ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Gaal György
Gaal György

Protestáns Teológiai Intézet
Cím:
P-ta Avram Iancu utca, 13/2 szám,
Kolozsvár 3400,
Románia
Tel: 40-264-591368

Születési hely: -
Születési idő:
Foglalkozás: középiskolai és egyetemi oktató
Beosztás: Tudományos kutató
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: erdélyi irodalom- és művelődéstörténet
Tudományterület: -
Tudományág: -
Tudományos cím: Az irodalomtudomány doktora

Publikációk:  
Jegyzet:
-Nyelvészeti ismeretek. Az I. évfolyam számára.Összeállította: Dr.Gaal György.Kolozsvár,1990. (II.kiad.1991)
Szerkesztés, gondozás:
-Aradi Viktor: Mócok földjén. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Gaal György.Kriterion. Buk.1974
-Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. Válogatta, sajtó alá rendezte, bevezetéssel ellátta: Gaal György.Kriterion, Buk.1975.
-Modszertani dolgozatok.szerkesztette: Gaal György.Kolozsvár, 1977.
-Ralph Waldo Emerson: Esszék.Válogatta,elõszóval és jegyzetekkel ellátta: Gaal György.Kriterion. Buk.1978.Angolból fordította: Gaal György és Wildner Ödön.
-Tenger és alkonyég között. Angol költök antológiája. Válogatta,elõszóval és jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Dacia,Kolozsvár 1978.
-Sipos Domokos: Pillanatvelvételek. Novellák. Válogatta, a bevezetõt írta és a függelékeket összeállította: Gaal György. Dacia, 1991
-William Shakespeare szonettjei. A fordításokat válogatta, a zárótanulmányt és a jegyzeteket írta:Gaal György. Kriterion, Buk. ,1991
-Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt. Önéletrajzi feljegyzések. A töredékekbõl összeállította, bevezetõvel ellátta: Gaal György. Komp-Press, Kolozsvár, 1993
-Hallom Amerika dalát. Amerikai költök antológiája. Válogatta,elõszóval és jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Dacia,Kolozsvár 1994.
-Gyallay Domokos: Vaskenyéren és tizenhat elbeszélés. Válogatta, a szöveget gondozta, bevezetõ tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Gaal György. Kriterion, Buk. ,1996
- A szent szabadság oltalmában. Erdélyi unitáriusok az 1848-1849-i magyar forradalomban és szabadságharcban. Szerkesztette: Gaal György. Kiadja az Unitárius Egyház. kolozsvár, 2000.
Önálló kiadványok:
-Gaal György: Viaþa ºi activitatea de istoric literar ºi de profesor a lui Kristóf György- Kristóf György élet,irodalomtörténészeti és tanári munkássága. Teza de doctorat-doktori. Rezumat- tartalmi ismertetés. Kolozsvár ,1980
-Gaal György: Kalauz a régi és új Kolozsvárhoz.Korunk, Kolozsvár, 1992.
-Gaal György: Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása.Kolozsvár, 1993
-Gaal György: A Házsongárdi temetõ térképe. Rajzolta: Benedek István.Apáczai Csere János Baráti Társaság kiadása. Kolozsvár, 1994
-Gaal György: Magyarok utcája. a kolozsvári egykor Bel-és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása.Kolozsvár, 1995
-Gaal György: Brassai Sámuel és az Unitárius Kollégium. Kolozsvár ,1997
-Gaal György: Tört kövön és porladó kereszten.Pusztuló múlt és fájó jelen a házsongárdi temtõben.Stúdium, Kolozsvár, 1997
-Gaal György: Kolozsvár. Milleniumi kalauz. Polis, Kolozsvár, 2001
-Gaal György: Egyetem a Farkas utcában. Az EMT kiadása, Kolozsvár, 2001


« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro