ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Az EME Kiadványai  »  Könyvek 
Könyvek

Sorozatok:
Erdélyi Tudományos Füzetek
Erdélyi Történelmi Adatok
Romániai Magyar Bibliográfiák
Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
Székely Oklevéltár
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
Műszaki Tudományos Füzetek
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
Vándorgyűlések
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek
Jubileumi kiadványok
Emberek és kontextusok
Kölesériana
Certamen
Műszaki Tudományok Ülésszaka
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat
Műszaki Tudományos Közlemények
Erdélyi drámatéka
Erdélyi Magyar Helynévtár

Könyvek:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   S   T   V   W  
A
 1.
Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila (szerk.): Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális
 2.
Angi István, Csákány Csilla szerk.: Zenei művelődésünk a változó régióban
 3.
Antalné Tankó Mária: Gyimesi Írott tojások
B
 4.
Bajusz István: Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc
 5.
Bakó Rozália Klára (szerk.): The Chair: Visual Encouters with Power=Székek: Vizuális találkozások a hatalommal
 6.
Balázs Imre József: Üvegfej és homokóra
 7.
Bánffi-Benedek Andrea: Lyrik und Musik
 8.
Bányai Éva: Fordulat-próza
 9.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Színház, civil társadalom és politikum
 10.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában
 11.
Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra (szerk): Hortus amicorum
 12.
Bartók Katalin, Bauer Norbert (szerk.): Erdély püspöke, tudósa és mecénása - Haynald Lajos
 13.
Benedek István: Repülőmodellezés Kolozsváron
 14.
Benkő Samu (szerk.): Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
 15.
Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása..."
 16.
Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
 17.
Benő Attila, Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia
 18.
Benő Attila, T. Szabó Csilla (szerk): Az ember és a nyelv - térben és időben
 19.
Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980
 20.
Bethlen Farkas: Erdély története I.
 21.
Bethlen Farkas: Erdély története II.
 22.
Bethlen Farkas: Erdély története III.
 23.
Bilibók Renáta, Biró Annamária, Serestély Zalán (szerk.): Életeink. Horváth Andor-invokációk
 24.
Biró Annamária, Egyed Emese (szerk.): Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai
 25.
Bitay Enikő, Sipos Gábor (szerk.): A romániai magyar tudományosság intézményi keretekben
 26.
Blos-Jáni Melinda (szerk.): Látható Kolozsvár
 27.
Bocskay István, Matekovits György: Fog- és szájbetegségek megelőzése
 28.
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
 29.
Bogdándi Zsolt, Lupescu Makó Mária (szerk.): Peregrináció és erudíció
 30.
Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit szerk.: Irodalom, test, emlékezet
 31.
Boszák Gizella (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 3.
 32.
Boszák Gizella, Crisan Renata Alice (herausg.): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
C
 33.
Cseke Péter (s.a.r.): Eke és toll
 34.
Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága
 35.
Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma - Múlt - Színház - Jelen
D
 36.
Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve
 37.
Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.): Bethlen Erdélye. Erdély Bethlene
 38.
Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum
 39.
Dávid Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben
 40.
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel
 41.
Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-1849
 42.
Dienes Sándor: Munkaorvostan tüneti és kórtani útmutatóval
E
 43.
Egyed Ákos, Kovács Eszter: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei az ismereteknek
 44.
Egyed Ákos, Pomogáts Béla, Tonk István: Gróf Mikó Imre emlékülés. Kolozsvár 2005. október 8.
 45.
Egyed Emese (s.a.r.): „Levéllé válva
 46.
Egyed Emese (szerk.): A látható jelentés
 47.
Egyed Emese (szerk.): Képes beszéd
 48.
Egyed Emese (szerk.): Távlatok
 49.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 1. kötet
 50.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 2. kötet
 51.
Egyed Péter: Szellem és környezet II.
 52.
Egyed Péter (szerk.): Felvilágosodás. Magyar századforduló
 53.
Emődi András: „...negyedét is ki verő aczél kerekű óra szóllítgat rendre és pontosságra bennünket...” Régi templomi toronyórák Biharban és környékén
 54.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XIV-XVI. században
 55.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XI-XIII. században
 56.
Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában
 57.
Erdélyi Múzeum-Egyesület: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyt, 1906. június 4.-5. napján tartott első vándorgyűlésének emlékkönyve
F
 58.
Farkas Izabella (szerk): Szívekben égjen a láng
 59.
Farkas Zoltán: Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem történetéhez
 60.
Farkas Zoltán, Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete
 61.
Fazakas Áron: Filmhanglexikon
 62.
Fedinec Csilla (szerk.): A nemzet mint tudományos közösség
 63.
Fedinec Csilla (szerk.): Hungary's neighbors as kin-states
 64.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 1. kötet
 65.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 2. kötet
 66.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 3. kötet
 67.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 4. kötet
 68.
Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között
 69.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1869
 70.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1868
 71.
Finály Henrik: Az Erdélyi Muzeum-Egylet évi tudósítása 1866-1867
 72.
Fodorpataki László: Mikroszkópos növényszervezettan
 73.
Fülöp Géza: Az információ
G
 74.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 1.
 75.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 2.
 76.
Gábos Zoltán: Termodinamika
 77.
Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője
 78.
Gáll Erwin, Dobos Alpár, Petruț Dávid, Kapcsos Norbert, Wanek Ferenc, Piroska Eszter, Nagy Szabolcs, Iván András: "Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai
 79.
Gáll Erwin, Gergely Balázs: Kolozsvár születése
 80.
Géczi Róbert, Bódis Katalin: Környezeti monitoring Verespatak környékén
 81.
Gidó Attila: Két évtized
 82.
Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka
 83.
Gyéresi Árpád (szerk.): Hét évtized emlékezete
H
 84.
Hermán M. János: Joannes á Lasco
 85.
Hermann Gusztáv Mihály, Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út
 86.
Horváth Emőke, Mezei Tibor: Szülészeti és nőgyógyászati patológia
 87.
Hubbes László Attila (szerk.): Etno-pogányok: retorikai fogások a hálón innen és túl
I
 88.
Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar tudomány történetéből
J
 89.
Jakab Albert Zsolt, Peti Lehel (szerk.): Aranymadár
 90.
Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom
 91.
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház
 92.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 1.
 93.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 2.
 94.
János-Szatmári Szabolcs, Szűcs Judit (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
K
 95.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Összetételek és nyelvleírási modellek
 96.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás
 97.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás
 98.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia
 99.
Kékedy László: Műszeres analitikai kémia 1. kötet
 100.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 2. kötet
 101.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 3. kötet
 102.
Kelemen Hajnal, Gyéresi Árpád: Szervetlen gyógyszerészeti kémia
 103.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló I.
 104.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló II. (1921-1938)
 105.
Keszeg Vilmos (szerk.): À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition
 106.
Keszeg Vilmos szerk.: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben
 107.
Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc szerkesztette: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
 108.
Kiss Sándor: Matematikus a XX. század viharaiban
 109.
Kolumbán Zsuzsánna, Nagy Róbert (szerk.): „...idves határozást hozni ..." Tanulmányok az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 170. évfordulójára
 110.
Kordics Noémi, Szabó Eszter (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
 111.
Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor szerkesztette: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára
 112.
Kovács Judit: Elsősegélynyújtás alapfokon
 113.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 2 - Maghiarii sin Sălaj - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 2
 114.
Kovács Kuruc János, Bajusz István (szerk.): Szilágysági magyarok 3 - Maghiarii sin Sălaj 3 - Die Ungarn aus dem Krei Sălaj 3
 115.
Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum
 116.
Kun Imre Zoltán: Klinikai endocrinologia
 117.
Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után
L
 118.
Lakatos Róbert Árpád: Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben
 119.
Luffy Katalin (sajtó alá rend., bev. tanulm.): Brázovai feljegyzések - Însemnări din Breazova
 120.
Lupescu Makó Mária (főszerk.), Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700
 121.
Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza
M
 122.
Maczelka Csaba: A kora újkori angol utópiák magyar története
 123.
Marcus Tullius Cicero (ford., sajtó alá rend. Pap Levente): Piso ellen
 124.
Márton László (szerk.): Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből
 125.
Metz Júlia, Orbán Kis Károly, Szilágyi Tibor: Élettan
 126.
Monoki István (összeállította): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940)
N
 127.
Nagy Előd Ernő, Kovács Béla: Élelmiszerkémia és táplálkozástudomány dióhéjban
 128.
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták
 129.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más gyümölcsök
 130.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák
 131.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák
 132.
Németh Boglárka: Aspect and Stativity in Hungarian
O
 133.
Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 134.
Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica
P
 135.
Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára
 136.
Pál Judit; Sipos Gábor szerkesztette: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára
 137.
Pál-Antal Sándor; Sipos Gábor; W. Kovács András; Wolf Rudolf szerkesztette: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára
 138.
Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben
 139.
Pápai Páriz Ferenc (sajtó. alá rend. Rácz Emese): A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
 140.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 141.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 142.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1.2-2. kötet)
 143.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1-2. kötet)
 144.
Péntek János, Benő Attila; szerkesztette: Kontra Miklós: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)
 145.
Péntek János, Czégényi Dóra (szerk.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára
 146.
Péter H. Mária: Gyógyszerészképzés a Ferenc József Tudományegyetemen 1872-1919 között
 147.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.
 148.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai
 149.
Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége
 150.
Peti Lehel: „Krisztus ajándéka van bennünk”
 151.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1913. évi állapotáról
 152.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1911. évi állapotáról
 153.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1910. évi állapotáról
 154.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1908. évi állapotáról
 155.
Pósta Béla: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1907. évi állapotáról
S
 156.
S. Pataki Mózes (sajtó alá rendezte Egyed Emese): Poétai Gondolatok
 157.
Schilling Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nagyenyeden, 1906. deczember 8.-9. napján tartott második vándorgyűlésének emlékkönyve
 158.
Sepsi Árpád, Kohl István: A kárpáti barnamedvéről
 159.
Sipos Dávid: Orgonáknak zengések
 160.
Sipos Gábor: Reformata Transylvanica
 161.
Sipos Gábor (felelős kiadó): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye - 1997 szeptember 12.-
 162.
Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára
 163.
Sófalvi András: Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken
 164.
Sorbán Angella: Ó, a Nyugat, a Nyugat!
 165.
Szabó Béla, Szilágyi Tibor, Lőrincz Zoltán, Sipos Emese, Szatmári Szabolcs, Pávai Zoltán, Frigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve
 166.
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évkönyve az 1942. évre
 167.
Szabó Zoltán-István: Monoklonális antitestek vizsgálata kapilláris elektroforézissel
 168.
Székely László, Fehér Andrea (kiad.): Gróf Székely László önéletírása
 169.
Szikszai Mária: Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége
 170.
Szikszai Mária: Levelek egy letűnt világból
T
 171.
Tánczos Vilmos: Madárnyelven
 172.
Tánczos Vilmos, Peti Lehel (szerk.): Mágia, ima, misztika
 173.
Tankó Attila, Péter Mihály (szerkesztők): Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról
 174.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens (Pap Levente ford., utószó, jegyz.) ): A zsidók ellen
 175.
Tőtős Áron (szerk): Fejezetek Erdély történetéről
 176.
Tőtős Áron, K. Markaly Aranka, Koloh Gábor, Horváth Illés (szerk.): Ezerarcú Erdély
 177.
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében
 178.
Türk, Erich : Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud - Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Besterce-Naszód megye
V
 179.
Valentiny Antal, Entz Géza: Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója
 180.
Veress Emőd, Bíró Bíborka Eszter, Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt, Székely János: Román polgári jog
 181.
Vikár Béla (s.a.r., bev., jegyz. Varga P. Ildikó): „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül
 182.
Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)
 183.
Vincze Zoltán, Vincze Z. Zoltán: Roska Márton áldozata
W
 184.
W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
 185.
Wilhelm Sándor: A sujtásos küsz
 186.
Wilhelm Sándor: Békák, gőték, szalamandrák bonckés alatt
 187.
Wilhelm Sándor: A törpeharcsa
 188.
Wilhelm Sándor: A lápi póc
 189.
Wilhelm Sándor: Gyíkok, kígyók, teknősök bonckés alatt
info@eme.ro