ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Főoldal »  Az EME Kiadványai »  Időszakos folyóiratok »  Múzeumi Füzetek  »  Múzeumi Füzetek 1996

Cím: Múzeumi Füzetek 1996 5
Alcím: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának Közleményei

Szerkesztő(k):
Kékedy László főszerkesztő

Biró András, egyetemi előadótanár, Kolozsvár
Csűrös István, ny. egyetemi tanár, Kolozsvár
Csűrös-Káptalan Margit
Csűrös László, tudományos kutató, Kolozsvár
Elekes Tibor, középiskolai tanár, Székelyudvarhely
Enyedi István, egyetemi tanársegéd, Kolozsvár
Ferencz László, tudományos kutató, Marosvásárhely
Gáczi Róbert, geológus, szerkesztő, Kolozsvár
Kecskés Attila, egyetemi hallgató, Kolozsvár
Kovács Csaba, egyetemi tanársegád, Kolozsvár
Máthé Csaba, egyetemi tanársegéd, Debrecen
Nagy-Tóth Ferenc, ny. tudományos főkutató, Kolozsvár
Néda Árpád, egyetemi tanár, Kolozsvár
Patkó Ferenc, középiskolai tanár, Székelyudvarhely
Pálfalvi Pál, középiskolai tanár, Székelyudvarhely
Sántha Tibor, középiskolai tanár, Kézdivásárhely
Szőcs Katalin, fizikus, Kolozsvár
Tőkés Béla, egyetemi tanár, Marosvásárhely
Török Zsolt, tudományos kutató, Tulcea
Várhelyi Csaba, ny. egyetemi adjunktus, Kolozsvár
Vodnár János, egyetemi tanár, Kolozsvár
Wanek Ferenc, tudományos kutató, Kolozsvár
Wilhelm Sándor, középiskolai tanár, Székelyhíd
Zsakó János, ny. egyetemi tanár, Kolozsvár
Műfaj:
természettudomány

Ismertető:
Tartalom Eredeti közlemények Vodnár János, Biró András: Kémiai reakciók, abszorpció és extrakció tanulmányozása spirálcsöves filmképző-buborékoltató készülékekben. VIII Újabb adatok a toluol nemkatalitikus klórozásához, folyamatos munkamóddal Vodnár János, Enyedi István: Kémiai reakciók, abszorpció és extrakció tanulmányozása spirálcsöves filmképző-buborékoltató készülékekben. IX. Az izopropil- benzol(kumol) termikus és iniciált hidroperoxidációja Zsakó János, Várhelyi Csaba: Az átmenetifémek dioximin-komplexei. CI. Halogeno-bisz-dioximino-kobalt(III)-komplexek akvatálódási kinetikaja Tőkés Béla: A szerves peroxidok kémiai szerkezetének és reakciómechanizmusának polarográfiás kutatása. III. Aromás perészterek redukciójának kinetikája csepegő higanyelektródon Ferencz László: A gázkromatográfiás retenció szerepe a gyógyszertervezésben Csűrös István, Csűrös László: A kolozsvári Malomvölgy flórájának növényföldrajzi és ökológiai jellemzése Csűrös István, Csűrös-Káptalan Margit: Szkerice-Bélavár növényzetéről Szőcs Katalin: Zöld növények klorofill-lumineszcenciája Máthé Csaba: Az auxinhatás molekuláris mechanizmusa a magasabb rendű növényekben Sántha Tibor: Nagygombák Gelence környékéről Nagy-Tóth ferenc: Tiszta algakultúra-kollekciók a Kolozsvári Tudományegyetemen Wilhelm Sándor: A szaporodási stratégia megváltozásának élettani alapjai egyes hazai halfajoknál Török Zsolt: Az észak-dobrudzsai herpetofauna jelenlegi állapota Kecskés Attila: Adatok a Fehér- és Fekete-Körös vízipoloska, kétéltűpoloska és partipoloska faunájának megismeréséhez Patkó Ferenc: Az üregi mohaholyva a Vargyas-szurdoki barlangrendszerben Patkó Ferenc: A Keleti-Kárpátok holyva-faunájának ismertetése Géczi Róbert: A Vigyázó-hegység csonkolt felszínei Kovács Csaba: A talajok értékelése és a Szatmári-síkság agroökológiai és gazdaságipotenciálja Elekes Tibor: A Fehér-Nyikó vízháztartásának sajátosságai Pálfalvi Pál: Gönczi Lajos (1852-1929) Székelyudvarhely botanikusa Könyvismertetés Kékedy László: Műszeres analitikai kémia. Válogatott fejezetek (Zsakó János) Gábos Zoltán: Termodinamika-fenomenológiai rész (Néda Árpád) Galácz András, Monostori Miklós: Ősállattani praktikum (Wanek Ferenc) A kötet szerzői Tájékoztató munkatársaink részére Contents - Inhalt - Sommaire

További információk:
Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Megjelenés ideje: 1996
Terjedelme: 168 oldal
ISBN/ISSN:
Formátum: 165*240 mm
Boritó/Kivitelezés:  
Ár: 0.0
« Vissza a kiadványok listához
info@eme.ro