés esküdt ülnökei.

• 2011. augusztus 23., Kolozsvár: VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadás címe: Magyarország vagy Erdély? A Szilágyság hovatartozása a középkorban.

• 2011. szeptember 29., Énlaka: Énlaka-konferenciák III. A székelyek története és régészete a középkorban. Előadás címe: Egyháztörténeti szempontok a székelyek megtelepedéséhez.

• 2012. május 12., Szilágysomlyó: Szilágyság-kutatás napja IX. Szilágysági hétköznapok. Az előadás címe: A Wesselényi család a Szilágyságban. A Wesselényiek levéltárát feltáró EME-projekt bemutatása.

• 2012. szeptember 7., Kolozsvár: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század). Sălajul și familia Wesselényi (secolele XIV–XVII). Az előadás címe: Szilágysági birtokviszonyok a 14–16. században.

• 2012. november 24., Kolozsvár: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (11. fórum). A felfedező tudomány 21. század eleji eredményei és távlatai Erdélyben. Előadás címe: Marosvásárhely első említése.

• 2013. március 9., Szatmárnémeti: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania (Ediția a VIII-a). Középkori egyházi építészet Erdélyben (8. fórum). Az előadás címe: A plébánia fogalma az erdélyi egyházmegyében a 13–14. században.

• 2013. november 23., Kolozsvár: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (12. fórum). Velünk élő tudomány. Az előadás címe: A kusalyi Jakcsok birtokosztályai.

• 2015. január 27., Marosvásárhely: Borsos Tamás Egyesület. Előadás címe: Marosvásárhely első írásos említése.

• 2015. május 26., Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya. Előadás címe: Erdély birtokviszonyai a 14. század közepén.

• 2015. június 18., Szeged: IX. Medievisztikai Konferencia. Előadás címe: Az egyházi tized birtokosai a középkori Erdélyben.

• 2015. szeptember 18., Kolozsvár: Writing and Society in Transylvania 13th–17th Centuries. International Conference. Az előadás címe: Structura și personalul cancelariei voievodale din Transilvania în epoca angevină. [Az erdélyi vajdai kancellária szerkezete és személyzete az Anjou-korban.]

• 2015. november 21., Kolozsvár: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben (14. fórum). A tudomány evolúciója: a valóság és a virtuális világok. Az előadás címe: Az erdélyi románok tizedfizetési kötelezettségének kialakulása.
« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro