ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  W. Kovács András
W. Kovács András


Erdélyi Múzeum-Egyesület
Cím:
Napoca utca, 2-4 szám,
Kolozsvár 400009,
Románia
Tel: 0264-595176
E-mail: email írás (intézménynek)

Születési hely: Kolozsvár
Születési idő: 1975. augusztus 04.
Foglalkozás: történetkutató
Beosztás: Tudományos kutató
Otthoni cím: Kolozsvár
Tel:
E-mail: email írás
Kutatási téma: középkori magyar történelem, régi erdélyi társadalomtörténet, történeti forráskiadás
Tudományterület: Történettudomány
Tudományág: középkor története
Tudományos cím: A történelemtudományok doktora

Publikációk:  
1.
Kovács A, W. Kovács András, Dani János (szerk.)
A kolozsvári Farkas utcai templom címerei.
Budapest; Kolozsvár: Balassi Könyvkiadó – Polis Könyvkiadó, 1995. 94 p.
(ISBN:973 66885 0 0; 963 506 086 6)
Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 13 Összesen: 13
1 BAJÁK László A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc 35-36: (1997)
2 GYULAI Éva A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc 35-36: (1997)
3 Domonkos János A kolozsvári Farkas utcai remplom címerei, 1998.
4 Domonkos János Református Szemle 93: 340-342 (2000)
5 Zsigmond Attila ERDÉLYI MÚZEUM 64: 106-112 (2002)
6 Farbaky Péter Gli inizi dell’architettura rinascimentale in Ungheria (1479-1526) In: L’invention de la Renaissance, La réception des formes «à l’antique» au début de la Renaissance, 2003.
7 Lángi József et al Erdélyi falképek és festett faberendezések, Állami Műemlékvédelmi és Helyreállítási Központ, 2006.
8 Kelemen Lajos Művelődéstörténeti tanulmányok, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2006.
9 Tóth Sándor ENIGMA 14: 559-577 (2007)
10 Weisz Attila Száz erdélyi műemlék, Utilitas Kiadó, 2007.
11 Gaal György ERDÉLYI GYOPÁR 17: 3-4 (2008)
12 Farbaky Péter Architecture of the Counter-Reformation in Hungary In: L’architecture religeuse européenne au temps des Réformes: héritage de la Renaissance et nouvelles problématiques, 2009.
13 Kelemen Lajos Városunk műemlékei In: Művelődéstörténeti tanulmányok, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2009.

1998

2.
W Kovács András, Szabadi Péter
Întregiri la Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV.
REVISTA ARHIVELOR 4: pp. 103-105. (1998)
Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1999

3.
W Kovács András
Preocupări ale cercetărilor genealogice maghiare.
ARHIVA GENEALOGICA 6:(1-4) pp. 281-289. (1999)
Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos
Független idéző: 1 Összesen: 1

1 BICSOK Zoltán et al „Isten segedelmével udvaromat megépítettem", Gutenberg, 2011.

4.
W Kovács András
Tisztelgés Imreh István előtt.: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerkesztette Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc. Az Erdélyi Múzeum–Egyesület kiadása. Kvár 1999. 680 lap.
ERDÉLYI MÚZEUM 61:(3-4) pp. 281-282. (1999)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

2000

5.
W Kovács András
A Magyar Országos Levéltár két újító segédletéről.: Királyi Könyvek. Mohács előtti oklevelek. A Magyar Országos Levéltár kiadása. Bp. 1999. 369 MB.
ERDÉLYI MÚZEUM 62:(3-4) pp. 333-340. (2000)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
2001

6.
W Kovács András
'Magyaroknak eleiről'.: Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerkesztette: Piti Ferenc. Szerkesztőtárs: Szabados György. Szegedi Középkorász Műhely. Szeged, 2000. 725 lap.
TURUL 74:(3-4) pp. 121-122. (2001)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

7.
W Kovács András
A középkori magyar történet két adatbázisáról.: 1. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Database of Archival Documents of Medieval Hungary. Magyar Országos Levéltár, [Bp. 2001. 195 MB]. 2. Engel Pál: Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Középkori magyar genealógia. MTA Történettudományi Intézete, [Bp.] 2001. [25,9 MB].
ERDÉLYI MÚZEUM 63:(1-2) pp. 176-179. (2001)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

8.
W Kovács András
Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban.: Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban (1300–1525). (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II. Közlemények 21). Összegyűjtötte, átírta: Balogh István. Szerkesztette: Érszegi Géza. A szerző munkatársa: Henzsel Ágota. Nyíregyháza 2000.
KORUNK - KOLOZSVÁR 3:(9) pp. 124-126. (2001)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
2003

9.
W Kovács András
A cegei Wass család grófi diplomája 1744-ből.
REFORMÁTUS SZEMLE 96:(6) pp. 790-806. (2003)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

10.
W Kovács András
A levéltárrendező és családtörténész Huszti András.
In: Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W Kovács András, Wolf Rudolf (szerk.)
Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára.
Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003. pp. 261-274.
(ISBN:973-8231-32-9)
Könyvfejezet/Szakkönyv része/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1
1 Szabó András Péter SZÁZADOK 142: 897-942 (2008)

11.
W Kovács András
A Román Akadémia erdélyi oklevélkorpuszának legújabb kötete.: Documenta romaniae Historica. C. Teransilvania. Vol. XIV. (1371–1375). Întocmit de Aurel Răduţiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross. Buc. 2002.
ERDÉLYI MÚZEUM 65:(1-2) pp. 210-211. (2003)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
2004

12.
W Kovács András
A cegei gróf Wass család története (16-20. század).
ERDÉLYI MÚZEUM 66:(3-4) pp. 1-56. (2004)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4
1 PAPP Klára Csáky István és a Bocskai felkelés In: „Esze, kardja, s házassága után boldogul az ember”. Tanulmányok a Csáky család 17–19. századi történetéből, Erdély-történeti Alapítvány - A Debrceni Egyetem Történelmi Intézete, 2006.
2 PAPP Klára Csáky Rozália grófnő cukormanufaktúrájának kezdetei (1830-1832) In: „Esze, kardja, s házassága után boldogul az ember”. Tanulmányok a Csáky család 17–19. századi történetéből, Erdély-történeti Alapítvány - A Debrceni Egyetem Történelmi Intézete, 2006.
3 PAPP Kinga Az életciklus eseményei az ifjú Wass György naplójában In: RODOSZ Konferenciakötet, RODOSZ- Clear Vision Könyvkiadó, 2009.
4 BICSOK Zoltán et al „Isten segedelmével udvaromat megépítettem”, Gutenberg, 2011.

13.
W Kovács András
A cegei Wass család a középkorban.
ERDÉLYI MÚZEUM 66:(1-2) pp. 1-40. (2004)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3
1 Szabó András Péter SZÁZADOK 142: 897-942 (2008)
2 BICSOK Zoltán et al „Isten segedelmével udvaromat megépítettem”, Gutenberg, 2011.
3 BERECZ Ágnes Puritán erkölcs és megtévedt grófkisasszony In: Septempunctata. Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, rec.iti, 2011.

14.
W Kovács András
Studies of Hungarian Genealogical Research.
COLLOQUIA: JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN HISTORY 10-11:(1-2) pp. 240-249. (2004)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

15.
W Kovács András
Új forráskiadvány Magyarország késő középkori történetéhez.: Krzysztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból. Sajtó alá rendezte Zombori István. Fordította Boronkainé Bellus Ibolya. A fordítást lektorálta Érszegi Géza. Bp. 2004. (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány kiadása). 396. o.
ERDÉLYI MÚZEUM 66:(3-4) pp. 171-172. (2004)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

2005

16.
W Kovács András
Kiegészítés a "Wass Albert-dosszié"-hoz.
KORUNK - KOLOZSVÁR 16:(7) pp. 98-101. (2005)
Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1
1 ÁGOSTON Vilmos A kisajátított tér, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (EÖKIK), 2007.

17.
W Kovács András
Szécsényi Tamás erdélyi vajda familiárisairól.
ERDÉLYI MÚZEUM 67: pp. 78-85. (2005)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2
1 HORVÁTH Richárd LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 78: 3-34 (2007)
2 * W Kovács András TRANSYLV REV 21: 31-66 (2012)

18.
W Kovács András
Baricz Ágnes; Matthew Suff (szerk.)
The History of the Wass de Czege Family.
Hamburg: Edmund Siemers-Stiftung, 2005. 200 p.
(ISBN:3-00-016411-1)
Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 6 Függő idéző: 2 Összesen: 8
1 SĂLĂGEAN Tudor Țara lui Gelou: contribuții la istoria Transilvaniei de Nord în secolele IX-XI, Argonaut, 2006.
2 POPA-GORJANU Cosmin APULUM 44: 363-382 (2007)
3 SĂLĂGEAN Tudor Un voievod al Transilvaniei: Ladislau Kán 1294-1315, Argonaut, 2007.
4 * JAKÓ Zsigmond Codex diplomaticus Transsylvaniae. Erdélyi Okmánytár., Magyar Országos Levéltár, 2008.
5 GÁBOR Csilla Jezsuiták Erdélyben a kora újkorban In: Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről, Szent István Társulat, 2009.
6 POPA-GORJANU Cosmin John Hunyadi and the Collective privileges of the Romanian Nobles from the Banat In: Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time, IDC Press, 2009.
7 POP Ioan Aurel “Din mâinile valahilor schismatici...”, &, 2011.
8 * W Kovács András Voievozii Transilvaniei în perioada 1344–1359 In: Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan, Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, 2011.

2006

19.
W Kovács András, Valentiny Antal
A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Kovács András.
Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2006. 11 családfa és 4 térkép; 601 p.
(Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára; 3.)
(ISBN:(10) 973-8231-56-6)
Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 16 Függő idéző: 1 Összesen: 17
1 BOGDÁNDI Zsolt et al Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222-1599, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2006.
2 PITI Ferenc Anjou-kori Oklevéltár 1343, &, 2007.
3 C TÓTH Norbert Zsigmondkori oklevéltár X. (1423), Magyar Országos Levéltár, 2007.
4 BALOGH Judit et al SZÁZADOK 142: 849-895 (2008)
5 DRESKA Gábor A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2008.
6 HÁSZ-FEHÉR Katalin Gyulay Lajos naplókönyvei In: Gyulay Lajos: Lotty! – Fanny! (1867. január 21. − 1867. március 3.), &, 2008.
7 FERENCZI Sándor A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára, Szent István Társulat, 2009.
8 C TÓTH Norbert ACTA HISTORICA (SZEGED) CXXX: 85-105 (2009)
9 HORN Ildikó Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története, Balassi Kiadó, 2009.
10 C TÓTH NORBERT et al Zsigmondkori oklevéltár XI. (1424), Magyar Országos Levéltár, 2009.
11 HEGYI Géza SZABOLCS SZATMÁR BEREGI SZEMLE 45: 285-297 (2010)
12 BICSOK Zoltán et al „Isten segedelmével udvaromat megépítettem”, Gutenberg, 2011.
13 TRINGLI István Gyergyószentmiklós vásárkiváltsága és a középkori magyar vásári jog In: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig, Státus Könyvkiadó, 2011.
14 BERECZ Ágnes Puritán erkölcs és megtévedt grófkisasszony In: Septempunctata. Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára, rec.iti, 2011.
15 BOGDÁNDI Zsolt A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012.
16 FEJÉR Tamás TRANSYLV REV 21: 9-30 (2012)
17 * W Kovács András TRANSYLV REV 21: 103-138 (2012)

20.
W Kovács András
Arhiva Istorică a României.
SZÁZADOK 140:(2) pp. 504-505. (2006)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

21.
W Kovács András
Háromszéki kúriák és kastélyok.: Csáki Árpád–Fehér János–Haszmann Pál–Hlavathy Izabella–Kónya Ádám–Kovács Kázmér–Nagy Balázs–Nagy Lajos–Várallyai Réka: Kúriák földje. Háromszék. Szerk. Nagy Balázs. Fotó: Hlavathy Károly, Kolumbán Hanna, Nagy Balázs. Sepsiszentgyörgy: Kovászna Megyei Művelődési Központ, 2005. 174 lap.
ERDÉLYI MÚZEUM 68:(1-2) pp. 116-117. (2006)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
2007

22.
W Kovács András, Dincă Adinel
Ergänzungen und Berichtigungen zum ersten Band des siebenbürgisch-deutschen „Urkundenbuchs”.: Konkordanztabelle mit dem „Codex diplomaticus Transsylvaniae“.
ZEITSCHRIFT FÜR SIEBENBÜRGISCHE LANDESKUNDE 30: pp. 103-126. (2007)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2008

23.
W Kovács András
Administraţia comitatului Hunedoara în evul mediu.
SARGETIA 35–36: pp. 203-240. (2008)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Függő idéző: 1 Összesen: 4
1 Piti Ferenc et al Szatmár megye hatóságának oklevelei (1284–1524), Nyíregyházi Jósa András Múzeum, 2010.
2 Horváth Richárd VASI SZEMLE 64: 722-737 (2010)
3 BOGDÁNDI Zsolt A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012.
4 * W Kovács András TRANSYLV REV 21: 31-66 (2012)
2009

24.
W Kovács András
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában.
Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009.
(Erdélyi Tudományos Füzetek; 261.)
(ISBN:978-973-8231-90-0)
Könyv/Bibliográfia/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2
1 ANDEA Susana Din istoricul Colectivului de Istorie medie al Institutului. Realizări și perspective In: Activitatea științifică la Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca, Editura Enciclopedică, 2011.
2 Horváth Richárd Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458-[1476]-1490), MTA Történettudományi Intézet, 2011.

2010

25.
W Kovács András, Hegyi Géza
Codex diplomaticus Transsylvaniae.
ARCHIV FÜR DIPLOMATIK 56: pp. 405-421. (2010)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1
1 FEJÉR Tamás TRANSYLV REV 21: 9-30 (2012)

26.
W Kovács András
Costin Feneșan: Diplomele de înnobilare și blazon din Banat. Secolele XVI-XVII. = Adels- und Wappenbriefe aus dem Banat. 16-17. Jahrhundert. Timișoara, 2007 : [könyvismertetés].
TURUL 83:(3) p. 92. (2010)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

27.
W Kovács András
Megyeszékhelyek a középkori Erdélyben.
In: Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.)
Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára..
Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2010. pp. 177-187.
(ISBN:978-606-8178-15-8)
Könyvfejezet/Szakkönyv része/Tudományos

Független idéző: 1 Függő idéző: 1 Összesen: 2
1 * W Kovács András Voievozii Transilvaniei în perioada 1344–1359 In: Itinerarii istoriografice: Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan, Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, 2011.
2 BOGDÁNDI Zsolt A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012.

28.
W Kovács András
Szolgabírák és járások a középkori Erdélyben.
ERDÉLYI MÚZEUM 72:(3-4) pp. 33-42. (2010)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2011

29.
W Kovács András
Viorel Achim: Politica sud-estiă a regatului ungar sub ultimii Arpadieni.
SZÁZADOK 145:(2) pp. 505-508. (2011)
Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

30.
W Kovács András
Voievozi și vicevoievozi ai Transilvaniei la conducerea comitatului Alba în Evul Mediu.
ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA 15:(1) pp. 7-41. (2011)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Függő idéző: 1 Összesen: 1
1 * W Kovács András Voievozii Transilvaniei în perioada 1344–1359 In: Itinerarii istoriografice: Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan, Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, 2011.

31.
W Kovács András
Voievozii Transilvaniei în perioada 1344–1359 [Erdélyi vajdák 1344–1359 között].
In: Dumitru Țeicu, Rudolf Gräf, Adrian Magina (szerk.)
Itinerarii istoriografice: Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan.
Cluj-Napoca: Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, 2011. pp. 37-65.
(ISBN:9-789737-784629)
Könyvfejezet/Szakkönyv része/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1
1 HEGYI Géza TRANSYLV REV 21: 67-100 (2012)

2012

32.
W Kovács András
Remarks on the Careers of the Vice-voivodes of Transylvania in the Late Middle Ages (1458–1526).
TRANSYLVANIAN REVIEW 21:(Suppl. no. 2) pp. 103-138. (2012)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

33.
W Kovács András
The Authorities of Middle Solnoc and Crasna Counties in the Middle Ages.
TRANSYLVANIAN REVIEW 21:(Suppl. no. 2) pp. 31-66. (2012)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro