ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Jakab Sámuel
Jakab Sámuel

Corvinus Egyetem
Nyárádszeredai Levelező Tagozat
Cím:
Nyárádszereda 000000,
Románia
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Szásznádas
Születési idő: 1931. november 19.
Foglalkozás: egyetemi oktató
Beosztás: Egyetemi tanár (professzor)
Otthoni cím: Marosvásárhely
Kutatási téma: Talajgenetika, talajtérképezés, talajföldrajz, paleotalajok, andotalajok
Tudományterület: Földtudományok
Tudományág: talajtan
Tudományos cím: A földrajztudományok doktora

Publikációk:  
I. Könyv
1. Jakab S.: Életünk és a termőtalaj. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1985 (222 old)
2. Jakab S.: Talaj és környezet. Trisedes Press Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1998. ISBN 973-97762-0-5 973-8041-00-7 (198 old.)
3. Jakab S.: Termőföldünk az őstelevény – Talajismertető. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004. ISBN 973-599-114-4 (250 old)
4. Jakab S.: Életünk forrása, a termőföld. Talajtan- és környezettudomány-népszerűsítő írások. Mentor Kiadó Marosvásárhely, 2009. ISBN 978-973-599-355-9 (209 old.).
5.. Jakab S.- Sebők M.P.: Ismerjük meg a talajt. Erdélyi Gazda Kiadó, Kolozsvár, 1995. ISBN 973-97199-2-9 (86 old.)
6 Jakab S. – Füleky Gy: Környezetvédelem-TALAJ. Többnyelvű fogalomtár Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.ISBN 963 19 4581 2; ISSN 1785-8461 (174 old.)
7. Jakab S. – Krézsek Júlia: Talajtani és agrokémiai gyakorlatok. Edit. University Press – Tg. Mures, 2008. ISBN 978-973-169-011-7.

Társszerző:
8. Balás Á. – Bíró D. – Fodor S. – Incze Á. – Jakab S.: Maros megye-útikönyv Barangolás a Székelyföldön. Pallas-Akadémia Könyvkiadó Csíkszereda, 1999. ISBN 973 9287 59 X
9. Szabó M. – Jakab S.: Mesél a múlt. Csíkjenőfalva 800 éves története. Mentor Kiadó Marosvásárhely, 2001. ISBN 973-72-9.
10. Balog A.– Bálint J.– Kovács L.–Kentelky E.– Jakab S.– Nyárádi I.– Thiesz R.: Az erdélyi magyar agrároktatás múltja, jelene, jövője. Edit. Nico Târgu-Mureş. 2008. ISBN 978-973-1947-2-0 (100 old).

Könyvszerkesztés:
1. 10 éves a nyárádszeredai kertészmérnöki oktatás. Prisma könyvkiadó, Marosvásárhely, 2003.

II. Egyetemi jegyzet
1. Jakab S.: Talajföldrajz. Babeş-Bolyai Egyetem Földrajz Kar, Kolozsvár, 1996
2. Jakab S.: Geografia solurilor cu baze de pedologie (Talajföldrajz és a talajtan
alapjai). Univ. Ecol.”Dimitrie Cantemir” Fac. Geogr.-Istorie. Tg. Mureş, 1997. ISBN 973-98108-3-7
3. Jakab S.: Biogeografie. Univ. Ecol. „Dimitrie Cantemir” Fac.Geogr.-Istorie, Tg. Mureş. 2000, ISBN –973- 99596-9-5
4. Jakab S.: Talajtan. SZIE. Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozat. Budapest-Marosvásárhely, 2002

III. Gyűjteményes kötetben megjelent írások
1. Jakab S.: Soils of the Flood Plain of the Mures River Valley. TISCIA monogr. Series. The Mureş River Valley. Szolnok-Szeged-Tg.Mureş. 1995. 37 - 45
2. Jakab S.: The geography of the Körös/Criş river system. TISCIA monogr. Series. The Criş/Körös Rivers Valleys. Szolnok-Szeged-Târgu Mureş, 1997. 37 - 45
3. Jakab S.: Soils of the Flood Plain of the Someş/Szamos. TISCIA monogr. Seies. The Someş/Szamos River Vallez, Szolnok-Szeged-Tg.Mureş. 1999. 63 - 76
4. Jakab S.:Az Erdélyi táj változásai a 19. és 20. században. In: A táj változásai a
Kárpát-medencében (Füleky Gy. szerk) GATE. Gödöllő, 1999. 183 – 188.
5. Jakab S.: Erdély talajtakarója. In: Erdély természeti és történelmi földrajza (Boros L.szerk.) Nyíregyháza, 2000. 111 – 120.
6. Jakab S.: A Küküllő menti borvidék mérföldkövei. In: A táj változásai a Kárpát-
medencében a történelmi események hatására. (Füleky Gy. szerk) Budapest-Gödöllő, 2000. 211-216
7. Jakab S.: Paleopedological observations in Transylvanian Basin – Romania. In Proceedings of the 1st International Conference on Soils and Archaeology. Szászhalombatta, Hungary 30. May – 3. June 2001. (Gy. Füleky ed.) Szent István 7. University Gödöllő. Matrica Museum Szászhalombatta, 2001. 135-139.
8. Jakab S.: Az erdályi magyar felsőfokú mezőgazdasági oktatás. Romániai Magyar Felsőoktatás.A Magyar Professzorok Világtanácsának csíkszeredai konferenciája..2001. 48-53.
9. Fehér O. – Füleky Gy. – Jakab S.: A jobbágyfelszabadítás szerepe az erdélyi agroteraszok kialakításában. In: A tájváltozásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. (Füleky Gy. szerk.) Budapest-Gödöllő, 2000. 113 – 117.
10.Füleky Gy., Jakab S., Fehér O., Madarász B., Kertész Á.: Hungary and the Carpathian Basin. In „Soils of Volcanic Regions in Europe” (Ólafur Arnalds et al. edit.). Spriger Berlin Heidelberg New York. 2007.

IV. Szakfolyóíratokban megjelent dolgozatok
Hazai szakfolyóíratban
1. Piciu,T., Jakab S.: Aspecte pedologice în bazinul mijlociu al Târnavei Mici. Studii şi cerc. Agron., Cluj, XIV., 1963, 39 - 48
2. Jakab S.: Studiul pedogeografic al podişului vulcanic de la Băile Homorodului. Ştiinţa Solului, vol.2. nr.2/1965. 168 – 180
3. Jakab S.: Date cu privire la pseudorendzinele de la nord-vest de Târgu Mureş. Ştiinţa solului, vol. 5. Nr.2/1967, 244 – 256
4. Jakab S., Bende A., Sighişoreav, V., Péter B.: Consideraţii fizico-geografice
asupra evoluţiei solurilor din zona central-estică a Câmpiei Transilvaniei. Analele Inst. Cerc. Îmbun. Funciare şi Pedologie. Pedologie vol.II. (XXXVI), 1969. 181 – 192
5. Jakab S.: Observaţii pedogeografice în Depresiunea Ciucului. Ştiinţa solului vol.8,nr.3/1970. 43 - 52
6. Treiber I., Bálint J., Jakab S.: Unele rezultate referitoare la natura mineralelor argiloase din solurile Harghitei de nord-est. Ştiinţa solului, vol. 8. Nr.3/1970. 66 - 74
7. Jakab S.: Observaţii pedogeografice şi pedomorfogenetice îm Câmpia Transilvaniei. Ştiinţa solului, vol. 10. Nr. 3/1972. 179 – 182
8. Jakab S.: Observaţii pedogeografice în Câmpia Transilvaniei. Bul. Soc. Ştiinţe Geografice. III. (LXXIII), 1973. 179 – 182
9. Jakab S.: Aspecte ale modelării versanţilor în Dealurile dintre Mureş şi Târnava Mare. Studii şi Cercetări Geol.Geof. Geogr., s. Geografie XXVI.P. 1979. 17 – 24 -
10. . Jakab S.: Asimetria versanţilor din Dealurile Târnavei Mici şi ale Nirajului.
11. Studii şi Crecetări de Geol.Geof. Geogr. s. Geografie XXIX, 1982. 25 – 33
12. Crişan,I., Taropa,T., Lăpuşan, A.,Miclăuş, V., Rusu, M., Dăneţi,T., Jakab S., Solomon, O.: Stadiul actual şi sarcinile cercetării pedologice şi agrochimice în Transilvania. Bul. Inf. ASAS. Nr. 12/1982
13. Jakab S.: Rolul îngrăşămintelor organice în procesele biofizice ce au loc în sol. Mapa documentară ICPP . Piteşti-Mărăcineni 15/ 1986. 1 – 2
14. Habor,T., Jakab S.: Consideraţii ecopedologice şi economice privind amplasarea plantaţiilor pomicole pe terenuri în pantă în judeţul Mureş, Harghita şi Covasna. Producţia Vegetală. Horticultura. 8/1986. 20 – 24
15. Jakab S.: Necesitatea măsurilor agroameliorative pe solurile destinate înfiinţări plantaţiilor pomicole. Prod. Vegetală. Horticultura XXXVI. Nr. 8/1987. 18 - 20
16. Jakab S.: Százados pusztítások. TETT (41), 1/1987. 46
17. Iancu, M., Jakab.: Limitele pedologice şi tehnologice de terasare a terenurilor în pantă pentru cultura pomilor. Prod. Vegetală. Horticultura nr.4/1989. 23 - 25
18. Iancu, M., Jakab.: Sisteme de întreţinere a solului în plantaţiile pomicole situate terenurile în pantă. Prod. Vegetală. Horticultura nr. 8/1989. 18 – 20
19. Munteanu,V., Jakab S., Crişan., et al. Enzymatic Potential in Sewage-Amended Soils. Studia Univ. Babeş-Bolyai., Biologia, XXXVI, 1/1991. 31 - 38
20. Jakab S.: Criterii pedologice de alegere a terenurilor pentru plantaţii pomicole. Mapa documentară ICPP. Piteşti-Mărăcineni 34/1993. 1 – 7
21. Jakab S., Makkai G.: Optimization of Land-use in the Niraj River Basin Accordig to Ecological Conditions. Studia Univ. Babeş-Bolyai, s. Geogr. nr.2/1999. 19 – 24
22. Jakab S.: A Székelyföld termőtalajkincse. ACTA – 2000 supl. Székely Nemzeti Múzeum,Sepsiszentgyörgy. 11.
23. Jakab S.: Interpretarea morfodinamică a înclinării şi expoziţiei terenuluidin Dealurile Târnavei Mici şi ale Nirajului. An. Univ. “D. Cantemir” s. Geogr.-Istorie Târgu Mureş. 2000. 129 – 134
24. Jakab S.: Starea de eroziune a păturii de sol a judeţului Mureş şi modalităţi simple de prevenire a eroziunii solului. An Univ. “D.Cantemir” s. Geogr.-Istorie Tg. Mureş 2000 . 185 - 192
25. Jakab S.: A Székelyföld termőtalajkincse, tájegységeinek talajtársulásai. Múzeumi füzetek. Új sorozat 12.Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása Kolozsvár, 2003. 65 – 70
26. Jakab S., Füleky Gy., Kentelky E., Fehér O.: A Soil Toposequence of the Gurghiu Mountains. Buletinul USAMV-CN, 61/2004 384-385
27. Jakab S.: A lejtő alakjának hatása a talaj felmelegedésére. Acta Scientiarium Transylvanica - Múzeumi Füzetek AGRONOMIA 14/2. Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvár/Cluj. 2005-2006. 17-24.
28. Jakab S., Lukács B.: A magyar felsőfokú agrároktatás Erdélyben. Az Erdélyi Magyar Tudomány Történetéből .A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2005. évi fórumán elhangzott előadások. Az EME kiadása, Kolozsvár, 2006. 189-196.
29. Jakab S., Kupán E., Imreh A.: Nyárádmente mezőgazdasága természeti adottságokhoz alkalmazkodó fejleszthetőségének fő irányvonalai. Acta Scientiarum Transylvanica. Múzeumi Füzetek, Agronomia. 15/2. EME kiadása Kolozsvár/Cluj, 2007. 5–18.
30. Jakab S., Jakab A.: A városi szennyvíziszap, mint szervestrágya-forrás.Acta Scientiarum Transylvanica. Múzeumi Füzetek. Agronomia.16/2 EME kiadása Kolozsvár/Cluj. 2008. 43-55.
31. Galló I., Galló Zs., Jakab S.:Evaluation of the Living Standard on the Basis of an Ecological-Economical-Political System. Acta Scientiarum Transylvanica. Múzeumi Füzetek, Agronomia 16/2 EME kiadása Kolozsvár/Cluj. 2008. 27-34.

Külföldi szakfolyóíratban
1. Jakab S., Málnási G., Szabó E., et al.: Possible Relationships between Geographical Environmental Factors and the Frequency of Gastric Cancer in East-Transylvania. Geographica Medica Intern. Journ. on Medical Geography, 2. Budapest, 1971. 109 – 123
2. Jakab S., Málnási G., György P.: Relationships between Environmental Factors and the Frequency of Gastric Cancer in Eastern Transylvania. Studies in Geogr. in Hungary11. Man and Environment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 227 – 237
3. Teaci,D., Jakab S.: Incze Á.: A mezőgazdasági területek bonitációjának és technológiai jellemzésének romániai módszere. Agrokémia és Talajtan, Budapest 30 no. 1-2, 1981. 249 – 259
4. Málnási G., Jakab S., Incze Á. et al.: An Assay for Selecting High Risk Population for Gastric Cancer by Studying Environmental Factors. NEOPLASMA, 23, 3, Bratislava. 1976 333 - 341 Factor impact 2006: IF:1,247
5. Jakab S.: Hol lehet Kemény János fejedelem sírja? Honismeret XXIX. 2001/3 Budapest. 55 - 58
6. Jakab S., Füleky Gy., Fehér O.: Soils of the Eastern Carpathian mountains. Carpathi 13/2005. 7-8. ISSN 1335-9908. Journ.for Nature Conserv. Research, Monitoring & Manag. In Carpathian Protected Areas.
7. Fehér O., Langohr, R., Füleky Gy., Jakab S.: Late Glacial-Holocene genesis of Andosols from the Seaca-Tătarca (South Gurghiu Mountains, Romania). European Journal of Soil Science, April 2007, 58, 405-418. Factor impact 2006: IF: 2
8. Jakab S.: Chrono-toposequence of soils ont he river terraces in Transylvania (Romania).Catena 71. (2007) 406-410. ISSN 0341-8162 A Cooperation Journal of the Intern. Union of Soil Sci.Factor impact 2006: IF:1,285
9. Füleky, G; Jakab, S: Phosphate adsorption on soils in the Gurghiu and Harghita Mountains (Romania), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. Volume:2 Issue:1. 2007. 25-32.
10. Csergo A-M, Nemes Sz, Gafta D, Demeter L, Jakab S.:"Two-scale modelling of Saponaria bellidifolia Sm. (Caryophyllaceae) abundance on limestone outcrops from its northern range periphery (Southeastern Carpathians)", Plant Ecology (2009) 203:229242. Impact Factor 2007: IF.1.236.
http://www.springer.com/life+sci/plant+sciences/journal/11258
11. Orosz F., Jakab S., Losak, T., Slezák K.: Effects of fertilizer application to swet corn (Zea mays) grown on sandy soil. J. Rnviron.Biol. 30(6), 933-938 (2009) IF.: 0,197.

V. Konferenciák köteteiben megjelent dolgozatok
Hazai rendezvények
1. Jakab S., Sipos Z.: Profilul de soluri fosile de la Târgu Mureş. Publ. SNRSS nr.48/1970. 565 – 578
2. Jakab S., Sighişorean,V., Nacsádi B., Boga G.: Studiu asupra microelementelor din solurile podgoriei Târnavei Mici. Publ. SNRSS. 10B/972. 233 – 241
3. Jakab S.: Observaţii paleopedologice asupra unor profile cuaternare din bazinul Târnavei Mici. Publ. SNRSS. 14B/1974. 413 – 426
4. Jakab S., Jakab É., Voloc, N.: Influenţa pantei şi a expoziţiei versanţilor asupra erodabilităţii solurilor din dealurile Târnavelor. Publ. SNRSS 16A/1977. 218 – 227
5. Jakab S.: Resursele funciare ale judeţului Mureş şi principalel probleme pedoameliorative. Lucr. II. Simp. de Geografie aplicată. Univ. Babeş-Bolyai Fac. Biol.-Geogr. 1977. 267 – 275
6. Jakab S.: Condiţiile de apariţie a cernoztiomului carbonatic în bazinul Târnavei Mici. Publ. SNRSS. 16A/1977. 380 – 386
7. Jakab S.: Factori activi şi factori pasivi în procesul eroziunii solului. Lucr. Simp. “Exploatarea intensivă a terenurilor agricole în pantă”. Inst. Agr. “Dr.P.Groza” Cluj, vol. I. 1979. 17 – 24
8. Jakab S.,Péter B., Sipos Z., Incze Á.: Solurile cu exces de umiditatede pe versanţi din judeţul Mureş şi probleme ameliorative. Lucr. Simp. “Exploatarea intensivă a terenurilor în pantă”. Inst. Agr. “Dr.P. Groza” Cluj, vol.I. 1979. 49 - 56
9. Incze Á., Jakab S., Sipos Z., Péter B.: Propuneri de restructuraea folosinţelor din bazinul Nirajului (jud.Mureş) în funcţie de relief. Lucr. Simp.”Exploatarea intensivă a terenurilor în pantă” Inst. Agr. “Dr.P.Groza” Cluj, vol.II. 1979. 79 - 85
10. Jakab S.: Asimetria versanţilor din dealurile Târnavei Mici şi ale Nirajului. Trav. Station. “Stejarul” Géol. Géogr. 7. 1979. 191 – 198
11. Jakab S.. Modelarea versanţilor din dalurile Târnavelor prin alunecări de teren. Publ. SNRSS. 19E/1981. 197 –203
12. Jakab S., Incze Á., Sipos Z.: Folosirea informaţiilor ecopedologice la fundamentarea studiului de dezvoltare complexăa bazinului hidrografic al Nirajului. Publ. SNRSS. 19E/1981. 75 – 81
13. Jakab S.: Influenţe antropice în pedogeneza şi eroziunea solului din regiuni colinare şi deluroase. Publ. SNRSS. 21C/ 1983. 53 - 59
14. Jakab S.: Factori favorizanţi ai alunecărilor de teren din Dealurile Târnavelor. MARISIA vol. XI – XII. Studii şi Materiale. Studia Scientiarum Naturae, 1. Târgu Mureş, 1983. 18 – 26
15. Jakab S., Sighişorean, V.: Regionarea pedogeografică a judeţului Mureş. MARISIA vol..XI – XII. Studii şi Materiale. Studia Scientarum Natirae, 1. Târgu Mureş, 1983. 13 – 17
16. Málnási G., Jakab S., Szabó E. et al.: „The Selection of High Risk Population for Gastric Cancer on the Basis of Environmental Factors”. V. Congr. Naţ.de Cancer Bucureşti. 1986. Gastroenterologie.
17. Jakab S.: O tentativă de ameliorare a regimului aerohidric al unui sol pseudogleic vertic-luvic din bazinul ponicol Reghin. Publ. SNRSS. 24/198. 373 – 385
18. Jakab S., Pop, V.: Cercetări privind ameliorarea pe cîi biologice a însuşirilor fizico-chimice ale solurilor din plantaţiile pomicole.. Lucr. Inst. Cerc. Prod. Pomicolă Piteşti-Mărăcineni vol.VIII. 1. 1989. 9 – 19.
19. Jakab S., Gálfi G., Habor, T.: Cercetări privind îmbunătăţirea regimului aero-hidric al solurilor cu exces temporar de apă din pomicultură. Lucr. Inst. Cerc. Prod. Pomicolă Piteşti –Mărăcineni, vol.VIII. 1989. 33 – 44
20. Jakab S.: Măsuri de prevenire a degradării ănsuşirilor fizice ale solului în plantaţiile de măr. Lucr. Şt. ICPP Piteşti-Mărăcineni, vol. XIV. 1991. 9 – 15
21. Jakab S., Micu, I.: Influenţa nămolului de la staţia de epurare Tg.Mureş asupra solului şi a culturii de coacăz negru şi căpşuni. Lucr. Şt. ICPP 1992 vol. XV. 261 – 271
22. Jakab S.: Criteriile pedologice ale drenajului.. An. Univ. Eco. „D. Cantemir”Tg. Mureş, s. Ştiinţe socio-umane. II. Edit. Translivania , Tg.- Mureş. 1998. 521 – 526
23. Jakab S.. Csapó M. József, Erdély talajainak első kutatója. Milleniumi megemlékezés. Mit adott az erdélyi magyar kultúra Európának. Juventus Kiadó, Marosvásárhely, 2000. 105 – 107
24. Jakab S.: A Székelyföld termőtalaj-kincse. ACTA – 2000 supl. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy
25. Jakab S.: A Székelyföld termőtalaj-kincse, tájegységeinek talajtársulásai. Erdélyi Múzeum Egyesület természettudományi és Matematikai Szakoszály 2002. Tud. Ülésszaka. Marosvásárhely 54 – 52
26. Jakab S., Kovács L.: Földhasznosítás, földértékelés a Nyárádmentén. VIII. Bányászati, kohászati és földtani Konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2006. április 6-9. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. Sepsiszentgyörgy. 207-209.
27. Pásztor, J., Brătucu, Gh., Jakab S.: Aspects of the physical-mechanical characteristics of the soil from greenhouses. International Conference on New Research in Food and Tourism. BIOATLAS 2008 – Braşov, Romania. www.unitbv.ro/at/bioatlas

Külföldi rendezvények
1. Szücs-Kocsis F., Jakab S.: A comparative Survey of Gastric Cancer Occurrences in Eastern Europe and United States. Abstracts with Programs of 7th. Annual meeting, the Geol. Soc. Of America, Univ. of Missouri, Columbia, 1973.
2. Jakab S., Málnási G., Bíró G., György P.: Relationships between geological underground and gastric cancer incidence in Eastern Transylvania. 14th. Intern. Cancer Congr.. Budapest, 21 – 27 Aug. 1986. Abstracts of lectures, Symp. And Free Commun. Vol.3.
3. Szabó E., Málnási G., Bíró G., Jakab S.: Background Radiation, Radioactivity of the Mineral Waters and Gastric Cancer Incidence in the Gheorgheni Depression. 14th. Intern. Cancer Congr.Budapest 21 27 Aug. 1986. Ab. of lectures , Symp. And Free Commun. Vol. 3.
4. Jakab S.: Use of Ecopedological Data for Optimisation of Land-use in Nyárád River Basin. Theory and Practice in Landscape Ecology 2.,Ixth. Intern. Symp. On Problems of Landscape Ecological Research. Dudnice, Czecho-Slovakia. 1991., 407 – 416
5. Jakab S., Jakab É.: Senkiföldjévé vált domboldalok a Küküllő mentén. Kárpátmedencei Környezetvédelmi Konf. Debrecen, 1993.
6. Jakab S., Makkai G.: Művelési ágak szerkezetének javítási lehetőségei a Nyárádmentén az ökológiai adottságok jobb értékesítésével. (Poszter) Lippai János Tud. Ülésszak, Budapest, 1996. 17 – 18.
7. Füleky Gy., Jakab S., Fehér O.: Agricultural terracing in Transylvania (Romania). Third Intern. Congr. ESSC Valencia (Spain) Man and Soil at the Third Millenium. 2000.
8. Jakab S.- Füleky Gy.-Fehér O.: Environmental Conditions of Andosols Formation in Transylvania (Carpathian Basin). Soils of the Gurghiu volcanic chain. Rala Raport no. 214. Volcanic Soil Resources in Europe. COST Action 622 final meeting Abstracts. Agricultural Research Inst. Reykjavik, Iceland, 2004. 65-66.
9. Jakab S., Incze Á., Sipos Z., et al.: Harta solurilor judeţului Mureş (Maros megye talajtérképe. Lépték 1:100 000 ) sc. 1:100.000. IGEFCOT, 1979
10. Florea, N., Jakab S.: Harta solurilor României Sc. 1:200 000 Foaia Târgu Mureş L-35-XIII., Minist. Agr. Ind. Alim., Academia Şt- Agr. Silv., Bucureşti, 1994
11. Jakab S.: Chrono-toposequence of soils on the river terraces in Transylvania (Romania). Int, Conf. Global Soil Change (Program and Abstracts. Mexico City. March 10-18, 2005. pp. 36-37.
12. Jakab S., Füleky Gy.: A Keleti Kárpátok különleges talajképződményei, az andotalajok. III. Magyar Földrajzi Konferencia Absztrakt kötet. MTA Budapest,2006. szeptember 6-7. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2006. pp.106.
13. Fazakas Cs., Jakab S.: Lejtős tömegmozgások Bekecsalján. PFD/Adobe Acrobat II. Magyar Földrajzi Konferencia közleményei. Konferencia CDROM 12.pp.
14. Kalmár J., Füleky Gy., Jakab S.: Talajásványok képződése neogén eruptív kőzeteken lévő váztalajokon a Görgényi-havasokban (Keleti Kárpátok-Románia). IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia – Debrecen, 2008, március 28-29

Térképek

1. Jakab S., Incze Á., Péter B., Sipos Z.: Harta solurilor judeţului Mureş sc.1:100 000 IGEFCOT, Bucureşti, 1979.
2. Jakab S.: Foaia Târgu Mureş L-35-XIII. In: Harta solurilor României sc. 1:200 000 (ed. Florea N.) Min. Agr. Ind. Alim. Acad. Şt. Agr. Şi Silv. Bucureşti, 1994.« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro