ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Kataszter tagok »  Talpas János
Talpas János


BBTE
Földrajz Kar
Cím:
Kolozsvár 3400,
Románia

Születési hely: Kolozsvár
Születési idő: 1958. október 23.
Foglalkozás: egyetemi oktató, mérnök
Beosztás: Lektor (adjunktus)
Otthoni cím: Kolozsvár
Kutatási téma: ipari turizmus, turisztikai vidékfejlesztés
Tudományterület: Földtudományok
Tudományág:
Tudományos cím: A földtani tudományok doktora

Publikációk:  
A. Doktori disszertáció
Talpas János: Turismul uval din Transilvania. Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 2013. (Borturizmus Erdélyben.)

B1. Könyv
1. Bitay Enikő – Márton László – Nagy Tibor Sándor – Talpas János: Kide, a kőből épült település. Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek 8., EME, Kolozsvár, 2015. ISSN 2068 – 3103, ISBN 978-606-739-020-9, 104 p. http://eda.eme.ro/handle/10598/28786
2. Bitay Enikő – Márton László – Talpas János: Technikatörténeti örökség Kalotaszegen a gótika árnyékában. Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek 4., EME, Kolozsvár, 2011. ISSN 2068 – 3103, ISBN 978-606-8178-22-6, 98 p. http://eda.eme.ro/handle/10598/24729
3. Bitay Enikő – Márton László – Talpas János: Technikatörténeti örökségek Magyargyerőmonostoron. Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek 2., EME, Kolozsvár, 2010, ISSN 2068 – 3103, ISBN 978-606-8178-12-7, 140 p. http://eda.eme.ro/handle/10598/13967
4. Bitay Enikő – Márton László – Talpas János: Technikatörténeti örökség a kalotaszegi Magyarvalkón. Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek 1., EME, Kolozsvár, 2009, ISBN 978-973-8231-77-1, 106 oldal. http://eda.eme.ro/handle/10598/8941

B2. Könyvfejezet
1. Janos Talpas: Contribuţia şi experienţa INCDT în analiza și dezvoltarea turismului rural din România. In: Turism rural românesc. Ed. Performantica, Iaşi, 2006. ISBN 973-730-224-9, 978-973-730-224-3. 8–12 p.
2. Janos Talpas: Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism-promotor al turismului rural românesc. In: Turism rural românesc. Actualitate și perspective. Editat de către Departamentul de Cercetări Economice din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași, Vol.II. Editura Performantica, 2008. 11–13 p.
3. Talpas János – Pál Zsuzsa: Turizmus. In: Benedek József (szerk.): Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Kriterion, 2011. ISBN 978-606-92744-6-0, ISBN 978-973-26-1038-1. 386–395 p.

C. Tudományos közlemény
2018
1. Márton László, Talpas János, Bitay Enikő: A balánbányai rézérc (kalkopirit) felhasználhatóságának kérdései a bronzkori eszközök előállításánál. Issues of the Usability of Copper Ore (Chalcopyrite) from Bălan for Ustensiles Production in the Bronze Age. A XVIII. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI. PROCEEDINGS OF THE XVIII.-TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF TECHNICAL SCIENCES. Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 8. szám, ISSN 2393-1280, EME, Kolozsvár, ISBN 978-963-449-076-0, Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. 67–74. http://eda.eme.ro/handle/10598/30285 MTMT: [3348326 (3348320)]

2017
2. Talpas János: A turizmus hatása a lakosságra a templomok esetében. „Változások és kihívások” Nemzetközi Turizmus és Vendéglátás Konferencia, „Change and Challenges” International Conference on Tourism and Hospitality, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, 2017. szeptember 28.
3. Talpas János: A turisztikai vonzerők elméleti és gyakorlati elemzése Torockó és Torockószentgyörgy esetében. Plenáris előadás. Vidéki turizmus – márkafejlesztés a Kárpátmedencében. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, 2017. május 18–19.
4. Gáti József, Talpas János: Edvi Illés Aladár, a magyar iparfejlesztés kiemelkedő személyisége. Illés Aladár Edvi, personality of the hungarian industry innovation. A XXII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI. PROCEEDEINGS OF THE XXII.-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG ENGINEERS. Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 7. szám, ISSN 2393-1280, EME, Kolozsvár, 2017. 171–174. p. http://eda.eme.ro/handle/10598/29841
5. Márton László, Talpas János: Régi toronyóra új rendeltetése. A new designation of an old tower clock. A XVII. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI. PROCEEDINGS OF THE XVII.-TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF TECHNICAL SCIENCES. Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 6. szám, ISSN 2393-1280, EME, Kolozsvár, 2017. 131–136. p. http://eda.eme.ro/handle/10598/30077

2016
6. Talpas János: A vidéki technikatörténeti vonzerők hasznosítása a területfejlesztésben. The local technical historical attraction is a part of the regional development. A XXI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI. PROCEEDEINGS OF THE XXI.-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG ENGINEERS. Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 5. szám, ISSN 2393-1280, EME, Kolozsvár, 2016. 389–392. p. http://eda.eme.ro/handle/10598/29114
7. Talpas János: Az erdélyi hegyaljai és szilágysági borospincék szellőztetőrendszereinek vizsgálata. A XVI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI. PROCEEDINGS OF THE XVI.-TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF TECHNICAL SCIENCES. Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 4. szám, ISSN 2393-1280, EME, Kolozsvár, 2016. 145–150. p. http://eda.eme.ro/handle/10598/29728

2015
8. Talpas János: A szilágysági borok elemzése a turizmusban való hasznosításuk érdekében. Turizmus ízei Konferencia. „Turizmus határok nélkül”. VII. NEMZETKÖZI TURIZMUS KONFERENCIA 2015., Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadója, Elektronikus kiadvány (CD), ISBN: 978-963-234-3, Győr, 2015. 342–347.
9. Talpas János: A műszaki örökség tárgyi értékeinek elemzése az idegenforgalomban való hasznosítás érdekében. The analysis of the technical heritage with the purpose of its touristic exploitation. A XX. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI. PROCEEDEINGS OF THE XX.-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG ENGINEERS. Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 3. szám, ISSN 2393-1280, EME, Kolozsvár, 2015. 291–294. p. http://eda.eme.ro/handle/10598/28668
10. Talpas János: Műszaki alkotások megőrzése az idegenforgalom fejlesztésével. Development of tourism – a manner to preserve the technical creation. A XV. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI. PROCEEDINGS OF THE XV.-TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF TECHNICAL SCIENCES. Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 2. szám, ISSN 2393-1280, EME, Kolozsvár, 2015. 207–212. p. http://eda.eme.ro/handle/10598/28541

2014
11. Talpas János: A turisztikai kereslet felmérése a Nagyenyedi borászok részére. „Nemzetek turizmusa” VI. NEMZETKÖZI TURIZMUS KONFERENCIA 2014., Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadója, Elektronikus kiadvány (CD), ISBN: 978-963-359-032-4 Győr, 2014. 421– 426.
12. Orbán György, Talpas János: Zarándoklat, turizmus és építészet Kolozs megyében a Mária út mentén. Pilgrimage, Tourism and architecture in Cluj country, near the „Way of Mary”. XIV. Műszaki Tudományos Ülésszak – MTÜ, Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 1. szám., EME, ISSN 2393 – 1280, Kolozsvár, 2014. 141–148p. http://eda.eme.ro/handle/10598/28491
13. Bitay Enikő, Márton László, Nagy Tibor Sándor, Talpas János: Kide templomai, toronyórája, harangjai. Churches, bells and the tower clock from Kide. A XIV. MŰSZAKI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAI. PROCEEDINGS OF THE XIV.-TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF TECHNICAL SCIENCES. Műszaki Tudományos Közlemények / Papers on Technical Science nr. 1. szám, ISSN 2393-1280, EME, Kolozsvár, 2014. 43–54. p. http://eda.eme.ro/handle/10598/28090
14. Talpas János, Márton László, Nagy Tibor Sándor: A kidei templom technikatörténetéből. A technical history of the church in Kide. XIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka – FMTÜ, EME, ISSN 2067 – 6 808, Kolozsvár, 2014. 389–392p. http://hdl.handle.net/10598/28289

2013
15. Talpas János: Erdélyi hegyalja borászatai és borpincéi. „Turizmus ízei” V. NEMZETKÖZI TURIZMUS KONFERENCIA 2013., Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadója, Elektronikus kiadvány (CD), ISBN: 976-963-334-115-5, Győr, 2013. 86– 90.
16. Bitay Enikő, Márton László, Nagy Tibor Sándor, Talpas János: Kide templomai, toronyórája, harangjai. Churches, bells and the tower clock from Kide. XIV. Műszaki Tudományos Ülésszak, Elektronikus kiadvány (CD), ISBN: 978-606-8178-80-6, EME, Kolozsvár, 2013. 17–28. oldal. http://hdl.handle.net/10598/28090;
17. Orbán Gyürgy, Talpas János: Zarándok Zarándoklat, turizmus és építészet Kolozs megyében, a "Mária Út" mentén. Pilgrimage, tourism and architecture in Cluj County, along the Mária route. XIV. Műszaki Tudományos Ülésszak, EME, Kolozsvár, 2013. Kivonat. http://hdl.handle.net/10598/28169
18. Talpas János: Borosbocsárd jellegzetes borospincéinek vizsgálata. XVIII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka – FMTÜ, EME, ISSN 2067 – 6 808, Kolozsvár, 2013. 395–400p. http://hdl.handle.net/10598/26811 (The analysis of special wine-cellars from Bucerda Vinoasă.)

2012
19. Bitay Enikő, Márton László, Nagy Tibor, Talpas János: Borsa völgyi toronyórák. AMTNE. XIII. MTÜ, EME, Kolozsvár/Cluj, 2012. november 24. Kivonatfüzet 7–9. http://eda.eme.ro/handle/10598/25038
20. Márton László, Orbán György, Talpas János: Templomtornyok, harangok, toronyórák Kolozsváron. In: XVII. FMTÜ, ISSN 2067 - 6 808, EME, Kolozsvár/Cluj, 2012. 235–240. http://eda.eme.ro/handle/10598/15529 (Church towers, bells and horologes from Cluj-Napoca.)

2011
21. Bitay Enikő, Márton László, Orbán György, Talpas János: Kolozsvári templomtornyok, harangok, toronyórák. A Szent Mihály templom és a Ferencesek temploma. AMTNE. XII. MTÜ, Kolozsvár/Cluj, 2011. november 26. Kivonatfüzet 8–9. http://eda.eme.ro/handle/10598/15441

2010
22. Ştefan Dezsi ; Nicolae Ciangă; Janos Talpas: The Incentive Components of the Tourist Offer from the Romanian Tisa Basin – Major Markers of the Regional Tourist Development Strategy. Jurnal Romanian Review of Regional Studies, Cluj University Press, ISSN 18411576, Volume VI. Issue 2. 2010. 69–82 p. http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro/arhive/Artpdf/v6n22010/RRRS62201008.pdf

2009
23. Tamara Simon – Janos Talpas: The geo-diversity of the cultural landscape from Sălaj winegrowing zone. In: Landscape: Perception, Uunderstanding, Awareness and Action, 3–5 april 2009. Spiru Haret University Faculty of Geography and Tourism Geography, Bucureşti, ed. Fundaţiei România de Mâine, ISBN 978-973-163-432-6, 133 p. Abstract.

2008
24. Stăncioiu F., Pârgaru I., Teodorescu N., Talpas J., Răducan D.: Image and identity – positioning instruments in the destination marketing. The Scientific Communications Session „Interdisciplinary Research in Romanian Tourism within the European Integration Context”, organized by The National Institute of Research and Development in Tourism, October, 10–11, 2008.
25. Stăncioiu Arelia-Felicia, Pârgaru Ion, Teodorescu Nicolae, Talpas Janos, Răducan Dragoș: Imaginea și identitatea – Instrumente de poziționare în marketingul destinației. Caiete turistice, Vol. III. Apariție bianuală, anul II, nr. 2. ISSN 1843 – 7001, Bucureşti, 2008. decembrie

2007
26. Talpas János: Eliminarea deficiențelor repetabile prin audit, în cazul circuitelor turistice. In: Caiete Turistice, Anul I. Nr. 1. Vol. III. ISSN 1843 – 7001, București, 2007. 7–8.

E. Könyvszerkesztés
1. I. Talabă, J. Talpaş, A. Burciu (coordonatori): Turismul rural românesc. Actualitate şi perspectivă. (Potențial de dezvoltare. Marketing și resurse umane.) Volumul lucrărilor sesiunii științifice naționale cu participare internațională cu tema „Turismul rural românesc. Actualitate si perspective”, Univ. „Stefan cel Mare” din Suceava, Iasi, mai 2005, Editura Performantica, Iaşi, 2006, ISBN 973-730-224-9.
2. Ion Talabă, Janos Talpas, Dănuț Ungureanu, Dănuț Gățan, Maqria Stoian (coordonatori): Turism rural românesc. (Probleme de ordin general. Experiențe europene. Turismul rural in R. Moldova), Volumul lucrărilor sesiunii științifice nașionale cu participare internațională cu tema „Turismul rural românesc. Actualitate si perspective”, C.E.F.I.D.E.C., Vatra Dornei, mai 2006, Institutul de Inventică, Iași, ISBN: 978-973-730-375-2, Editura Performantica, 2007. 244 p.
3. Ion Talabă, Janos Talpas, Alina-Petronela Haller, Dănuț Ungureanu (coordonatori): Turism rural românesc. Actualitate și perspective. (Managementul și turismul rural. Strategii în turismul rural. Sate turistice experiențe și posibilități.) Editat de către Departamentul de Cercetări Economice din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași, Vol. II. Editura Performantica, 2008. 212 p.
4. I. Talaba, D. Gitan, D. Ungureanu, J. Talpaş (coordonatori): Turismul Rural Românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspectivă. Vol. XVIII. Editura Tehnopress, ISBN 978-973-702-666-8; 978-973-702-670-5, Iași, 2009.

I. Kitüntetések, díjjak
- Arany János-érem, Magyar Tudományos Akadémia (2014. május 5. Budapest);
- Gr. Mikó Imre Emlékérem, Erdélyi Múzeum-Egyesület (2009. november 20. Kolozsvár), az EMÉ-ben kifejtett tudományos tevékenységért, az EME 150 éves Jubileuma alkalmából;
- „Az Alföld Turizmusáért” Díj, Dél-alföld Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Gyula (2008. november 5.);« Kataszter lista Kataszter kereső  »
info@eme.ro